Джерело: www.notarius.co.ua/448 від 06.10.16

Про затвердження Порядку реалізації арештованого майнаЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Наказ Міністерства юстиції України

                                                                  29.09.2016 № 2831/5

 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.09.2016 за № 1301/29431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
реалізації арештованого майна 

I. Загальні положення

         1. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

         арештоване майно (далі – майно) – рухоме або нерухоме майно боржника (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у частині восьмій статті 56 Закону України          від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження»), на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації;

         веб-сайт реалізації майна (далі – Веб-сайт) – електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів, на якому розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, повідомлення про безоплатну передачу конфіскованого майна, здійснюються реєстрація учасників, подання заяв на участь в електронних торгах та торгах за фіксованою ціною, забезпечується доступ спостерігачів торгів та проводяться електронні торги та торги за фіксованою ціною.

         Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

         Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер та символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо).

         Засобами системи реалізації майна через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів чи торгів за фіксованою ціною;

         виконавець — державний виконавець відділу державної виконавчої служби, приватний виконавець;

         відділ державної виконавчої служби – відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, відділ примусового виконання рішень  управління державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, відділ державної виконавчої служби  головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі;

         гарантійний внесок – грошова сума, що зарахована на рахунок організатора електронних торгів, яку за одним лотом сплачує учасник електронних торгів, крім випадків, передбачених цим Порядком, у розмірі 5%, виходячи зі стартової ціни лота, та є завдатком по сплаті винагороди організатору електронних торгів за надані ним послуги з реалізації майна;

         документ, що посвідчує особу, – паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України;

         електронні торги – продаж майна за принципом аукціону засобами системи електронних торгів через Веб-сайт, за яким його власником стає учасник, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну;

         заявник – фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які подали заявку на участь в електронних торгах чи торгах за фіксованою ціною через Веб-сайт засобами системи електронних торгів;

         крок електронних торгів – фіксована організатором електронних торгів надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Крок електронних торгів становить 5 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 0,01 до 10 000,00 грн включно; 3 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 10 000,01 до 100 000,00 грн включно; 2 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 100 000,01 до 1 000 000,00 грн включно; 1 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить 1 000 000,01 грн та більше;

         лот – одиниця арештованого майна, що виставляється для продажу на електронних торгах або торгах за фіксованою ціною;

         організатор електронних торгів, торгів за фіксованою ціною (далі – Організатор) – державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважене відповідно до законодавства на здійснення заходів зі створення та супроводження програмного забезпечення системи  реалізації арештованого майна, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у цій системі, на організацію та проведення електронних торгів та торгів за фіксованою ціною, забезпечення збереження майна, виконання інших функцій, передбачених цим Порядком;

          особистий кабінет відділу державної виконавчої служби – розділ Веб-сайту, доступ до якого мають начальник та державні виконавці відділу державної виконавчої служби, якими передано арештоване майно на продаж, у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та торги за фіксованою ціною,  результати їх проведення, інша інформація про електронні торги та торги за фіксованою ціною, щодо яких державним виконавцем подано заявки на реалізацію арештованого майна, зокрема повідомлення про надходження грошових коштів за придбане майно або про їх відсутність чи невчасне або неповне їх надходження, проводяться спостереження за результатами електронних торгів, торгів за фіксованою ціною та через який направляються, роздруковуються необхідні матеріали та здійснюється подання заявок на реалізацію арештованого майна;

         особистий кабінет приватного виконавця – розділ Веб-сайту, доступ до якого має приватний виконавець, який передав арештоване майно на продаж, у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та торги за фіксованою ціною, результати їх проведення, інша інформація про електронні торги чи торги за фіксованою ціною, щодо яких приватним виконавцем подано заявки на реалізацію арештованого майна, зокрема повідомлення про надходження грошових коштів за придбане майно або про їх відсутність чи невчасне або неповне їх надходження, проводяться спостереження за результатами електронних торгів, торгів за фіксованою ціною та через який направляються, роздруковуються необхідні матеріали та здійснюється подання заявок на реалізацію арештованого майна;

особистий кабінет учасника – розділ Веб-сайту, доступ до якого має тільки зареєстрований учасник, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі – логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та торги за фіксованою ціною, результати їх проведення, інша інформація про електронні торги чи торги за фіксованою ціною, у яких він бере участь, через який здійснюється подання заявок на участь, проводяться торговельні сесії електронних торгів та торгів за фіксованою ціною, роздруковуються необхідні учаснику матеріали;

         особлива ставка – цінова пропозиція учасника електронних торгів  придбати майно, зроблена незалежно від перебігу торгів;

         реєстраційний номер лота – номер лота, який формується автоматично системою  реалізації  майна при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною);

         система  реалізації майна (далі – Система) – інформаційна електронна система, що забезпечує здійснення в електронній формі процесів прийняття та розміщення інформації про лоти, подання й обробки заявок на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною), проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) з реалізації арештованого виконавцями майна, обробки інформації про електронні торги (торги за фіксованою ціною);

         спостерігач – будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції;

         стартова ціна лота – початкова ціна продажу лота, яка дорівнює вартості майна, що виставляється на електронних торгах, визначеній відповідно до законодавства;

         торги за фіксованою ціною — спосіб реалізації арештованого майна за ціною, що фіксується на період реалізації, який не передбачає її підвищення під час торгів, покупцем під час якого стає особа, яка перша за інших надіслала заявку в електронній формі через особистий кабінет та негайно (не пізніше ніж протягом 15 хвилин) сплатила на рахунок Організатора суму (ціну лота разом із винагородою Організатора), визначену в інформаційному повідомленні, в безготівковій формі з використанням електронних платіжних систем;

  учасник електронних торгів, торгів за фіксованою ціною (далі –     учасник) – фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, допущені Організатором до участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) відповідно до вимог цього Порядку;

         ціна продажу лота – фактична ціна реалізації лота на торгах.

         Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про виконавче провадження» та «Про електронний цифровий підпис».

 

2. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів або торгів за фіксованою ціною.

3. Організатор забезпечує постійний доступ учасникам, приватним виконавцям, відділам державної виконавчої служби  до їх особистих кабінетів, а спостерігачам – до Веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних торгів.

У разі якщо після передачі майна на реалізацію виконавче провадження передано на виконання до іншого відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця), доступ до інформації про реалізацію майна та взаємодія з Організатором щодо реалізації цього майна здійснюються через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця), якому передано виконавче провадження.

Організатор забезпечує доступ Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України до розділу Веб-сайту, у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною) та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги (торги за фіксованою ціною), щодо яких органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями подано заявки на реалізацію майна.

 

4. Взаємодія органів державної виконавчої служби та приватних виконавців з Організатором щодо реалізації арештованого майна, у тому числі надсилання документів та повідомлень, передбачених цим Порядком, здійснюється через особисті кабінети відділів державної виконавчої служби та  приватних виконавців в Системі.

