Джерело: www.notarius.co.ua/1 від 26.10.05

Інформація про відділенняРішенням Першого установчого з’їзду нотаріусів України від 29 березня 2013 року було створено Нотаріальну палату України.

 Нотаріальна палата України (на далі – НПУ) є недержавною неприбутковою професійною організацією, яка об’єднує всіх нотаріусів України на засадах обов’язкового членства відповідно до статті 16 Закону України «Про нотаріат».Структуру НПУ складають відділення НПУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – регіональне відділення НПУ).

Принципи роботи НПУ – незалежність і законність, об’єктивність і неупередженість, сумлінність і чесність, повага до професії і висока культура поведінки. Наша відданість справі перетворює знання і досвід на упевненість в нотаріаті з боку українського суспільства.

Регіональний підрозділ НПУ очолює голова відділення, який за посадою є членом Ради Палати. Регіональні відділення забезпечують організаційну єдність членів НПУ в кожній області, забезпечують виконання рішень З’їзду нотаріусів України, Ради НПУ, членами НПУ на території відповідного регіону. Також співпрацюють з головними управліннями юстиції на місцях, контролюють дотримання нотаріусами правил професійної етики, ведуть інформаційну та звітну роботу.

Положення про регіональні відділення НПУ затверджуються З’їздом.

Регіональні відділення НПУ:

·        забезпечують організаційну єдність членів НПУ Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та Севастополя (далі - відповідного регіону);

·        забезпечують виконання рішень З’їзду нотаріусів України, Ради НПУ, членами НПУ на території відповідного регіону;

·        забезпечують координацію дій та взаємодію з відповідними головними управліннями юстиції, у тому числі на запрошення головних управлінь юстиції забезпечують участь нотаріусів з високим фаховим рівнем та достатнім досвідом практичної роботи у перевірках роботи нотаріусів на території відповідного регіону;

·        контролюють дотримання нотаріусами правил професійної етики, готують подання про такі порушення на розгляд Комісії з питань професійної етики нотаріусів;

·        у разі виникнення непорозумінь чи конфліктів між нотаріусами вживають заходів до їх вирішення;

·        своєчасно та в повному обсязі інформують членів НПУ відповідного регіону про рішення З’їзду нотаріусів України, Ради НПУ, а також про роботу інших органів НПУ та заходи, що ними проводяться;

·        щоквартально інформують Раду і президента НПУ про роботу відділення, а також щороку звітують перед Радою НПУ про свою діяльність;

·        вносять пропозиції і зауваження щодо роботи органів НПУ, а також пропозиції щодо заходів, які необхідно провести на території відповідного регіону;

·        виконують інші повноваження, передбачені цим Статутом.

 

Відділення Нотаріальної палати України в Полтавській області :

Веб сторінка: www.notarius.co.ua

    Адреса: 36020, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пушкіна, 41/28.

Голова відділення:

Гура Людмила Борисівна, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу.

тел.: (0532) 61-24-75,

E-mail: irina1@poltava.velton.ua

Заступник голови відділення:

Спірідович Андрій Миколайович, приватний нотаріус Кременчуцького районного нотаріального округу Полтавської області

Правління відділення :

Бабич Степан Валерійович, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу;

Лебедь Наталія Валеріївна, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу;

Святецька Ірина Вікторівна, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу;

Гафяк Марія Олександрівна, приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу        Полтавської області;

Гура Ірина Володимирівна, приватний нотаріус Полтавського  районного нотаріального округу              Полтавської області;

Сапко Микола Вікторович, приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу              Полтавської області;

Уманець Михайло В’ячеславович, державний нотаріус Новосанжарської державної нотаріальної            контори Полтавської області

Яровий Олександр Борисович, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу

Сидоренко Юлія Юріївна, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу