Джерело: www.notarius.co.ua/347 від 19.11.14

Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим"ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.11.2014  № 699

Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим"

Відповідно до статей 7, 25, 30, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 912 Закону України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (далі - Закон), розділів ІІ та ІІІ Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та вимог постанови Правління Національного банку України від 06 травня 2014 року № 260 "Про відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій окремих банків і закриття банками відокремлених підрозділів, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що для цілей застосування нормативно-правових актів Національного банку України:

особа, місцезнаходження якої (зареєстрована/постійно проживає) на території вільної економічної зони "Крим" (далі - суб'єкт Криму), прирівнюється до нерезидента (за інвестиційними операціями - до іноземного інвестора);

договори, укладені суб'єктами Криму із суб'єктами з місцезнаходженням (зареєстровані/постійно проживають) на іншій території України (далі - материкова територія України), є документами, що використовуються замість зовнішньоекономічних договорів (контрактів) під час застосування нормативно-правових актів Національного банку України.

2. Перекази (платежі) з материкової території України на територію вільної економічної зони "Крим" (далі - ВЕЗ "Крим") або з території ВЕЗ "Крим" на материкову територію України здійснюються в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку України для операцій з переказу коштів за межі України/в Україну.

Такі перекази здійснюються в гривні або іноземній валюті 1-ї та 2-ї груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129, зі змінами) (далі - іноземна валюта), з урахуванням таких особливостей.

Резиденти здійснюють перекази в іноземній валюті та гривні на користь суб'єктів Криму з метою оплати зобов'язань, пов'язаних з розташованим на території Криму майном (крім цінних паперів), що було набуте цими резидентами до набрання чинності Законом.

Юридичні особи здійснюють такі перекази на підставі документів, що підтверджують право власності на таке майно, та документів, що підтверджують наявність підстав для здійснення оплати зобов'язань.

Фізичні особи, які мають податкову адресу на іншій території України ніж ВЕЗ "Крим", зобов'язані задекларувати об'єкти житлової нерухомості, що перебувають в їх власності та розташовані на території ВЕЗ "Крим". Фізичні особи для здійснення переказів, що пов'язані з об'єктами житлової нерухомості, подають до банку документ про декларування. Виконання фізичними особами зобов'язань, пов'язаних з іншим майном, здійснюється банками на підставі документів, що підтверджують наявність підстав для здійснення оплати зобов'язань.

Переказ коштів з метою оплати зобов'язань, пов'язаних з розташованим на території Криму майном, резиденти здійснюють з власних поточних рахунків, відкритих в уповноважених банках.

Інвестиції резидентів в об'єкти інвестиційної діяльності, розташовані (зареєстровані) на території Криму, забороняються.

3. Про виконання суб'єктами Криму зобов'язань за кредитними договорами, що обслуговуються в уповноважених банках.

У разі надходження на користь уповноваженого банку-кредитора від суб'єкта Криму коштів у валюті, що відрізняється від валюти кредиту за кредитним договором, уповноважений банк зобов'язаний:

здійснити купівлю, продаж (обмін) на міжбанківському валютному ринку України валюти, що надійшла в рахунок виконання зобов'язань позичальника за кредитним договором, у валюту кредиту;

зарахувати куплену (обміняну) валюту або гривневий еквівалент проданої іноземної валюти в рахунок погашення вимог банку-кредитора за кредитним договором із відображенням у бухгалтерському обліку банку на відповідних рахунках операцій з погашення заборгованості за наданим кредитом (основного боргу), сплати процентів за кредитним договором тощо.

4. Розрахунки з метою виконання зобов'язань суб'єктами Криму за укладеними до набрання чинності Законом кредитними договорами в гривнях перед уповноваженими банками та розрахунки за операціями, наведеними в абзацах третьому - п'ятому пункту 2 та пункті 3 цієї постанови, дозволяється здійснювати через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, що відкриті в уповноважених банках.

5. Заборонити проведення на материковій території України таких операцій в російських рублях:

залучення вкладів (депозитів) за договорами банківського вкладу (депозиту), у тому числі збільшення суми вкладу (депозиту), що були розміщені до набрання чинності Законом, а також пролонгація таких договорів;

надання коштів у кредит (позику), у тому числі за кредитами овердрафт, а також шляхом пролонгації строку користування кредитом (позикою) або його часткою за договором, укладеним до набрання чинності Законом.

6. Банкам України зупинити здійснення операцій за відкритими до набрання чинностіЗаконом рахунками юридичних осіб, місцезнаходження яких на території ВЕЗ "Крим", та вжити заходів щодо закриття таких рахунків.

7. Переміщення готівкових російських рублів через адміністративний кордон ВЕЗ "Крим" забороняється, за винятком їх переміщення фізичними особами в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 гривень, за умови усного декларування посадовій особі митниці.

8. На територію ВЕЗ "Крим" поширюються норми Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" з урахуванням того, що:

1) електронні платіжні засоби, емітовані на території ВЕЗ "Крим", у тому числі як мобільний платіжний інструмент, не можуть використовуватися на іншій території України з метою ініціювання будь- якого грошового переказу;

2) електронні платіжні засоби, емітовані внутрішньодержавною платіжною системою або міжнародними платіжними системами, можуть використовуватися на території ВЕЗ "Крим".

9. У статистичній звітності, що подається до Національного банку України, операції з суб'єктами Криму відображаються як операції з нерезидентами із зазначенням коду території ВЕЗ "Крим".

10. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить цій постанові.

11. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

12. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

 

Публікації документа

  • Офіційне інтернет-представництво Національного банку України від 04.11.2014