         Надсилання документів та повідомлень, передбачених цим Порядком, електронною поштою, поштовими відправленнями, доставка нарочним або кур'єрською службою доставки дозволяються виключно у разі наявності технічних підстав, що унеможливлюють роботу особистих кабінетів відділів державної виконавчої служби та приватних виконавців більше ніж  на 24 години, до відновлення їх працездатності.

II. Передача майна на реалізацію

         1. Реалізація майна здійснюється після визначення його вартості (оцінки) відповідно до статті 57 Закону України «Про виконавче провадження».

         Якщо вартість майна боржника визначено в рішенні суду, виконавець передає майно на реалізацію за ціною, визначеною судовим рішенням, без проведення визначення вартості чи оцінки такого майна, крім рішень про конфіскацію майна.

         Вартість майна, визначена у звіті про оцінку майна, є дійсною на період реалізації арештованого майна.

Датою передачі майна на реалізацію вважається дата внесення в Систему інформаційного повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною).

 

  2. Організатор здійснює внесення до Системи інформації про арештоване майно (формування лота) та його реалізацію за заявкою відділу державної виконавчої служби  або приватного виконавця.

         Заявка на реалізацію арештованого майна повинна містити такі дані:

         повне найменування відділу державної виконавчої служби або прізвище ім`я, по батькові (за наявності) приватного виконавця, виконавчий округ, номер посвідчення приватного виконавця;

         номер виконавчого провадження згідно з автоматизованою системою виконавчих проваджень;

         повні найменування боржника та стягувача, їх адреси, код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб;

         форма реалізації арештованого майна (електронні торги чи торги за фіксованою ціною);

         вид майна (зазначається відповідно до категорій, які використовуються на Веб-сайті);

         найменування майна, включаючи назву моделі, модифікації та інші складові найменування, які зазначаються згідно з реєстраційною, технічною та іншою документацією або наявними позначками на самому майні;

         відомості про майно, яке передається на реалізацію, його склад, характеристики, опис, включно з інформацією про явні дефекти, відсутні елементи, обмежену функціональність (додатково зазначається інформація, визначена пунктами 6 – 10 розділу ІІІ цього Порядку);

         місцезнаходження майна (для нерухомого майна – точна поштова адреса, для рухомого – адреса зберігача);

         відомості про зберігача майна (найменування, фактична та юридична адреси, телефон, електронна адреса);

         відомості про чинні обтяження майна, зареєстровані в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (з урахуванням відомостей Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек);

         вартість майна, що передається на реалізацію, визначена відповідно до статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»;

         реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби чи приватного виконавця для перерахування коштів;

         адреса офіційної електронної пошти відділу державної виконавчої служби чи приватного виконавця;

         фото- та/або відеоматеріали;

         електронний цифровий або власноручний (у випадку, передбаченому пунктом 4 розділу І цього Порядку) підпис начальника відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. В разі якщо заявку на реалізацію арештованого майна подав приватний виконавець, він підписує її самостійно із дотриманням умов, вказаних у цьому пункті.

 

         3. Виконавець у строк не пізніше п'яти робочих днів після ознайомлення із результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна готує проект заявки на реалізацію арештованого майна, який містить інформацію, передбачену абзацами третім – шістнадцятим  пункту 2 цього розділу.

         Державний виконавець направляє заявку на реалізацію арештованого майна начальнику відділу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, для підписання та передачі Організатору.

         Заявка на реалізацію арештованого майна подається разом із такими документами (в електронній або паперовий формі):

         копія виконавчого документа, а в разі наявності зведеного виконавчого провадження – довідка виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними;

         копія постанови про опис та арешт майна боржника, а у разі якщо опис та арешт майна проводили до набрання чинності Законом України                                   від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» – копія акта опису та арешту майна боржника;

         копії документів, що підтверджують вартість (оцінку) майна (повідомлення сторін про визначення вартості майна, акт виконавця про визначення вартості майна або звіт суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання про оцінку майна, строк чинності якого відповідає вимогам частини шостої статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»); 

  у разі передачі на реалізацію нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, – копія дозволу органів опіки та піклування або відповідне рішення суду;

  копії документів, що підтверджують наявність (відсутність) чинних обтяжень майна.

         Не підлягає передачі на реалізацію майно, щодо якого наявний письмовий висновок експерта, суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв'язку із значним ступенем його зносу, пошкодженням або в разі, якщо витрати, пов'язані зі зверненням на таке майно стягнення, перевищують грошову суму, за яку воно може бути реалізовано.

          

         4. Начальник відділу державної виконавчої служби після отримання проекту заявки та документів щодо передачі майна на реалізацію у строк до трьох робочих днів перевіряє ці документи на відповідність вимогам законодавства, наявність відомостей про місце зберігання й демонстрації майна та у разі виявлення порушень визначає їх перелік та встановлює строк для усунення порушень, який становить не більше трьох робочих днів, а у разі, якщо відповідно до законодавства реалізація майна неможлива, документи щодо передачі майна на реалізацію повертаються державному виконавцю, який їх подав, із зазначенням визначених законодавством підстав, що унеможливлюють реалізацію майна.

         Приватний виконавець самостійно формує та перевіряє заявку та документи щодо передачі майна на реалізацію на відповідність вимогам законодавства та після встановлення відповідності документів таким вимогам підписує (за допомогою електронного цифрового підпису або власноруч у випадку, передбаченому пунктом 4 розділу І цього Порядку) заявку на реалізацію арештованого майна та надсилає її Організатору в електронному вигляді через особистий кабінет приватного виконавця для внесення інформації про проведення електронних торгів у Систему.

         У разі встановлення відповідності документів вимогам законодавства чи після приведення їх у відповідність до вимог законодавства начальник відділу державної виконавчої служби підписує (за допомогою електронного цифрового підпису або власноруч у випадку, передбаченому  пунктом 4 розділу І цього Порядку) заявку на реалізацію арештованого майна та надсилає її Організатору  разом із документами, передбаченими  абзацами четвертим – тринадцятим  пункту 3 розділу ІІ цього Порядку, в електронному вигляді через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби для внесення інформації про проведення електронних торгів у Систему.

         Перевірка змісту заявки на відповідність вимогам законодавства Організатором не здійснюється. За відповідність документів, на підставі яких вноситься інформація до Системи, а також за достовірність інформації, зазначеної у заявці, відповідають посадові особи відділу державної виконавчої служби (приватний виконавець).

   Організатор перевіряє повноту заповнення заявки. У разі невідповідності заявки вимогам, передбаченим пунктом 2 цього розділу, Організатор через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) повідомляє начальника відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) про необхідність усунення недоліків протягом трьох робочих днів.

         Організатор повертає заявку на реалізацію майна приватному виконавцю у разі зупинення або припинення діяльності приватного виконавця відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

 

         5. Виконавець призначає зберігача у порядку, встановленому статтею 58 Закону України «Про виконавче провадження», керуючись принципом забезпечення схоронності та цілісності майна.

         Зберігачами можуть бути боржник, члени його сім'ї або інші особи, у тому числі Організатор.

