Джерело: www.notarius.co.ua/94 від 18.05.12

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо впорядкування податкового декларування 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо впорядкування податкового декларування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

1) підпункт 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 доповнити словами "крім випадків, передбачених розділом IV цього Кодексу";

2) підпункт 166.1.2 пункту 166.1 статті 166 доповнити словами "яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року";

3) абзаци перший і другий пункту 167.1 статті 167 викласти в такій редакції:

"167.1. Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.

Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм пункту 164.6 статті 164 цього розділу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17 відсотків";

4) в абзаці другому пункту 174.3 статті 174:

слова "включається спадкоємцями до складу загального річного доходу платника податку" виключити;

абзац доповнити словами "а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини";

5) підпункт "є" пункту 176.1 статті 176 викласти в такій редакції:

"є) подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Інші оподатковувані доходи, що були нараховані (виплачені, надані) платникам податку, ніж зазначені в абзаці першому цього підпункту, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу, що декларується згідно з цим підпунктом.

Перерахунок податку із задекларованої річної загальної суми оподатковуваних доходів здійснюється в окремому додатку до податкової декларації у такому порядку:

задекларована річна загальна сума оподатковуваних доходів зменшується на фактично нараховані (утримані) протягом звітного року податковими агентами суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду та на суму наданої платнику податку податкової соціальної пільги (за її наявності);

із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, оподатковуються за ставкою у розмірі 15 відсотків, решта суми - за ставкою у розмірі 17 відсотків.

Нарахований податок із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів зменшується на суму податку, фактично нарахованого (утриманого) податковими агентами протягом податкового (звітного) року на доходи, зазначені в абзаці першому цього підпункту, які задекларовані платником податку. Позитивна різниця податку підлягає сплаті платником податку до відповідного бюджету в порядку, встановленому цим Кодексом";

6) у статті 179:

у пункті 179.1 слова "або інших законів України" виключити;

абзаци перший і другий пункту 179.2 замінити трьома абзацами такого змісту:

"179.2. Відповідно до цього розділу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

у пункті 179.9:

в абзаці третьому слова "законодавчо встановлених випадків її подання" замінити словами "встановлених цим розділом випадків її подання";

абзац четвертий виключити;

пункт 179.11 викласти в такій редакції:

"179.11. Фізичні особи, які декларують майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", подають податкову декларацію виключно у випадках, передбачених цим розділом".

2. Статтю 13 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2011 р., N 23, ст. 160) викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру

Державні службовці та особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, декларують майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

3. Пункт 6 частини другої статті 29 Закону України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 25, ст. 146; 2011 р., N 23, ст. 160) викласти в такій редакції:

"6) декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

4. Статтю 13 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2011 р., N 23, ст. 160) викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру

Посадові особи місцевого самоврядування та особи, які претендують на зайняття посади в органах місцевого самоврядування, зазначених в абзацах третьому та четвертому статті 3 цього Закону, декларують майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

5. Статтю 25 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212; 2011 р., N 23, ст. 160) викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру

Народний депутат України декларує майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

6. У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 20 - 21, ст. 291; 2011 р., N 23, ст. 160):

1) у частині другій статті 48 слова "декларації про майновий стан і доходи (податкові декларації)" замінити словами "декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру";

2) назву та частину першу статті 50 викласти в такій редакції:

"Стаття 50. Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру

1. Кандидат на пост Президента України декларує майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

3) у статті 51:

у пункті 5 частини першої слова "копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)" замінити словами "декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру";

у пункті 6 частини другої слова "декларації про майновий стан і доходи (податкові декларації)" замінити словами "декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру".

7. У Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 35 - 36, ст. 491; 2011 р., N 23, ст. 160):

1) пункт 7 частини першої статті 37 викласти в такій редакції:

"7) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кожної особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати від відповідної місцевої організації партії, що подається за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

2) пункт 6 частини першої статті 38 викласти в такій редакції:

"6) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кожного кандидата в депутати, що подається за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

3) пункт 6 частини першої статті 39 викласти в такій редакції:

"6) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, що подається за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

4) назву та частину першу статті 43 викласти в такій редакції:

"Стаття 43. Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру

1. Кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови декларує майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що подається за попередній календарний рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

8. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529; 2011 р., 23, ст. 160):

1) у статті 54: пункт 7 частини четвертої викласти в такій редакції:

"7) декларувати майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

частину п'яту виключити;

2) частину першу статті 67 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"8) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий та десятий вважати відповідно абзацами десятим та одинадцятим;

3) пункт 7 частини четвертої статті 75 викласти в такій редакції:

"7) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

4) пункт 6 частини першої статті 83 викласти в такій редакції:

"6) зазначення в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру завідомо неправдивих відомостей".

9. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 9, ст. 58, N 23, ст. 160):

1) пункт 4 частини третьої статті 8 викласти в такій редакції:

"4) декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

2) пункт 4 частини п'ятої статті 9 викласти в такій редакції:

"4) декларацією про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

10. У Законі України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 2 - 3, ст. 3):

1) в абзаці першому частини третьої статті 7 слова "а також декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) за рік, що передує року подання" замінити словами "а також декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

2) в абзаці першому частини третьої статті 8 слова "а також декларацією про майновий стан і доходи (податковою декларацією) за рік, що передує року подання" замінити словами "а також декларацією про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

  

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 квітня 2012 року
N 4661-VI