Джерело: www.notarius.co.ua/232 від 23.02.13

Про внесення зміни до Правил ведення нотаріального діловодстваМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.02.2013 N 218/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 лютого 2013 р.
за N 220/22752

Про внесення зміни до Правил
ведення нотаріального діловодства

Відповідно до статті 14 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ), з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних
дій нотаріусами Н А К А З У Ю:
1. Внести до Правил ведення нотаріального діловодства,
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня
2010 року N 3253/5 ( z1318-10 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 23 грудня 2010 року за N 1318/18613 (із змінами),
таку зміну: доповнити додаток 25 цих Правил ( z1318-10 ) новою
формою 58-1 (додається).
2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами).
3. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах
Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Ворону Д.М.
Міністр О.Лавринович

Форма N 58-1
Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
фотокопії - витягу
з оригіналу документа

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна.
"__" _____ ___ року я, ___________________, _____________________
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)
нотаріус ________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву,
_________________________________________________________________
назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї фотокопії - витягу зі __________ сторінок
оригіналу документа, який складається з ________ сторінок; в
останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених
виправлень або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _______
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка
_____________________ нотаріус
(державний/приватний)
Підпис