         Організатор призначається зберігачем рухомого майна, що підлягає реалізації відповідно до цього Порядку, крім випадків, коли це майно не може бути передано на зберігання Організатору з об'єктивних причин без пошкодження його функціональних властивостей, цілісності та зовнішнього вигляду (складні верстати, механізми, устаткування тощо).

         Боржник або члени його сім’ї призначаються зберігачами арештованого майна у виключних випадках, зокрема щодо нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва та іншого майна, яке не може бути передано на зберігання Організатору з об'єктивних причин без пошкодження його властивостей, конструкції, функціональності чи зовнішнього вигляду (складні верстати, механізми, устаткування тощо). Боржник та члени його сім'ї забезпечують зберігання майна безоплатно.

         У разі письмової відмови боржника та членів його сім’ї, інших осіб прийняти арештоване майно на зберігання таке майно підлягає в обов’язковому порядку передачі на зберігання Організатору.

         Організатор не може відмовитися від забезпечення збереження майна, щодо якого існує загроза його втрати, знищення, пошкодження або суттєвого зменшення вартості.

         У разі визначення Організатора зберігачем рухомого майна відповідне майно повинно бути передано на зберігання Організатору не пізніше дня передачі заявки на реалізацію арештованого майна від виконавця до Організатора.

         Організатор зобов’язаний на вимогу виконавця забезпечити отримання арештованого майна з подальшим його зберіганням. У разі необхідності Організатор для зберігання арештованого майна на договірних засадах залучає третіх осіб, що мають відповідні можливості, приміщення, обладнання та підтверджений досвід.

         Організатор відповідальний за належне збереження переданого йому арештованого майна, а також за вибір третіх осіб та належне збереження арештованого майна залученими ним третіми особами.

         При передачі арештованого майна на зберігання Організатор (у разі передачі майна на зберігання іншим особам – виконавець) забезпечує його фотозйомку. Матеріали зйомки зберігаються як доказ стану прийнятого на зберігання майна та обов’язково додаються до опису лота у Системі.

         Зберігання арештованого майна Організатором та оплата послуг третіх осіб, залучених Організатором для зберігання арештованого майна (крім боржника та членів його сім'ї), здійснюються Організатором за рахунок коштів, отриманих як винагорода Організатору, за винятком випадків, передбачених абзацом дванадцятим цього пункту.

         Якщо сума заборгованості була сплачена боржником до проведення електронних торгів чи торгів за фіксованою ціною, внаслідок чого майно не було реалізовано, Організатору, який був зберігачем такого майна, із коштів виконавчого провадження компенсується вартість зберігання на відповідному складі та інші витрати, пов`язані із доставкою майна на відповідний склад (навантаження, розвантаження тощо).

         Оплата послуг зберігання арештованого майна іншими особами, крім боржника та членів його сім’ї, Організатора (крім випадку, передбаченого абзацом дванадцятим цього пункту), залучених ним третіх осіб, здійснюється за рахунок коштів виконавчого провадження.

         Зберігач зобов'язаний забезпечити належні умови зберігання майна відповідно до властивостей такого майна, торговельно-технологічних, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм, його демонстрацію та передачу переможцю електронних торгів (торгів за фіксованою ціною).

         Зберігач забезпечує демонстрацію майна протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення від зацікавленої особи.

         У разі передачі майна на зберігання Організатору складається акт приймання-передавання арештованого майна.

         В акті приймання-передавання арештованого майна зазначаються:

         дата, час і місце складання акта;

         прізвище, ім'я, по батькові особи, яка приймає майно на зберігання (у разі якщо майно приймається уповноваженою особою Організатора або третьої особи, залученої Організатором, зазначається документ, який підтверджує повноваження цієї особи);

         найменування відділу державної виконавчої служби, у якому працює державний виконавець, а також прізвище, ім'я, по батькові державного виконавця, який передає майно. Якщо арештоване майно передається приватним виконавцем, вказуються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) приватного виконавця, виконавчий округ та номер посвідчення приватного виконавця;

         номер виконавчого провадження;

         назва кожного внесеного в акт предмета, опис його стану та наявних дефектів, його відмінні ознаки (вага, метраж, розмір, форма, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу, додаткові елементи, аксесуари, наявна супровідна та технічна документація тощо);

         відмітка про роз'яснення зберігачеві майна обов'язків із збереження майна, попередження про кримінальну та майнову відповідальність за його розтрату, відчуження, приховування або підміну.

         У разі передачі на зберігання транспортного засобу в акті приймання-передавання арештованого майна зазначаються:

         марка;

         модель;

         номер кузова (номер шасі);

         рік випуску;

         об'єм двигуна;

         вид пального;

         пробіг;

         комплектація;

         колір;

         тип кузова;

         тип трансмісії;

         наявність пошкоджень, подряпин, вм'ятин, корозії тощо;

         додаткові відомості.

         Акт приймання-передавання підписується особою, якій передається майно, та виконавцем.

 

III. Підготовка до проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною)

         1. Винагорода Організатору встановлюється у відсотковому відношенні до ціни продажу лота.

         2. Розмір винагороди Організатору за організацію та проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) становить 5 % вартості реалізованого майна. У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Організатор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна та зазначає у протоколі електронних торгів суму винагороди, яку покупець повинен додатково сплатити, а також рахунок Організатора, на який необхідно сплатити ці кошти.

         У разі зменшення вартості майна у зв'язку з його нереалізацією пропорційно зменшується розмір винагороди Організатору.

 

         3. Організатор вносить до Системи інформацію про майно та формує лот торгів (інформаційне повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною)) на підставі отриманої ним заявки не пізніше ніж на третій робочий день з дати її отримання. Лот вноситься за типом, найменуванням, категорією відповідно до класифікації, яка підтримується Системою, що забезпечує вільний та прямий пошук за відповідними пошуковими критеріями (вид майна, назва, модель, регіон зберігання, стартова ціна, номер виконавчого провадження згідно з  автоматизованою системою виконавчого провадження тощо).

         Після внесення лота до Системи автоматично визначається строк для підготовки до проведення торгів, реєстрації учасників, огляду майна, який становить:

         для торгів за фіксованою ціною — 5 календарних днів;

         для електронних торгів:

         для лотів зі стартовою ціною до 5000,00 грн – 10 календарних днів;

         для лотів зі стартовою ціною від 5000,01 до 1 000 000,00 грн – 20 календарних днів;

         для лотів зі стартовою ціною від 1 000 000,01 грн – 30 календарних днів.

         Дата початку проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) призначається на наступний після закінчення зазначених строків день та відображається в інформаційному повідомленні, яке розміщується на Веб-сайті автоматично після внесення інформації про лот у Систему.

 

         4. Організатор проводить електронні торги (торги за фіксованою ціною), у тому числі повторні, відповідно до строків, визначених цим Порядком.

