Джерело: www.notarius.co.ua/3 від 16.02.12

Судова практика30
March

Без кадастрового номеру з/д визнати дійсним нотаріально НЕПОСВІДЧЕНИЙ договір купівлі-продажу будівлі суд не дозволить навіть за ст. 220 ЦК України (ВГСУ від 23 листопада 2016 р. у справі № 921/148/14-г/13)

23
March

Виконавчий напис нотаріуса визнається таким, що не підлягає виконанню при відсутності оригіналів фінансового чеку та опису вкладення, які підтверджують направлення боржнику вимоги про усунення порушення виконання зобов’язання (Справа № 22-620)

23
March

За шлюбним договором не може набуватись право власності на нерухоме майно, яке підлягає державній реєстрації (ВССУ від 22 лютого 2017р. у справі 758/4906/15-ц)

04
February

Дарування родичу нерухомості є фіктивним та недійсним, коли дарувальник знає про судове рішення про стягнення з нього боргу (ВСУ у справі №6-1873цс16 від 19 жовтня 2016р.)

19
December

Приватизована громадянином під час шлюбу земельна ділянка є його власністю і не відноситься до спільної сумісної власності подружжя

19
December

Власник житла усуває перешкоди в користуванні цим житлом зареєстрованою особою шляхом подання позову про визнання цієї особи такою, що втратила право на користування житлом та зняття з реєстрації

16
December

НЕ успадковується підтверджене актом на право постійного користування право на з/д для створення селянського фермерського господарства, таке право припиняється

13
December

Спадкоємець вважається таким, що проживав разом із спадкодавцем і прийняв спадщину, навіть, якщо перебував у тривалому відрядженні, з якого повернувся після закінчення строку для прийняття спадщини (ВССУ від 2 листопада 2016р., № 716/309/14-ц)

28
November

Без дозволу банку подружжя Не може поділити іпотечне майно навіть шляхом мирової угоди затвердженої судом

28
November

До складу спадщини не входить право користування земельною ділянкою, яке підтверджується актом на право користування померлої особи

21
November

Виконавчий напис нотаріуса визнається таким, що не підлягає виконанню при відсутності оригіналів фінансового чеку та опису вкладення, які підтверджують направлення боржнику вимоги про усунення порушення виконання зобов’язання

21
November

Строк дії договору оренди землі починається з моменту його державної реєстрації, а не підписання сторонами або передачі за актом приймання-передачі земельної ділянки

10
November

Про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна

07
November

За ухилення від оформлення договору оренди орган місцевого самоврядування стягує із фактичного землекористувача збитки (неодержаний дохід) (ВСУ від 17 лютого 2016 р. у справі № 3-1160г15)

14
October

Проценти за депозитом, 3-% річних та індекс інфляції нараховуються на суму вкладу до моменту фактичного повернення коштів та можуть бути стягнути з банку (ВСУ у справі № 6-544цс16 від 21 вересня 2016р.)

14
October

Юридичні факти для визнання договору дарування нерухомості удаваним та визначення його договором купівлі-продажу (ВСУ від 7 вересня 2016 р. у справі № 6-1026цс16)

06
October

Майно ФОП придбане за кошти від своєї діяльності слід розглядати як особисту приватну власність, яка не підлягає поділу між подружжям при розлученні

16
January

Правова позиція щодо виконання мирової угоди між колишнім подружжям. Постанова ВСУ у справі №6-342цс15 від 11.11.2015р

16
January

Правова позиція щодо встановлення факту належності спадкового майна померлому, встановлення факту прийняття спадщини та визнання права власності (Постанова у справі № 6-641цс15 від 07.10.2015р.)

16
January

Незнання про смерть спадкодавця без установлення інших об’єктивних, непереборних, істотних труднощів на вчинення дій щодо прийняття спадщини не свідчить про поважність пропуску зазначеного строку, Постанова у справі №6-1486цс15 від 04.11.2015р.

24
September

Правова позиція Судової палати у господарських справах Верховного Суду України у справі № 3-27гс15 від 8 квітня 2015 року з приводу того, що укладений в простій письмовій формі договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства

02
December

Верховний Суд України висловив правову позицію щодо договорів міни земельних ділянок укладених в період дії заборони на відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв) (справа № 6-172цс14 від 05 листопада 2014 року.)

02
December

Верховний Суд України висловив правову позицію щодо усунення перешкод у користуванні та розпорядженні власністю шляхом виселення із будинку та зняття з реєстрації відповідно до статті 405 ЦК України (справа № 6-158цс14 від 05 листопада 2014 року.)

29
October

Правовий висновок ВСУ від 18.09.2-13 року у справі за №№ 6-75цс13 про розірвання договору купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу, припинення права власності на квартиру, зобов'язання повернути квартиру, визнання права власності на квартиру

29
October

Правовий висновок ВСУ від 18.10.2014 року у справі за № 6-92цс13 про визнання державного акта на право власності на земельну ділянку недійсним, скасування державної реєстрації права власності на земельну ділянку та повернення її

29
October

Правовий висновок ВСУ від 18.09.2013 року по справі №№ 6-76цс13 про визнання прилюдних торгів, угод із продажу приміщень гуртожитку на прилюдних торгах та протоколів і актів проведення прилюдних торгів недійсними,

25
July

Про продаж майна без згоди співвласників

12
June

Про судову практику розгляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні

31
March

Тлумачення положення частини першої статті 1241 Цивільного кодексу України (справа про право на обов’язкову частку у спадщині повнолітніх непрацездатних дітей спадкодавця)

15
January

Цивільний шлюб і поділ майна подружжя: позиція ВСУ

01
October

Доказательство долга Уклоняться от погашения расписок станет сложнее

19
June

Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму ВГС України від 17.05.2011 N 6 "Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин"

19
June

Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними

07
June

Верховный Суд пришел к выводу, что до 14.01.2009 года законодательство Украины не содержало нормы, которая бы позволяла принимать в ипотеку имущественные права на еще не введенную в эксплуатацию недвижимость.

01
June

Щодо обов'язку іноземного громадянина здійснити відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення

01
June

Про практику застосування судами законодавства під час розгляду цивільних справ про захист права власності та інших речових прав

26
May

Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування

01
November

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним зверненням приватного підприємства *ІКІО* щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 61 Сімейного кодексу України м.Київ Справа № 1-8/2012 , 19 вересня 2012 року № 17-рп/

01
August

Щодо деяких спірних питань застосування норм цивільного процесуального права

01
August

Договір позики, як загальна договірна конструкція є підставою для виникнення правовідносин, учасниками яких є будь-які фізичні або юридичні особи

28
July

Про покладення на спадкоємця фізичної особи - іпотекодавця додаткового обов'язку сплати відсотків за користування кредитними коштами, пені та штрафу за несвоєчасну сплату відсотків, заборгованість

17
July

Про перегляд судових рішень із мотивів неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах ЛИСТ ВСУ 15.05.2012 № 648/0/4-12

10
July

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ щодо офіційного тлумачення положень статті 786 Цивільного кодексу України

22
May

Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин

22
May

Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва)

21
April

Про судове рішення у цивільній справі

16
April

Судова практика розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин

16
April

Про судову практику у справах про спадкування

16
April

Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах

04
March

Про судову практику в справах про банкрутство

27
February

Пленум ВСУ про визнання правочинів недійсними