Джерело: www.notarius.co.ua/85 від 12.05.12

Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживанняКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА
від 28 березня 2012 р. № 251 
Київ
Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983
Відповідно до частини шістнадцятої статті 5 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” і статті 5 Закону України “Про імміграцію” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання;
технічний опис бланків посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983 “Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 52, ст. 2400) такі зміни:
1) у назві постанови слова “, Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання” виключити;
2) абзац четвертий постановляючої частини визнати таким, що втратив чинність.
3. Державній міграційній службі забезпечити з 15 травня 2012 р. оформлення і видачу посвідок на постійне проживання та посвідок на тимчасове проживання відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.
4. Державній міграційній службі і Міністерству фінансів забезпечити виготовлення бланків посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання.
5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 березня 2012 р. № 251
ПОРЯДОК 
оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання
1. Цей Порядок визначає механізм оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (далі - посвідки) іноземцям та особам без громадянства, які іммігрували в Україну на постійне проживання або прибули в Україну на тимчасове проживання.
2. Заяви для оформлення посвідок подаються іноземцями та особами без громадянства до територіальних органів або підрозділів ДМС за місцем проживання. Зразки заяв та порядок їх розгляду визначаються МВС.
3. Для оформлення посвідки на постійне проживання разом із заявою подаються:
1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та його копія;
2) переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
3) копія рішення про надання дозволу на імміграцію;
4) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;
5) чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
6) копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
4. Для оформлення особам, зазначеним в абзацах другому, третьому та п’ятому пункту 4 Прикінцевих положень Закону України “Про імміграцію”, посвідки на постійне проживання замість документів, зазначених у підпункті 3 пункту 3 цього Порядку, подаються такі документи:
1) особами, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України “Про імміграцію” та мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання, - оригінал і копія паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку або посвідка на постійне проживання;
2) особами, які змушені залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Абхазія Республіки Грузія і прибули в Україну, а також їх повнолітніми дітьми, які прибули в Україну разом з ними до досягнення повноліття, - тимчасова довідка (або довідка, що підтверджує факт прибуття неповнолітнього разом з батьками), отримана після прибуття в Україну, та документ про підтвердження факту безперервного проживання в Україні не менш як п’ять років, видані територіальними органами ДМС;
3) особами, які прибули в Україну дітьми-сиротами у зв’язку із збройними конфліктами в місцях їх постійного проживання і виховуються (виховувалися) у державних дитячих закладах чи дитячих будинках сімейного типу або над якими встановлено опіку чи піклування громадян України, - документ, що підтверджує виховання в державному дитячому закладі чи дитячому будинку сімейного типу або встановлення опіки чи піклування.
5. Для оформлення посвідки на постійне проживання особам, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття такого рішення залишилися постійно проживати на її території, замість документів, зазначених у підпункті 3 пункту 3 цього Порядку, подається довідка про припинення громадянства України встановленого зразка, видана територіальним органом або підрозділом ДМС.
6. Разом із заявою для оформлення посвідки на тимчасове проживання подаються:
1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
2) переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
3) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;
4) клопотання (подання) приймаючої сторони щодо оформлення іноземцеві та особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання і документи, зазначені у частинах четвертій - п’ятнадцятій статті 5 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, відповідно до категорії іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну на тимчасове проживання, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
У випадку, передбаченому частиною чотирнадцятою статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, також подаються документи про наявність у приймаючої сторони достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім’ї іноземця та особи без громадянства в Україні;
5) чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
6) копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
7. Посвідки оформляються іноземцям та особам без громадянства, які досягли 16-річного віку.
У виняткових випадках посвідка на постійне проживання може оформлятися особі до досягнення 16-річного віку за наявності нотаріально засвідченої згоди обох батьків.