         5. Інформаційне повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною) повинно містити:

         1) загальну інформацію про електронні торги (торги за фіксованою ціною):

         відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);

         відомості про зберігача (найменування та місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), контактний телефон, електронна адреса (за наявності), фактична адреса зберігання майна);

         порядок оформлення участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною);

         дату внесення інформаційного повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною) у Систему;

         строк підготовки до проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною);

         кінцевий термін прийому заявок, якщо проводяться електронні торги;

         дату і час початку електронних торгів (торгів за фіксованою ціною);

         дату і час закінчення торгів (завершення подання цінових пропозицій);

         строки сплати та розмір гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу) (крім реалізації майна у випадках, передбачених розділом VІ та пунктом 1 розділу VІІ цього Порядку);

         порядок та умови отримання майна переможцем;

         найменування, контактні телефони, адресу офіційної електронної пошти та реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця), на який у разі визначення переможця електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) необхідно перерахувати кошти за придбане майно, строки сплати таких коштів, номер виконавчого провадження згідно з даними автоматизованої системи виконавчих проваджень.

         Інформація, зазначена у цьому підпункті, автоматично формується Системою;

         2) інформацію про майно (лот):

         реєстраційний номер лота;

         вид майна;

         найменування майна;

         відомості про майно, що виставляється на електронних торгах (торгах за фіксованою ціною), його склад, характеристики, опис, наявність дефектів;

         місцезнаходження майна;

         фотографічне зображення майна (відеоматеріали за наявності);

         відомості про обтяження та обмеження майна, права третіх осіб;

         розмір гарантійного внеску (розмір винагороди Організатора – у разі реалізації майна відповідно до розділу VІ та пункту 1 розділу VІІ цього Порядку);

         стартову ціну продажу;

         крок електронних торгів;

         порядок ознайомлення з майном (фактична адреса зберігача та адреса зберігання майна, час для ознайомлення, контактні телефони та електронна адреса (за наявності)).

         Інформаційне повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною) містить інформацію тільки про один лот.

 

         6. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, в інформації про майно додатково зазначаються:

         марка;

         модель;

         рік випуску;

         об'єм двигуна;

         вид пального;

         пробіг;

         комплектація;

         колір;

         тип кузова;

         трансмісія;

         наявні дефекти;

         додаткові відомості.

 

         7. Якщо реалізації підлягає єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, в інформації про майно додатково зазначаються:

 

         обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;

         кількість та склад робочих місць;

         відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства;

         основні зобов’язання (договірні та позадоговірні), якщо вони відомі державному виконавцю;

         додаткові відомості.

 

         8. Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира або інше житлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

         розмір жилої та нежилої площі будинку, квартири, іншого житлового приміщення;

         план приміщення (за наявності);

         місце розташування;

         відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим та розмір);

         кількість поверхів будинку, поверх, на якому розташована квартира, інше житлове приміщення;

         кількість кімнат, площа кожної кімнати;

         інформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди;

         інформація про наявність зареєстрованих інших, крім боржника, мешканців (зокрема дітей), орендарів, інших користувачів приміщення.

 

         9. Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

         розмір площі;

         план приміщень (за наявності);

         місце розташування;

         призначення об'єкта;

         встановлені обмеження;

         відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір), та її кадастровий номер (за наявності);

         інформація про орендарів та інших користувачів приміщення, якщо вона відома державному виконавцю.

 

         10. Якщо реалізації підлягає земельна ділянка, в інформації про майно додатково зазначаються:

місце розташування земельної ділянки;

розмір земельної ділянки;

правовий режим земельної ділянки;

цільове призначення земельної ділянки;

кадастровий номер земельної ділянки;

обмеження на використання земельної ділянки (установлені на підставі містобудівних та санітарних норм і правил, включаючи архітектурно-планувальні, технічні, екологічні умови);

         наявність комунікацій.

 

         11. Інформація про майно, включене до лота, виставленого на електронні торги (торги за фіксованою ціною), вноситься Організатором згідно з документами, наданими відповідно до пунктів 2, 3 розділу II цього Порядку.

         Організатор має право на доповнення інформації виключно в частині фотографічного зображення майна та відомостей про нього (склад, характеристика, опис).

         Інформаційне повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною) може включати інші додаткові відомості, необхідні для проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною).

IV. Порядок реєстрації учасників електронних торгів (торгів за фіксованою ціною)

         1. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та забезпечує автоматичну можливість безперервної та безперешкодної реєстрації учасників.

         Організатор відповідальний за забезпечення такої можливості та підтримання цілодобової функціональності Веб-сайту.

 

         2. Для участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) учасник проходить процедуру реєстрації на Веб-сайті, подає заявку на участь в електронних торгах за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Організатора та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком.

         Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту зарахування його на рахунок Організатора.

         Організатор розміщує повні реквізити для сплати гарантійного внеску  стосовно кожного лота шляхом їх зазначення в квитанції, що автоматично формується Системою в особистому кабінеті учасника при подачі заявки на участь у торгах за певним лотом. 

         Система автоматично завершує реєстрацію учасника та надає йому відповідний доступ до участі у торгах негайно після підтвердження Організатором сплати сум гарантійного внеску, а за лотами, де така сплата не вимагається, одразу після належного заповнення заявки учасника.

 

         3. З метою реєстрації через Веб-сайт заявник надає такі дані:

         1) для фізичної особи:

         прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього);

         реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

         адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системою та Організатором;

         номер контактного телефону;

         логін та пароль;

         2) для уповноваженого представника юридичної особи:

         найменування юридичної особи;

         код за ЄДРПОУ;

         прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;

         адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системою та Організатором;

         номер контактного телефону уповноваженої особи;

         логін та пароль.

         Після реєстрації на Веб-сайті користувач повинен заповнити графу «фінансові реквізити», що знаходиться в його особистому кабінеті в розділі «налаштування».

         У разі відсутності актуальних та повних реквізитів учасника для повернення йому гарантійного внеску Організатор звільняється від обов'язку з повернення гарантійного внеску.

 

         4. Заявка на участь в електронних торгах подається щодо кожного окремого лота через Веб-сайт в електронному вигляді.

         Факт реєстрації на Веб-сайті підтверджує згоду на обробку Організатором персональних даних зареєстрованих учасників. Організатор відповідає за порушення законодавства про захист персональних даних.

 

         5. Заявка на участь в електронних торгах подається виключно щодо обраного лота і не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.

         6. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через Веб-сайт, Системою автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер та фіксуються дата і час її подання.

         7. Система забезпечує наявність у кожного зареєстрованого учасника особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи.

         8. Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується не раніше ніж за одну годину до початку проведення електронних торгів. Організатор забезпечує реєстрацію та допуск до електронних торгів усіх учасників, які виконали вимоги щодо реєстрації та стосовно яких надійшло підтвердження щодо надходження суми гарантійного внеску на рахунок Організатора не пізніше ніж за одну годину до дати початку проведення електронних торгів, зазначеної в інформаційному повідомленні про електронні торги.

         9. Інформація про кількість учасників електронних торгів із зазначенням унікальних реєстраційних номерів заявок оприлюднюється на Веб-сайті в інформаційному повідомленні щодо лота. Інформація про учасників електронних торгів може бути надана у порядку та на умовах, визначених законодавством.

