Джерело: www.notarius.co.ua/116 від 15.06.12

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів ФДМУФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2012р                              Київ                            № 2952

 

Про визнання такими,
що втратили чинність,
деяких наказів ФДМУ

 

НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що втратили чинність, такі накази Фонду державного майна України:

від 23 квітня 2012 року № 554 «Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 квітня  2012 року № 657/20970;

від 23 квітня 2012 року № 555 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 658/20971;

від 23 квітня 2012 року № 556 «Про затвердження Вимог до якості послуг, що надаються суб’єктами оціночної діяльності, та правил організації системи зовнішнього контролю якості», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 квітня  2012 року за № 659/20972;

від 30 травня 2012 року № 771 «Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 908/21220.

2. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити  подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності.

 

 

Голова Фонду                                                                     О.Рябченко

 

http://www.spfu.gov.ua/ukr/news_big.php?id=10758