Джерело: www.notarius.co.ua/172 від 27.10.12

Про внесення зміни до Порядку перевірки організації нотаріальної діяльностіМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       10.10.2012  N 1492/5

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      10 жовтня 2012 р.
                                      за N 1710/22022
 

                  Про внесення зміни до Порядку
          перевірки організації нотаріальної діяльності
          державних і приватних нотаріусів та виконання
              ними правил нотаріального діловодства
 

     Відповідно до статей 2-1, 8, 33 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) Н А К А З У Ю:

     1. Внести   до  Порядку  перевірки  організації  нотаріальної
діяльності державних і  приватних  нотаріусів  та  виконання  ними
правил    нотаріального    діловодства,    затвердженого   наказом
Міністерства юстиції України від 24  грудня  2008  року  N  2260/5
( z1244-08  ),  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України
25 грудня 2008 року за N 1244/15935, таку зміну:

     підпункт 2.1 пункту 2 викласти в такій редакції:

     "2.1. Проведення    перевірок    організації     нотаріальної
діяльності  та  виконання правил ведення нотаріального діловодства
здійснюються уповноваженими  представниками  Міністерства  юстиції
України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України
в  Автономній  Республіці  Крим,  головних  управлінь  юстиції   в
областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції),
діяльність   яких   безпосередньо   пов'язана   з   контролем   за
організацією нотаріату та нотаріальною діяльністю в Україні.
     До перевірок можуть залучатись  також  нотаріуси,  які  мають
високий  професійний рівень та достатній досвід практичної роботи,
та працівники нотаріального архіву.
      До   складу  комісії  (комплексної,  цільової,  позапланової
перевірки)   не   залучаються  представники  Міністерства  юстиції
України,  управлінь юстиції, відділу нотаріату управління юстиції,
якщо це призведе до виникнення конфлікту інтересів у цих посадових
осіб.
     У разі   виникнення   конфлікту   інтересів   член    комісії
невідкладно   у   письмовій  формі  повідомляє  керівника  комісії
(комплексної,  цільової,  позапланової  перевірки)  про  наявність
конфлікту інтересів.
     У разі неможливості відсторонення члена комісії (комплексної,
цільової,  позапланової  перевірки) від проведення перевірки або в
інший  спосіб  усунути  конфлікт  інтересів  такий  член   комісії
здійснює  перевірку  під безпосереднім контролем керівника комісії
(комплексної, цільової, позапланової перевірки).".

     2. Департаменту  нотаріату,  банкрутства  та   функціонування
центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.):

     2.1. Подати  цей  наказ  на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493  (  493/92 )
"Про  державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та
інших органів виконавчої влади".

     2.2. Довести  цей  наказ  до  відома  начальників   Головного
управління  юстиції  Міністерства  юстиції  України  в  Автономній
Республіці Крим,  головних управлінь юстиції  в  областях,  містах
Києві та Севастополі.

     3. Начальникам   Головного  управління  юстиції  Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим,  головних  управлінь
юстиції  в  областях,  містах  Києві  та  Севастополі  забезпечити
належне виконання цього наказу.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на  директора
Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального
засвідчувального органу Чижмарь К.І.

     5. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного
опублікування.

 Міністр                                              О.Лавринович