V. Проведення електронних торгів

         1.  Електронні торги розпочинаються у визначений в інформаційному повідомленні про електронні торги день. Електронні торги проводяться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години.

         Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в абзаці першому цього пункту, електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин від часу подання останньої цінової пропозиції, але не пізніше 22-ї години.

         Електронні торги підлягають продовженню також у випадку, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до закінчення десятихвилинного часу їх продовження, але не довше часу, встановленого в абзаці другому цього пункту.

 

         2. Усі учасники, що були зареєстровані Організатором, мають он-лайн доступ до перебігу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції щодо лота. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт електронних торгів з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронні торги. Перша цінова пропозиція повинна бути рівною стартовій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція може бути подана учасником лише після перевищення його цінової пропозиції іншим учасником та повинна містити ціну, що на встановлений Організатором крок вища за попередню. Моментом подання цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент отримання цінової пропозиції. Зареєстрований учасник може у        будь-який момент електронних торгів зробити відповідну цінову пропозицію.

         Кожен з учасників електронних торгів має можливість під час їх проведення на будь-якому етапі вказати через Веб-сайт електронних торгів особливу ставку купівлі лота.

         Особлива ставка може бути подана учасником на будь-якому етапі торгів незалежно від їх перебігу та кроку торгів на будь-яку суму, але не нижчу від стартової.

         Кожен учасник може подати особливу ставку один раз під час одних торгів.

         Особлива ставка не повинна бути кратна кроку електронних торгів.

         У випадку, коли учасником було подано цінові пропозиції під час торгів, особлива ставка повинна бути вища, ніж його максимальна цінова пропозиція.

         У випадку, коли учасником під час торгів було перевищено його власну особливу ставку, то така особлива ставка анулюється та не береться до уваги при визначенні переможця.

         Особлива ставка не може бути рівною вже вказаній особливій ставці іншого учасника. Особлива ставка не може бути вищою суми, яка у сто разів перевищує  стартову ціну реалізації лота.

         Після подання особливої ставки учасник може подавати інші цінові пропозиції.

         Факт подання особливої ставки будь-яким з учасників відображається в інформації про перебіг торгів, що доступна усім зареєстрованим учасникам.

         Розмір поданої особливої ставки відображається в інформації про перебіг торгів після її перевищення ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу торгів.

 

         3. В особистому кабінеті є розділ з активними на цей момент електронними торгами, у яких бере участь учасник. Для таких торгів вказуються такі відомості: інформація про перебіг електронних торгів, зокрема поточна цінова пропозиція, перелік цінових пропозицій, особлива ставка учасника та її перевищення при звичайному перебігу, наявність особливих ставок інших учасників, час закінчення торгів.

         Інформація про перебіг електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із учасників наступної цінової пропозиції або подання учасником особливої ставки купівлі лота.

 

         4. Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція (при звичайному перебігу торгів або через особливу ставку). Якщо один із учасників запропонував придбати майно за стартовою ціною і пропозицій щодо купівлі майна від інших учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною.

         5. Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшло жодної цінової пропозиції, електронні торги вважаються такими, що не відбулися.

         6. Система забезпечує постійний та відкритий доступ спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів.

VI. Реалізація арештованого майна за фіксованою ціною

         1. Реалізація майна шляхом проведення торгів за фіксованою ціною застосовується до майна, визначеного в частині другій статті 61 Закону України «Про виконавче провадження».

2. Рішення про реалізацію майна за фіксованою ціною приймається виконавцем, який готує заявку на реалізацію арештованого майна, якщо майно відповідає критеріям, визначеним у пункті 1 цього розділу, керуючись принципом максимальної ефективності (реалізація майна за найбільшою ціною у найкоротший строк).

         3. При реалізації майна за фіксованою ціною гарантійний внесок учасником не сплачується.

         4. Реалізація майна за фіксованою ціною здійснюється за стартовою ціною лота, що фіксується на період реалізації, та не передбачає підвищення ціни під час торгів. Якщо протягом цього строку майно не реалізовано, воно виставляється на повторні торги за ціною, що становить 75 відсотків його вартості, визначеної в порядку, встановленому статтею 57 Закону України «Про виконавче провадження».

         У разі повторної нереалізації майна майно виставляється на треті торги  за 50 відсотків його вартості, визначеної в порядку, встановленому статтею 57 Закону України «Про виконавче провадження».

         5. Строк підготовки до проведення торгів складає 5 робочих днів. Торги за фіксованою ціною проводяться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години.

         6. Повторні (треті) торги після зменшення ціни проводяться у строк, визначений пунктом 5 цього розділу.

         7. Придбати майно може будь-який зареєстрований у Системі учасник в будь-який момент, починаючи з часу старту торгів.

          8. Покупцем майна стає особа, яка перша за інших надіслала заявку в електронній формі через особистий кабінет та негайно (не пізніше ніж протягом 15 хвилин) сплатила на рахунок Організатора суму (ціну лота разом із винагородою Організатора), визначену в інформаційному повідомленні, в безготівковій формі з використанням електронних платіжних систем.

         9. У разі відсутності в Організатора підтвердження сплати вартості лота та винагороди Організатору учасником протягом 15 хвилин з моменту подання відповідної заявки вона анулюється та покупцем (переможцем торгів) за лотом вважається учасник, що першим за інших надіслав заявку в електронній формі через особистий кабінет та негайно (не пізніше ніж протягом 15 хвилин) сплатив на рахунок Організатора суму (ціну лота разом із винагородою Організатора), визначену в інформаційному повідомленні, в безготівковій формі з використанням електронних платіжних систем.

         Протягом періоду очікування сплати вартості лота та винагороди Організатору учасником Система повідомляє про це інших користувачів та робить технічно неможливими подання заявки від іншого учасника торгів та сплату вартості лота іншими учасниками. Після спливу відповідного строку в разі належної сплати учасником вартості лота та винагороди Організатору торги визнаються закінченими; в разі несплати – Система надає можливість подання заявки на купівлю лота та його оплату іншим учасникам.

         Організатор повторно не допускає до торгів користувача, який був визначений переможцем, але протягом часу, встановленого цим розділом, не розрахувався за майно.

 

         10. Після підтвердження факту оплати вартості лота на Веб-сайті відображаються відомості про завершення торгів. Система автоматично формує протокол торгів за лотом. До протоколу вноситься така інформація:

         дата і час початку та завершення  торгів за фіксованою ціною;

         реєстраційний номер лота;

         назва лота;

         ціна продажу лота;

         відомості про переможця (унікальний номер учасника, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – переможця торгів, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання та номер контактного телефону. У разі якщо переможцем торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, поштова адреса).

 

         11. Протокол розміщується на Веб-сайті та в особистому кабінеті учасника. У протоколі, який розміщується на Веб-сайті, у відомостях про переможця вказується лише унікальний реєстраційний номер учасника.

  12. Протокол торгів підписується Організатором та не пізніше наступного робочого дня з дня формування Системою розміщується у відповідному  особистому кабінеті відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця).

