Джерело: www.notarius.co.ua/328 від 24.10.14

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року № 260МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
16.09.2014 № 660
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 жовтня 2014 р.
за № 1215/25992
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року № 260

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389 (зі змінами), з метою спрощення порядку зняття з реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та внесення записів до трудових книжок працівників НАКАЗУЮ:

1. У Форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, затверджену наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08 червня 2001 року № 260, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2001 року за № 554/5745 (зі змінами), внести такі зміни:

1) у тексті Форми:

слова «Ідентифікаційний номер (за наявності)» замінити словами «реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті)»;

слова «за нотаріальним» виключити;

2) у пункті 10 слово «районним» виключити;

3) у пункті 11 слова «про прибутковий податок з громадян» виключити;

4) у пункті 12 слова «страхових внесків» замінити словами «єдиного внеску».

2. Внести до Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08 червня 2001 року № 260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2001 року за № 554/5745 (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2010 року № 320), такі зміни:

1) у тексті слова «за нотаріальним» виключити;
2) у пункті 3:

слова «довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності)» замінити словами «реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті)»;

в абзаці першому слова «свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця» замінити словами «виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;

в абзаці шостому слова «нотаріальним» та «ноторіального» виключити;
3) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. У випадку відсутності працівника при проведенні державної реєстрації трудового договору фізична особа (або за дорученням уповноважена нею особа) повинна пред'явити паспорт та подати такі документи:

фізична особа - підприємець: підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально посвідченим підписом працівника, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті), її копію, видану працівникові, його трудову книжку (за наявності);

фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг: підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально посвідченим підписом працівника, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті), її копію, видану працівникові, його трудову книжку (за наявності).»;

4) у пункті 8 слова «, який зареєстрував трудовий договір» замінити словами «незалежно від місця реєстрації трудового договору».

3. Департаменту ринку праці та зайнятості (Комарова А.С.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванкевича В.В.

Міністр
Л. Денісова


ПОГОДЖЕНО:

Директор Державного центру зайнятості