8. Відомості про дитину, яка не досягла 16-річного віку і отримала дозвіл на імміграцію в Україну разом з батьками (законними представниками) або прибула разом з батьками (законними представниками) в Україну для тимчасового проживання, зазначаються в посвідці одного з батьків (законних представників) на підставі:
1) заяви особи, в посвідці якої зазначаються такі відомості;
2) оригіналу (після пред’явлення повертається) і копії свідоцтва про народження дитини з перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому законодавством порядку.
На дитину віком від 5 до 16 років додатково подаються три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра, одна з яких вклеюється в посвідку і скріплюється печаткою.
9. Строк дії посвідки на постійне проживання не обмежується. Посвідка на постійне проживання підлягає обміну в разі досягнення особою 25- і 45-річного віку.
10. Посвідка на тимчасове проживання видається строком до одного року з можливістю його продовження щоразу на один рік на підставі заяви іноземця чи особи без громадянства та документів, зазначених у підпункті 4 пункту 6 цього Порядку, які подаються до територіального органу або підрозділу ДМС не пізніше ніж за 15 днів до закінчення строку дії посвідки.
Посвідка на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною п’ятою статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, видається на строк реалізації проекту міжнародної технічної допомоги, який зазначається в реєстраційній картці проекту.
Посвідка на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною дванадцятою статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, видається на період навчання, який зазначається в документі, що підтверджує факт навчання в Україні.
У разі коли протягом строку дії посвідки на тимчасове проживання у документах, зазначених у підпунктах 1-2 або 4 пункту 6 цього Порядку, змінилися відомості, такі документи подаються протягом 10 днів з моменту настання таких змін до територіального органу або підрозділу ДМС, який видав посвідку.
У разі відсутності підстав для продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання іноземець та особа без громадянства зобов’язані в семиденний строк зняти з реєстрації місце проживання та виїхати за межі України. При цьому посвідка на тимчасове проживання передається приймаючій стороні, яка зобов’язана подати її територіальному органові або підрозділові ДМС за місцем проживання іноземця та особи без громадянства протягом десяти днів з моменту зняття з реєстрації.
Нездана посвідка на тимчасове проживання вважається недійсною.
11. За результатами розгляду заяви протягом семи днів (для оформлення посвідки на постійне проживання) або не більш як 15 днів (для оформлення посвідки на тимчасове проживання) з дня подання всіх визначених цим Порядком документів приймається рішення про видачу або відмову у видачі посвідки, яке затверджується Головою ДМС, а у разі його відсутності - заступником Голови ДМС чи начальником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником.
У заяві робиться відмітка про прийняте рішення або зазначаються причини відмови у видачі посвідки.
12. Посвідка видається іноземцеві та особі без громадянства під розписку після пред’явлення паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, в якому на останній вільній сторінці проставляється відмітка про отримання посвідки за встановленим МВС зразком, що скріплюється печаткою (за бажанням іноземця та особи без громадянства така відмітка може проставлятися у вкладному талоні).
13. Іноземець та особа без громадянства, що отримали посвідку, повинні зареєструвати місце проживання, а в разі його зміни - перереєструвати в порядку, встановленому Законом України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.
14. Обмін посвідки здійснюється у разі:
1) зміни прізвища, імені та по батькові іноземця та особи без громадянства тощо;
2) установлення розбіжностей у записах (невідповідності внесених до посвідки записів записам в інших документах);
3) непридатності посвідки до користування (пошкодження з різних причин тощо).
15. Для обміну посвідки подаються:
1) заява, зразок якої встановлюється МВС;
2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та його копія;
3) посвідка, що підлягає обміну;
4) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;
5) документи, що підтверджують обставини, на підставі яких посвідка підлягає обміну (документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України);
6) дві фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері).
16. Для обміну посвідки на постійне проживання в разі досягнення іноземцем та особою без громадянства 25- і 45-річного віку подаються документи, зазначені у підпунктах 1-4 і 6 пункту 15 цього Порядку.