 

         13. Кошти, отримані від реалізації лота (крім винагороди Організатору), перераховуються на рахунок відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця, яким було передано заявку на реалізацію арештованого майна, не пізніше трьох банківських днів після формування Системою протоколу торгів.

  14. Не пізніше наступного робочого дня після дня надходження на рахунок  відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця)  коштів від реалізації лота на підставі протоколу про проведення торгів, який надійшов на електронну адресу, виконавець складає акт про проведені торги за фіксованою ціною.

         Державний виконавець затверджує акт про проведені торги за фіксованою ціною у начальника відділу, якому він безпосередньо підпорядкований.

         Приватний виконавець самостійно затверджує акт про проведені торги шляхом його підписання та скріплення печаткою приватного виконавця.

 

         15. В акті про проведені торги за фіксованою ціною зазначаються дані, передбачені пунктом 5 розділу Х цього Порядку.

         16. Начальник відповідного відділу державної виконавчої служби повинен затвердити акт про проведені електронні торги не пізніше наступного робочого дня після його подання державним виконавцем.

         17. Акт про проведені торги за фіксованою ціною надсилається переможцеві не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження.  Акт про проведені торги за фіксованою ціною, складений приватним виконавцем,  надсилається переможцеві не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання приватним виконавцем.

         18. Акт про проведені торги за фіксованою ціною є підставою для отримання майна у зберігача. Зазначений акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно.

         19. Переможець торгів зобов'язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з дати отримання акта. У разі отримання майна пізніше семи робочих днів з дати отримання акта витрати на зберігання майна в період, що перевищує вказані вище сім робочих днів, покладаються на переможця електронних торгів.

VIІ. Особливості  реалізації окремих видів майна

         1. Реалізація майна, що швидко псується, залежно від його вартості (оцінки) здійснюється шляхом проведення торгів за фіксованою ціною або електронних торгів з урахуванням таких особливостей:

підготовка та проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) здійснюються протягом трьох календарних днів;

 гарантійний внесок учасником електронних торгів не сплачується;

Організатор вносить до Системи інформацію про таке майно та формує лот торгів (інформаційне повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною)) на підставі отриманої ним заявки в день її отримання. Якщо заявка надійшла після 18-ї години, лот формується не пізніше 10-ї години дня, наступного за днем отримання заявки.

         Дата початку проведення електронних торгів майном, що швидко псується, призначається на наступний день після формування лота.

 

         2. Реалізація предмета іпотеки здійснюється відповідно до вимог цього Порядку з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом та Законом України «Про іпотеку».

         Строк підготовки до електронних торгів під час реалізації предмета іпотеки складає не менше 30 календарних днів.

         Організатор не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня початку електронних торгів публікує в місцевих друкованих засобах масової інформації за місцезнаходженням предмета іпотеки та на Веб-сайті повідомлення про проведення таких електронних торгів.

         Не пізніше дня публікації повідомлення про проведення електронних торгів у засобах масової інформації Організатор письмово повідомляє виконавця,  іпотекодавця, іпотекодержателя та всіх осіб, що мають зареєстровані у встановленому законом порядку права та вимоги на предмет іпотеки, про день та час проведення електронних торгів та про початкову ціну продажу майна.

         Будь-який учасник може бути покупцем предмета іпотеки, якщо він запропонує найвищу ціну. Якщо покупцем є іпотекодержатель, він зобов'язаний сплатити лише різницю між запропонованою ним ціною і розміром невиконаного основного зобов'язання. Іпотекодержатель також зобов'язаний сплатити винагороду Організатору.

         За результатами проведення електронних торгів складається протокол, який підписується уповноваженим представником Організатора та покупцем предмета іпотеки. У протоколі, крім інформації, передбаченої пунктом 1 розділу VIII цього Порядку, зазначаються дата видачі/підписання протоколу та початкова ціна предмета іпотеки, встановлена відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про іпотеку».

         Протокол електронних торгів роздруковується переможцем електронних торгів із особистого кабінету, підписується та передається особисто або через представника Організатору або надсилається засобами зв'язку на поштову адресу Організатора. Підписаний протокол повинен надійти до Організатора не пізніше семи робочих днів з дати отримання протоколу переможцем в особистому кабінеті.

         Не пізніше наступного робочого дня після надходження від переможця електронних торгів підписаного протоколу його копія надсилається іпотекодавцю, всім іпотекодержателям та виконавцю.

         Якщо переможець електронних торгів відмовився від підписання протоколу, наступний учасник, що запропонував найвищу ціну, оголошується переможцем електронних торгів. За його відсутності або відмови електронні торги оголошуються такими, що не відбулися.

         У разі зупинення вчинення виконавчих дій   відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», внаслідок чого електронні торги у призначений строк не відбулися, Організатор проводить такі торги після продовження примусового виконання рішення. Про проведення електронних торгів після  продовження примусового виконання рішення Організатор не пізніше ніж за десять робочих днів до дня їх проведення повідомляє всіх учасників, які зареєструвалися в установленому порядку.

         Якщо належна до сплати сума від переможця електронних торгів не зарахована на рахунок одержувача у десятиденний строк з дня проведення електронних торгів, гарантійний внесок йому не повертається, а наступний учасник, що запропонував найвищу ціну, оголошується переможцем електронних торгів. За його відсутності або відмови електронні торги оголошуються такими, що не відбулися. Гарантійний внесок не повертається також учаснику торгів, який став переможцем торгів, але відмовився підписати протокол.

         Організатор протягом трьох днів з дня підписання переможцем протоколу електронних торгів надсилає відповідний протокол виконавцю.

         Протягом п'яти робочих днів з дня надходження коштів від реалізації предмета іпотеки виконавець складає акт про реалізацію предмета іпотеки відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про іпотеку» та не пізніше наступного робочого дня надсилає його Організатору.

         Протягом п'яти робочих днів з дня надходження від виконавця акта про реалізацію предмета іпотеки Організатор видає цей акт переможцю електронних торгів (покупцю), нотаріально засвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю.

         Зменшення ціни предмета іпотеки на електронних торгах проводиться відповідно до вимог статті 49 Закону України «Про іпотеку».

 

VIIІ. Оформлення результатів електронних торгів

         1. Після закінчення електронних торгів (закінчення строку аукціону з урахуванням його можливого продовження) на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Не пізніше наступного робочого дня Система автоматично формує та розміщує на Веб-сайті протокол електронних торгів за лотом. До протоколу вноситься така інформація:

         дата і час початку та завершення електронних торгів;

         реєстраційний номер лота;

         назва лота;

         стартова ціна та ціна продажу лота, цінові пропозиції учасників, особливі ставки купівлі лота учасників, якщо вони мали місце;

         сума сплаченого гарантійного внеску;

         розмір винагороди Організатору, яку повинен сплатити переможець електронних торгів, та реквізити рахунку для її сплати;

         відомості про переможця електронних торгів (унікальний реєстраційний номер учасника);

         дата, до якої переможець електронних торгів повинен повністю сплатити ціну лота;

         реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця), на який необхідно перерахувати кошти за придбане майно.

