Джерело: www.notarius.co.ua/86 від 14.05.12

Про виплату в 2012 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощадженьКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 квітня 2012 р. № 346

 

Про виплату в 2012 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, та в облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов'язання СРСР і сертифікати Ощадного банку СРСР, придбані на території Української РСР

 

Відповідно до Законів України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” та “Про Державний бюджет України на 2012 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Провести з 1 червня 2012 р. виплату громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, правонаступником якого є публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (далі - Ощадбанк), а також в облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов'язання СРСР і сертифікати Ощадного банку СРСР, придбані на території Української РСР (далі - виплата компенсації), у загальному розмірі 6152430 тис. гривень, у тому числі:

1) 5600430 тис. гривень - вкладникам, відомості про яких станом на 1 січня 2012 р. внесені до інформаційно-аналітичної системи “Реєстр вкладників заощаджень громадян” (далі - Реєстр) та які не отримали протягом 2008 року компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень, передбачену постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р. № 1 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 2, ст. 51), у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більше ніж 1000 гривень на одного вкладника;

2) 552000 тис. гривень - спадкоємцям вкладників, які померли у 2005 - 2011 роках і не отримали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень протягом 2005 - 2009 років, а також померлих у 2012 році, або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більше ніж 500 гривень.

2. Для проведення зазначеної у пункті 1 цієї постанови виплати Державна казначейська служба перераховує згідно з розписом видатків державного бюджету на підставі розподілу, проведеного Міністерством фінансів, та необхідних документів, що подаються зазначеним Міністерством Державній казначейській службі, кошти у сумі 6152430 тис. гривень на рахунок Ощадбанку.

Ощадбанк зараховує кошти, що надійшли на його рахунок, на рахунки громадян України, відомості про яких станом на 1 січня 2012 р. внесено до Реєстру, та проводить виплату компенсації відповідно до порядку, що затверджується Ощадбанком за погодженням з Міністерством фінансів.

Вкладник може використати компенсаційні кошти, зараховані на його поточний рахунок, шляхом отримання готівки, перерахування на депозитний чи інший рахунок в банку з використанням спеціального платіжного засобу “Національна картка”, порядок емісії та використання якого визначається нормативно-правовими актами Національного банку. Видача спеціального платіжного засобу “Національна картка” громадянам України здійснюється безоплатно.

3. Ощадбанку подавати Міністерству фінансів щодекади відповідно до 5, 13 і 23 числа звіт про проведення у 2012 році виплати компенсації за встановленою зазначеним Міністерством формою.

4. Міністерству фінансів у разі потреби на підставі пропозицій та розрахунків Ощадбанку подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо перерозподілу коштів, передбачених пунктом 1 цієї постанови, у межах їх залишків та суми відшкодування витрат, понесених Ощадбанком у зв'язку з проведенням виплати компенсації.

5. Міністерству фінансів разом з Міністерством соціальної політики, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством юстиції, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державною архівною службою, Ощадбанком, Національною акціонерною страховою компанією “Оранта”, відкритими акціонерними товариствами страховими компаніями “Дніпро”, “Оранта-Січ”, “Астарта”, “Орадон” та акціонерною страховою компанією “Оранта-Лугань” подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо забезпечення здійснення заходів з компенсації громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи державного страхування СРСР, що діяли на території України.

6. Ощадбанку:

відновити після набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, але не раніше 1 вересня 2012 р., процедуру внесення відомостей про вкладників до Реєстру;

забезпечити проведення до 25 грудня 2012 р. виплати компенсації згідно з цією постановою;

у разі наявності на кінець 2012 року залишку коштів, що надійшли з державного бюджету на рахунок Ощадбанку для проведення виплати компенсації, але не були використані до 25 грудня 2012 р., перерахувати їх до державного бюджету в останній робочий день бюджетного року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70