17. Рішення про відмову у видачі посвідки іноземцеві та особі без громадянства приймається в разі:
1) необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;
2) необхідності охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;
3) коли паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;
4) подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;
5) коли виявлено факти невиконання ними рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну (для осіб, що отримують посвідку на тимчасове проживання);
6) інших випадках, передбачених законами.
18. Посвідка на постійне проживання скасовується територіальним органом або підрозділом ДМС, який її видав, у разі скасування дозволу на імміграцію в Україну відповідно до статей 12 і 13 Закону України “Про імміграцію”.
19. Посвідка на тимчасове проживання скасовується територіальним органом або підрозділом ДМС, який її видав, у разі:
1) отримання від органу внутрішніх справ, іншого органу виконавчої влади, який у межах наданих йому повноважень забезпечує дотримання вимог законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, інформації про те, що посвідку видано на підставі неправдивих відомостей, підроблених чи недійсних документів;
2) отримання вмотивованого клопотання приймаючої сторони про скасування посвідки (у тому числі в разі звільнення іноземця та особи без громадянства із займаної посади) або припинення діяльності приймаючої сторони - юридичної особи;
3) коли іноземця та особу без громадянства засуджено в Україні до позбавлення волі;
4) коли дії іноземця та особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;
5) коли уповноваженим органом прийнято рішення про примусове повернення іноземця та особи без громадянства або їх примусове видворення за межі України;
6) інших випадках, передбачених законами.
20. Копія рішення про відмову у видачі посвідки або скасування посвідки на тимчасове проживання видається територіальним органом або підрозділом ДМС, який прийняв таке рішення, іноземцеві та особі без громадянства під розписку або надсилається рекомендованим листом таким особам і приймаючій стороні не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня його прийняття.
У разі прийняття рішення про скасування посвідки вона підлягає вилученню та знищенню. При цьому відмітка про видачу посвідки в паспортному документі іноземця або документі, що посвідчує особу без громадянства, анулюється (вкладний талон вилучається).
21. Іноземець та особа без громадянства протягом місяця з дня отримання копії рішення про відмову у видачі посвідки або скасування посвідки на тимчасове проживання має право на його оскарження шляхом звернення до ДМС або суду. Оскарження такого рішення зупиняє його виконання.
22. У разі пошкодження чи втрати посвідки іноземець та особа без громадянства може звернутися за отриманням нової посвідки в порядку, встановленому для її обміну чи продовження строку її дії, до територіального органу або підрозділу ДМС за місцем проживання.
Про втрату посвідки іноземець та особа без громадянства або приймаюча сторона зобов’язані негайно повідомити органові внутрішніх справ за місцем втрати та територіальному органові або підрозділові ДМС за місцем видачі, який інформує про це протягом п’яти днів ДМС та Адміністрацію Держприкордонслужби. Втрачена посвідка визнається недійсною та в разі її вилучення підлягає знищенню.
23. Бланки посвідок виготовляються відповідно до вимог законодавства на замовлення ДМС і є документами суворої звітності.
Порядок зберігання і знищення бланків посвідок визначається МВС.
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 березня 2012 р. № 251
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 
бланків посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання
1. Бланки посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (далі - посвідки) мають вигляд зшитої нитками книжечки в м’якій обкладинці розміром 125 х 88 міліметрів, обсягом відповідно 12 і 8 паперових сторінок.
2. На всіх сторінках бланка посвідки та внутрішньому лівому і правому боках обкладинки (далі - лівий і правий форзаци) друкарським способом виконано фонові графічні зображення.
3. Бланки посвідок мають однаковий дизайн, виконаний у різній кольоровій гамі:
посвідки на постійне проживання - фарбами жовтого, зеленого та блакитного кольорів;
посвідки на тимчасове проживання - фарбами бузкового, блакитного та рожевого кольорів.
4. Лівий форзац є машинозчитуваною сторінкою (сторінкою даних), призначеною для внесення відомостей про пред’явника посвідки способом принтерного друку з подальшим нанесенням захисного покриття шляхом ламінування плівкою.
5. Сторінки посвідки надруковано на папері без оптичного відбілювача з водяними знаками, трьома видами захисних волокон та не менш як 50-відсотковим вмістом бавовняної целюлози. Водяний знак має вигляд решітки з відображенням шестигранників, усередині яких виконано слово “УКРАЇНА”.
6. Лівий і правий форзаци надруковано на папері без оптичного відбілювача з трьома видами захисних волокон та не менш як 90-відсотковим вмістом бавовняної целюлози, які під дією ультрафіолетового випромінювання набувають різного свічення.
7. Обкладинки бланка посвідки на постійне проживання мають зелений, а бланка посвідки на тимчасове проживання - синій кольори. На лівому лицьовому боці обкладинки тисненням фольгою жовтого кольору виконано контурне зображення малого Державного Герба України та слово “УКРАЇНА”, нижче - напис двома рядками “Посвідка на постійне проживання” (додаток 1) або “Посвідка на тимчасове проживання” (додаток 7).
8. На лівому і правому форзацах способом офсетного (ірисного) друку виконано графічні зображення у вигляді фрагментів національного орнаменту та гільйошних рисунків, які променями розходяться від зображення малого Державного Герба України, розміщеного у верхній лівій та правій частині сторінки.
9. Фарбою чорного кольору на правому форзаці надруковано:
1) на бланку посвідки на постійне проживання (додаток 2):
слова “СЛІД ПАМ’ЯТАТИ”, нижче - текст:
“Посвідка підлягає обміну в разі досягнення іноземцем та особою без громадянства 25- і 45-річного віку.
У разі пошкодження чи втрати посвідки іноземець та особа без громадянства можуть отримати нову посвідку в територіальному органі чи підрозділі ДМС за місцем проживання.
Про втрату посвідки іноземець та особа без громадянства зобов’язані негайно повідомити органові внутрішніх справ за місцем втрати та територіальному органові чи підрозділові ДМС за місцем проживання.
Іноземець та особа без громадянства, які мають посвідку, зобов’язані протягом десяти днів зареєструвати місце проживання.”;
2) на бланку посвідки на тимчасове проживання (додаток 8):
слова “СЛІД ПАМ’ЯТАТИ”, нижче - текст:
“Після закінчення строку дії посвідки в разі відсутності підстав для його продовження іноземець та особа без громадянства зобов’язані в семиденний строк зняти з реєстрації місце проживання та виїхати за межі України.
У разі пошкодження чи втрати посвідки іноземець та особа без громадянства можуть отримати нову посвідку в територіальному органі чи підрозділі ДМС за місцем проживання.
Про втрату посвідки іноземець та особа без громадянства зобов’язані негайно повідомити органові внутрішніх справ за місцем втрати та територіальному органові чи підрозділові ДМС за місцем проживання.
Іноземець та особа без громадянства, які мають посвідку, зобов’язані протягом десяти днів зареєструвати місце проживання.”.
Унизу правого форзаца надруковано найменування підприємства, що виготовило бланк посвідки.
10. Фонові рисунки лівого форзаца включають зображення малого Державного Герба України, розміщеного всередині гільйошної розетки, дві лінії національного орнаменту та сітки у вигляді решіток.
Нижня лінія орнаменту містить мікротекст, що складається з назви посвідки.
11. Компонування текстової інформації на машинозчитуваній сторінці (сторінці даних) здійснено відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO, Doc 9303/1) “Машинозчитувані проїзні документи” (частина перша “Машинозчитувані паспорти”).
12. Машинозчитувана сторінка (сторінка даних) складається із зони візуальної перевірки та машинозчитуваної зони.
