Джерело: www.notarius.co.ua/397 від 24.09.15

16.08.2015 набрала чинності Постанова КМУ № 457 від 24.06.2015 «Деякі питання надання нотаріусам доступу до Державного земельного кадастру», якою затверджено Порядок забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру.Постанова КМУ №457 від 24.06.2015 р.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/457-2015-%D0%BF/paran22#n22

ПОРЯДОК ведення Державного земельного кадастру 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF