Джерело: www.notarius.co.ua/311 від 12.06.14

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.05.2014 м. Київ № 847/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
29.05.2014 за № 569/25346

Про внесення змін до деяких
наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року № 80 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 812» та з метою подальшого вдосконалення обігу спеціальних бланків нотаріальних документів

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2009 року № 2053/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2009 року за № 1043/17059 (із змінами), такі зміни:

1) підпункт 6.1.1 пункту 6.1 глави 6 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 6.1.2 вважати підпунктом 6.1.1;

2) пункти 9.3 – 9.5 глави 9 викласти в такій редакції:

«9.3. Завідуючі державними нотаріальними конторами, державними нотаріальними архівами чи приватні нотаріуси протягом п’яти робочих днів після зіпсуття чи анулювання бланків здійснюють їх знищення, про що складається відповідний акт у двох примірниках.

9.4. Один примірник акта про знищення зіпсованих чи анульованих бланків зберігається у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві, у приватного нотаріуса, другий примірник акта протягом п’яти робочих днів надсилається Постачальнику.

9.5. Знищення дефектних бланків здійснюється Постачальником, про що складається акт про знищення.»;

3) у главі 10:

пункт 10.3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10.4 – 10.10 вважати відповідно пунктами 10.3 – 10.9;

у пункті 10.9 слова «Департамент нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань» замінити словами «Департамент нотаріату та банкрутства».

2. Внести зміну до наказу Міністерства юстиції України від 18 лютого 2010 року № 334/5 «Про затвердження розміру плати за користування Єдиним реєстром спеціальних бланків нотаріальних документів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2010 року за № 179/17474 (із змінами), виклавши перше речення пункту 1 у такій редакції: «Установити, що перевірка справжності спеціальних бланків нотаріальних документів за даними реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, що пов’язана з учиненням нотаріальних дій, з видачею про це інформаційної довідки здійснюється безкоштовно.».

3. Департаменту нотаріату та банкрутства (Баранова Т.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр
Павло Петренко