13. Елементи даних у зоні візуальної перевірки розміщено в такій послідовності:
1) назва держави українською і англійською мовами “УКРАЇНА”, “UKRAINE” та зображення малого Державного Герба України, яке тричі повторюється;
2) ліворуч двома рядками - назва посвідки українською і англійською мовами “Посвідка на постійне проживання”, “Permanent residence permit” (додаток 3) або “Посвідка на тимчасове проживання”, “Temporary residence permit” (додаток 9);
3) під назвою держави послідовно зверху донизу - назви полів українською і англійською мовами для внесення відомостей про пред’явника посвідки та її реквізитів:
у посвідці на постійне проживання:
“Тип/Type”, “Код держави/Country code”, “№ посвідки/Permit No”;
“Прізвище/Surname”;
“Ім’я/Given Name”;
“Громадянство/Nationality”;
“Дата народження/Date of birth”, “Реєстраційний №/Registration No”;
“Стать/Sex”, “Місце народження/Place of birth”;
“Дата видачі/Date of issue“, “Орган, що видав/Authority”;
“Підстави для видачі/Ground for issue”, “Підпис пред’явника/ Holder’s signature”;
у посвідці на тимчасове проживання:
“Тип/Type”, “Код держави/Country code”, “№ посвідки/ Permit No”;
“Прізвище/Surname”;
“Ім’я/Given Name”;
“Громадянство/Nationality”, “Стать/Sex”, “Реєстраційний №/ Registration No”
“Дата народження/Date of birth”, ”Місце народження/Place of birth”;
“Підстави для видачі/Ground for issue”;
“Дата видачі/Date of issue”, “Орган, що видав/Authority”;
“Дата закінчення строку дії/Date of expiry”, “Підпис пред’явника/Holder’s signature”.
У лівій частині зони візуальної перевірки передбачено місце для фотокартки пред’явника посвідки або відцифрованого зображення його обличчя, а у нижній частині машинозчитуваної зони - місце для внесення відомостей про пред’явника посвідки за машинозчитуваною формою відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO, Doc 9303/1).
Відомості про пред’явника посвідки та її реквізити вносяться на машинозчитувану сторінку (сторінку даних) способом принтерного друку з подальшим нанесенням захисного покриття шляхом ламінування плівкою.
14. Фонові графічні зображення сторінок бланка посвідки виконано способом офсетного (ірисного) друку і складаються із зображення малого Державного Герба України у верхній лівій (на парних сторінках) та правій (на непарних сторінках) частині сторінки, від якого розходяться промені у вигляді фрагментів національного орнаменту та гільйошних рисунків. Кожна сторінка містить дві лінії мікротексту із слова “УКРАЇНА” у позитивному та негативному зображенні.
У графічних зображеннях виконано порядкові номери сторінок починаючи з першої.
15. Фарбою чорного кольору в бланках посвідок надруковано таку текстову інформацію:
1) на сторінках 1-4 (додатки 4 і 10) угорі - слова “Відомості про дітей до 16 років”, під якими ліворуч - слова “Місце для фотокартки дитини”, що повторюються двічі, а праворуч - лінії із словами “Прізвище”, “Ім’я (імена)”, “По батькові” та “Дата народження”;
2) на сторінках 5-9 посвідки на постійне проживання (додаток 5) та 5-6 посвідки на тимчасове проживання (додаток 11) угорі - слова “Місце проживання в Україні”;
3) на сторінках 10-12 посвідки на постійне проживання (додаток 6) та 7-8 посвідки на тимчасове проживання (додаток 12) - слова “Особливі відмітки”.
16. У верхній частині сторінок бланка посвідки та правого форзаца перфорується серія і номер посвідки, що складаються з двох літер та шести цифр.
17. Усі сторінки бланка посвідки містять захисні елементи, виконані спеціальними фарбами відповідно до розробленої в установленому порядку схеми захисту.
{Додатки 1-12 до Технічного опису}
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 березня 2012 р. № 251
ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Підпункт 3 пункту 9 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 810 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, ст. 2073).
2. Підпункт 3 пункту 11 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 559 “Деякі питання державного управління у сфері міграції” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1696).
3. Підпункт 3 пункту 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань міграції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 7 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 3, ст. 91).