Джерело: www.notarius.co.ua/425 від 16.01.16

Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї мМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.10.2015 № 1899/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

07 жовтня 2015 р. за № 1217/27662

 Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

 Відповідно до статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та на виконання пункту 16 Плану заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 99, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (додається).

 2. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

 3. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т.В.), начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання вимог цього наказу.

 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України - керівника апарату Іванченко О.П.

 Міністр П. Петренко

  

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

06.10.2015 № 1899/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

07 жовтня 2015 р. за № 1217/27662

 

КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

 1. Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі - Критерії), розроблено відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) з метою формування Міністерством юстиції України/головними територіальними управліннями юстиції планів перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України.

 2. Терміни в цих Критеріях вживаються у значеннях, наведених у Законі.

 3. Дія цих Критеріїв поширюється на таких суб'єктів первинного фінансового моніторингу:

 нотаріусів;

 адвокатів;

 адвокатські бюро та об'єднання;

 суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин) (далі - суб'єкти).

 4. Ризики суб'єктів бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення оцінюються за такими критеріями:

 строк здійснення професійної (господарської) діяльності;

 наявність фактів порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - сфера фінансового моніторингу);

 наявність інформації щодо задіяння суб'єктів у фінансових операціях, визначених частиною першою статті 8 Закону.

 5. За результатами оцінювання суб'єкти можуть належати до низького, середнього або високого рівня ризику, бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

 5.1. До низького рівня ризику належать суб'єкти, що відповідають таким критеріям:

 провадження професійної діяльності понад 5 (п'яти) років;

 протягом останніх 3 (трьох) років у суб'єкта відсутні факти порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу;

 участь суб'єкта у фінансових операціях не перевищує протягом шести місяців 5 (п'яти) фінансових операцій, визначених частиною першою статті 8 Закону.

 5.2. До високого рівня ризику відносяться суб'єкти, що відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

 провадження професійної (господарської) діяльності до 2 (двох) років;

 протягом останніх 3 (трьох) років провадження професійної (господарської) діяльності у суб'єкта наявні факти порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу;

 протягом шести місяців участь суб'єкта у фінансових операціях, визначених частиною першою статті 8 Закону, перевищує 15 (п'ятнадцять) таких операцій.

 6. До суб'єктів із середнім рівнем ризику належать суб'єкти, які не відносяться ні до суб'єктів з низьким рівнем ризику, ні до суб'єктів з високим рівнем ризику.

 7. Суб'єкти, що мають низький рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на три роки.

 8. Суб'єкти, що мають середній рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на два роки.

 9. Суб'єкти, що мають високий рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на рік.

 Директор Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу Т.В. Зусік