         Не пізніше наступного робочого дня Система розміщує аналогічний протокол електронних торгів за лотом з повною інформацією про переможця електронних торгів в особистому кабінеті переможця.

         У протоколі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання та номер контактного телефону (за наявності). У разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та номер контактного телефону (за наявності).

         У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.

         До протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості.

 

         2. Протокол електронних торгів підписується Організатором та не пізніше наступного робочого дня з дня формування Системою розміщується у відповідному особистому кабінеті  відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця).

         3. У разі якщо належна до сплати сума (у тому числі винагорода Організатору) від переможця електронних торгів не зарахована на рахунок одержувача у десятиденний строк або в інший строк, визначений абзацом одинадцятим пункту 1 розділу Х цього Порядку, з дня проведення електронних торгів, гарантійний внесок йому не повертається, а переможцем електронних торгів визнається учасник, який запропонував ціну, що була перед ціною, запропонованою переможцем, що не сплатив належної грошової суми за придбане майно.

         При цьому попередні цінові пропозиції переможця, що не сплатив належної грошової суми за придбане майно, не враховуються.

         У цьому разі Організатор вносить відповідні відомості до Системи й засобами Системи формує новий протокол електронних торгів, який повинен містити, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього розділу, також інформацію про невнесення попередньо визначеним переможцем (переможцями) електронних торгів належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 розділу X цього Порядку, та про визнання наступного учасника цих електронних торгів новим переможцем електронних торгів. Цей протокол розміщується Системою на Веб-сайті, в особистому кабінеті наступного учасника цих електронних торгів, визначеного новим переможцем електронних торгів, та особистому кабінеті  відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця),  яким майно передано на реалізацію.

         У разі невнесення наступним учасником, визначеним новим переможцем електронних торгів у формі аукціону, усієї належної грошової суми в установлені пунктом 1 розділу X цього Порядку строки відповідні дії повторюються для наступного учасника, що визначається згідно з абзацами першим, третім цього пункту.

 

ІХ.  Повторні електронні торги

 

         1. Не реалізоване на електронних торгах нерухоме майно виставляється Організатором на повторні електронні торги за ціною, що становить 85 відсотків, а рухоме майно - 75 відсотків його вартості, визначеної в порядку, встановленому статтею 57 Закону України «Про виконавче провадження».

         У разі повторної нереалізації майна нерухоме майно виставляється Організатором на треті електронні торги за ціною, що становить 70 відсотків, а рухоме майно - 50 відсотків його вартості, визначеної в порядку, встановленому статтею 57  Закону України «Про виконавче провадження».

         Організатор після підписання протоколу електронних торгів, що не відбулися, зобов'язаний виставити майно на реалізацію за ціною, яка визначається з урахуванням абзаців першого та другого цього пункту, не пізніше як протягом п’яти робочих днів з дня підписання протоколу.

 

         2. Повторні (треті) електронні торги проводяться у строки, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ цього Порядку, а майна, що швидко псується, – у строки, визначені пунктом 1 розділу VІІ цього Порядку, згідно з вимогами, визначеними цим Порядком. Вартість майна, визначена за наслідками зменшення ціни, є стартовою ціною реалізації майна на повторних (третіх) електронних торгах.

        

X. Порядок розрахунків за придбане на електронних торгах майно та перехід права власності

         1. На підставі копії протоколу переможець електронних торгів протягом десяти банківських днів з дня визначення його переможцем здійснює розрахунки за придбане на електронних торгах майно в такому порядку:

         зазначена в протоколі електронних торгів сума коштів, яка дорівнює різниці між ціною продажу придбаного лота і сумою винагороди Організатору за цим лотом, перераховується переможцем на рахунок  відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця);

         сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок Організатора, визнається частиною оплати переможцем придбаного ним на електронних торгах майна і залишається Організатору в рахунок оплати наданих ним послуг з проведення електронних торгів;

         різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди Організатору перераховується переможцем на рахунок Організатора у разі, якщо майно реалізовано за ціною, вищою від стартової.

у разі проведення електронних торгів у порядку, визначеному пунктом 1 розділу VIІ цього Порядку, сума винагороди Організатору перераховується переможцем на рахунок Організатора.

         При перерахуванні коштів за придбане майно переможець зобов’язаний зазначати в розрахунковому документі номер лота, за яким здійснюється оплата.

         У разі якщо кошти за придбане на електронних торгах майно надійшли з порушенням строків, встановлених абзацом першим цього пункту, або переможцем здійснено неповний розрахунок за придбане майно, кошти підлягають поверненню протягом семи робочих днів з дня їх зарахування на рахунок.

         У разі зупинення вчинення виконавчих дій з підстав, передбачених  у статті 34 Закону України «Про виконавче провадження», строк здійснення переможцем електронних торгів розрахунку за придбане майно, встановлений абзацом першим цього пункту, переривається до  винесення постанови про продовження примусового виконання рішення.

         Після усунення обставин, що стали підставою для зупинення вчинення виконавчих дій, виконавець не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли йому стало про це відомо,  надсилає Організатору та переможцю електронних торгів за адресами, зазначеними у протоколі електронних торгів, повідомлення про поновлення строку перерахування коштів.

         Організатор не пізніше наступного робочого дня розміщує в особистому кабінеті учасника електронних торгів, що став переможцем, інформацію про поновлення строку здійснення розрахунків за придбане на електронних торгах майно.

         Переможець електронних торгів протягом десяти банківських днів з дня розміщення   в   особистому   кабінеті   інформації    про     поновлення    строку

 

здійснення розрахунків за придбане на електронних торгах майно повинен здійснити розрахунки за придбане на електронних торгах майно. Здійснення переможцем електронних торгів розрахунків за придбане майно, передбачене пунктом 1 розділу VIІ цього Порядку, проводиться протягом одного робочого дня.

         Виконавець зобов'язаний повідомити Організатора про перерахування переможцем електронних торгів коштів за придбане майно не пізніше наступного робочого дня з дня надходження коштів на рахунок  відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) через особистий кабінет.

         У разі ненадходження всієї належної грошової суми на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця)  у строки, визначені пунктом 1 цього розділу,  відділ державної виконавчої служби (приватний виконавця) не пізніше наступного робочого дня через відповідний особистий кабінет повідомляє Організатора про несплату переможцем електронних торгів належної грошової суми за придбане майно, що є підставою для вжиття відповідних заходів Організатором згідно з пунктом 3 розділу VIIІ цього Порядку.  Здійснити дії, передбачені пунктом 3 розділу VIIІ цього Порядку, Організатор також має право у разі несплати переможцем суми додаткової винагороди чи письмового звернення переможця із повідомленням про відмову сплатити додаткову винагороду.

         У разі зупинення вчинення виконавчих дій після завершення електронних торгів переможець має право відмовитись від сплати за придбане на електронних торгах майно. У такому випадку йому повертається гарантійний внесок. Інші учасники зупинених електронних торгів мають право на повернення гарантійного внеску за умови звернення до Організатора із письмовою заявою.

