Джерело: www.notarius.co.ua/131 від 17.07.12

Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, [...] Кабінет Міністрів України; Постанова від 27.06.2012 № 600МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА
від 27 червня 2012 р. № 600 
Київ
Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 36, ст. 1327; 2009 р., № 101, ст. 3521; 2010 р., № 50, ст. 1650, № 51, ст. 1696; 2011 р., № 30, ст. 1311, № 61, ст. 2435; 2012 р., № 13, ст. 467, № 42, ст. 1604), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 червня 2012 р. № 600
ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів
1. У пункті 8:
1) в абзаці першому:
перше речення після слів “Державна реєстрація” доповнити словом “(перереєстрація)”;
у другому реченні слова “, а також транспортні засоби, зібрані (складені) із складових частин серійних транспортних засобів без дотримання вимог зазначеного Закону” виключити;
2) друге речення абзацу одинадцятого виключити;
3) абзац чотирнадцятий виключити.
2. Пункт 14 після слів “державна реєстрація” доповнити словами “легкових автомобілів, які складені самостійно з частин транспортних засобів,”.
3. У пункті 15:
1) в абзаці першому:
у першому реченні слова “та дослідженню (крім дослідження нових транспортних засобів, які не були зареєстровані підрозділами Державтоінспекції та уповноваженим органом держави - експортера транспортного засобу)” замінити словами “(крім випадків перереєстрації транспортних засобів у зв’язку із зміною місця проживання власника та у разі відновлення втрачених або зіпсованих документів)”;
у другому реченні слова “дослідження – фахівцями експертної служби МВС, а на письмову вимогу власника транспортного засобу або уповноваженої ним особи -” замінити словами “дослідження транспортного засобу - на письмову вимогу власника або уповноваженої ним особи фахівцями експертної служби МВС або”;
доповнити абзац після другого речення новим реченням такого змісту: “Відповідальним за справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу записам, що зазначені у реєстраційних документах, є його власник.”;
останнє речення викласти у такій редакції: “У разі проведення дослідження до зазначених документів додається відповідний висновок фахівця.”;
2) у першому реченні абзацу другого слово “, двигуна” виключити;
3) доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами третім і четвертим такого змісту:
“У разі пошкодження ідентифікаційного номера перша державна реєстрація транспортних засобів проводиться тільки після експертного підтвердження справжності ідентифікаційного номера.
Не допускається державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, номери двигунів яких мають ознаки навмисного знищення або підробки (крім випадків повернення транспортного засобу законному власнику із знищеним або підробленим ідентифікаційним номером двигуна після незаконного заволодіння таким засобом).”.
У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим;
4) в абзаці п’ятому слово “, двигуна” виключити.
4. Пункт 24 викласти в такій редакції:
“24. Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів, що належать фізичним особам, здійснюється за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання) власника. При цьому в реєстраційних документах зазначається місце реєстрації (проживання) особи, за якою реєструється транспортний засіб.
Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів здійснюється за місцем реєстрації (проживання) їх власників до впровадження в експлуатацію Національної автоматизованої інформаційної системи Державної автомобільної інспекції, але не пізніше 1 січня 2013 року.”.
5. У пункті 33:
1) абзац перший після слів “ не придатного для користування, зміни” доповнити словами “їх власників,”;
2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:
“При перереєстрації транспортних засобів у разі зміни їх власників зняття з обліку таких транспортних засобів не проводиться.”.
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.
6. Абзац сьомий пункту 42 після слів “транспортними засобами” доповнити словами “або за транспортними засобами інших власників”.
7. У пункті 5 додатку 5 до Порядку цифри “3649-97” замінити цифрами “3649:2010”.
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/600-2012-п/ed20120710