Джерело: www.notarius.co.ua/399 від 24.09.15

29 вересня 2015 року набирає чинності Наказ Міністерства юстиції України від 07.09.2015 № 1656/5 «Про забезпечення зберігання документів, вивезених з тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції».МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.09.2015 м. Київ № 1656/5

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 вересня 2015 р. за № 1077/27522

Про забезпечення зберігання документів, вивезених з тимчасово окупованої території

та території проведення антитерористичної операції

Відповідно до статей 31, 32 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", підпункту 2 пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, та з метою забезпечення захисту прав і законних інтересів юридичних та фізичних осіб

НАКАЗУЮ:

1. Документи, які підлягають архівному зберіганню, вивезені з тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції юридичними особами, що припиняють свою діяльність, передаються до архівних установ за місцем припинення цих юридичних осіб, якщо вони не мають правонаступників або органів вищого рівня на території інших регіонів України.

2. Передавання документів на архівне зберігання здійснюється в порядку, встановленому Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року N 1000/5, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за N 736/27181.

3. Архівна установа (державна архівна установа, архівний відділ міської ради, архівна установа, створена для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду, архівна установа, заснована фізичною особою та/або юридичною особою приватного права, яка відповідно до законодавства може здійснювати зберігання документів, що не належать державі та територіальним громадам), орган вищого рівня, які прийняли на зберігання архівні документи від юридичної особи, що припиняє свою діяльність, повинні надіслати повідомлення Державній архівній службі України про приймання на зберігання архівних документів, у якому зазначаються такі відомості:

найменування юридичної особи, що припиняє свою діяльність;

ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

місцезнаходження юридичної особи (старе) (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок);

місце припинення юридичної особи (індекс, область, місто (селище або село));

кількість справ за описом справ постійного зберігання, крайні дати;

кількість справ за описом з кадрових питань (особового складу), крайні дати.

4. Юридичні особи, які змінили місцезнаходження, повинні стати на облік в державній архівній установі (архівному відділі міської ради) за місцем реєстрації юридичної особи та забезпечити зберігання документів, вивезених з тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції, а також документів, що створюються у процесі їх діяльності.
5. Державній архівній службі України вжити заходів щодо забезпечення належного зберігання та обліку документів, які підлягають архівному зберіганню, вивезених з тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 13 січня 2015 року N 21/5 "Про місце зберігання документів, вивезених з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя юридичними особами, що припиняють свою діяльність", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 2015 року за N 31/26476.

7. Департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи (Козловська Н. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О. П.

Міністр П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної архівної служби України Т. І. Баранова