 

         2. Гарантійний внесок переможця електронних торгів зараховується до ціни продажу в рахунок сплати винагороди Організатору. Іншим учасникам внесена сума гарантійного внеску повертається протягом трьох робочих днів після отримання від виконавця повідомлення про повний розрахунок переможця електронних торгів за придбане майно.

         Якщо електронні торги не відбулися або майно знято з реалізації відповідно до пункту 6 цього розділу, гарантійний внесок підлягає поверненню учасникам цих електронних торгів протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем визнання електронних торгів такими, що не відбулися, за винятком випадків, передбачених пунктом 3 цього розділу.

         У разі набрання законної сили судовим рішенням щодо визнання електронних торгів недійсними гарантійний внесок підлягає поверненню переможцю електронних торгів протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідного рішення на адресу Організатора.

 

         3. Гарантійний внесок не повертається учаснику, який був визнаний переможцем електронних торгів, але не вніс усієї належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 цього розділу, або не підписав та не надіслав протокол з продажу предмета іпотеки у строки, передбачені пунктом 2 розділу VIІ цього Порядку.

         4. Після повного розрахунку переможця за придбане майно (у тому числі сплати винагороди Організатору) на підставі протоколу про проведення електронних торгів та платіжного документа, що підтверджує сплату додаткової винагороди Організатору (у випадку, якщо майно реалізувалося за ціною, вищою стартової), виконавець протягом п’яти робочих днів складає акт про проведені електронні торги. Державний виконавець додатково затверджує акт про проведені електронні торги у начальника відділу, якому він безпосередньо підпорядкований.

         Начальник відповідного відділу державної виконавчої служби має затвердити акт про проведені електронні торги не пізніше наступного робочого дня після його подання виконавцем.

         Приватний виконавець самостійно затверджує акт про проведені електронні торги шляхом його підписання та скріплення печаткою приватного виконавця.

 

         5. В акті про проведені електронні торги зазначається така інформація:

         ким, коли і де проводилися електронні торги;

         стисла характеристика реалізованого майна;

         прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує її особу, місце проживання (у разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ);

         сума, внесена переможцем електронних торгів за придбане майно;

         прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи) – боржника, її місце проживання (місцезнаходження);

         дані про правовстановлювальні документи, що підтверджують право власності боржника на майно.

 

         6. Підписаний та скріплений печаткою приватного виконавця або затверджений начальником відділу державної виконавчої служби акт  виконавець видає або надсилає переможцеві електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження.

         Копія акта надсилається стягувачу, боржнику та через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) Організатору.

         7. Не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/надсилання акта про проведені електронні торги переможцю виконавець виносить постанову про зняття арешту з реалізованого майна, накладеного  відділом державної виконавчої служби (приватним виконавцем) (крім арешту, накладеного на виконання рішення суду про вжиття заходів для забезпечення позову). Копії постанови виконавця про зняття арешту з реалізованого майна надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення переможцю та відповідному органу (установі) для зняття арешту.

         8. Акт про проведені електронні торги є документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, у випадках, передбачених законодавством.

         У випадку придбання нерухомого майна документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, є свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, яке видається нотаріусом на підставі акта про проведені електронні торги.

 

         9. У разі придбання рухомого майна акт про проведені електронні торги є підставою для отримання майна у зберігача. Зазначений акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно.

         10. Переможець електронних торгів зобов'язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з дати отримання акта. У разі отримання майна пізніше семи робочих днів з дати отримання акта, якщо майно перебуває на зберіганні в Організатора, витрати на зберігання майна в період, що перевищує вказані вище сім робочих днів, покладаються на переможця електронних торгів.

XІ. Визнання електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) такими, що не відбулися, зупинення електронних торгів та зняття майна з реалізації

         1. Електронні торги вважаються такими, що не відбулись, у разі:

         відсутності учасників електронних торгів;

         несплати всіма учасниками, що надали цінові пропозиції й поетапно були визначені переможцями електронних торгів, належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 розділу X цього Порядку;

         ненадходження від жодного учасника цінової пропозиції.

         Торги за фіксованою ціною вважаються такими, що не відбулись, у разі:

         ненадходження жодної заявки на придбання майна протягом строку їх проведення;

         несплати вартості лота усіма учасниками, які подали заявки про придбання майна.

 

         2. Підставою для зупинення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) в цілому або за окремим лотом є:

         рішення суду щодо зупинення реалізації арештованого майна;

         зупинення вчинення виконавчих дій у випадках, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;

         відкладення проведення виконавчих дій;

         наявність технічних підстав, що унеможливлюють роботу Системи, виключно на період відновлення її працездатності.

         У разі надходження постанови державного виконавця про зупинення вчинення виконавчих дій або постанови про відкладення проведення виконавчих дій Організатор зобов'язаний негайно зупинити електронні торги (торги за фіксованою ціною) та поновити їх при одержанні постанови  виконавця про продовження примусового виконання рішення чи закінчення строку відкладення виконавчих дій. У постанові виконавця в обов’язковому порядку зазначається номер лота, електронні торги щодо реалізації якого підлягають зупиненню або відновленню.

 

         3. За наявності підстав, визначених у пункті 2 цього розділу, Організатор негайно зупиняє електронні торги (торги за фіксованою ціною) в цілому або за окремим лотом, про що складає акт про зупинення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) з фіксацією підстави та рішення про їх зупинення. З моменту зупинення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) в цілому або за окремим лотом строки електронних торгів автоматично зупиняються.

         У разі усунення підстав для зупинення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною), визначених у пункті 2 цього розділу, Організатор з дотриманням вимог цього Порядку засобами Системи здійснює заходи щодо відновлення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) у цілому або за окремим лотом із збереженням попередніх умов їх проведення  та без уцінки майна. Інформація про відновлення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) не пізніше наступного робочого дня з дня їх відновлення засобами Системи розміщується на Веб-сайті та надсилається усім учасникам в їх особисті кабінети. Інформація про відновлення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) обов'язково повинна містити підстави для відновлення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) та дату і час їх початку.

 

         4.  Якщо електронні торги (торги за фіксованою ціною) не відбулися, Організатор не пізніше наступного дня повідомляє про це відділ державної виконавчої служби (приватного виконавця) через особистий кабінет цього відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця).

         5. У разі надходження від виконавця постанови про закінчення виконавчого провадження, постанови, в якій зазначено про зняття арешту з майна, або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу (до суду, який його видав) Організатор зобов'язаний негайно припинити електронні торги (торги за фіксованою ціною) та зняти майно з реалізації.

         У разі припинення електронних торгів учасникам електронних торгів повертається гарантійний внесок.

 

XIІ. Вирішення спорів

         Спори, пов'язані з реалізацією майна, вирішуються в судовому порядку.

 

 

Директор

Департаменту з питань

правосуддя та національної безпеки                                   О.М. Олійник