Джерело: www.notarius.co.ua/21 від 22.02.12

Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядуванняМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.11.2011

м. Київ

N 3306/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2011 р. за N 1298/20036

Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

Відповідно до статті 37 Закону України "Про нотаріат" та з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 25.08.94 N 22/5 "Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.10.94 за N 256/466 (із змінами).

3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.):

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

3.2. Довести цей наказ до відома начальників головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

3.3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу, головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
11.11.2011 N 3306/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2011 р. за N 1298/20036

 

Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

I. Загальні положення

1.1. Перелік нотаріальних дій, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування, визначено статтею 37 Закону України "Про нотаріат".

1.2. Нотаріальні дії вчиняють посадові особи, на яких за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування покладено вчинення цих дій.

1.3. Відповідно до статті 7 Закону України "Про нотаріат" посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, у своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а на території Автономної Республіки Крим, крім того, - законодавством Автономної Республіки Крим, наказами Міністра юстиції України, нормативними актами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

1.4. Посадові особи органів місцевого самоврядування при вчиненні нотаріальних дій зобов'язані зберігати нотаріальну таємницю.

Довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що зберігаються у справах органу місцевого самоврядування, видаються в порядку, передбаченому статтею 8 Закону України "Про нотаріат".

1.5. Посадові особи органів місцевого самоврядування зобов'язані сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду.

1.6. Мова нотаріального діловодства визначається статтею 20 Закону "Про мови в Українській РСР". Якщо особа, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, не знає мови, якою ведеться діловодство, тексти оформлюваних документів мають бути перекладені їй перекладачем, про що зазначається в посвідчувальному написі.

Особа, що не володіє мовою, якою виготовлений документ, підписується тією мовою, яку вона знає.

II. Загальні правила вчинення нотаріальних дій

2.1. Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні органу місцевого самоврядування. В окремих випадках, коли громадянин не може з'явитися в зазначене приміщення, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаним приміщенням.

Якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням органу місцевого самоврядування, то в посвідчувальному написі на документі і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записується місце вчинення нотаріальної дії із зазначенням адреси, а також причини, з якої нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням органу місцевого самоврядування (наприклад: "У зв'язку з хворобою заповідача заповіт посвідчено за адресою: село Жовтневе Переяслав-Хмельницького району Київської області, вул. Шкільна, 3, кв. 8").

2.2. Нотаріальні дії вчиняються після їх оплати в день подачі всіх необхідних документів.

2.3. При вчиненні нотаріальної дії посадові особи органів місцевого самоврядування встановлюють особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, у порядку, визначеному статтею 43 Закону України "Про нотаріат".

У разі, якщо за фізичну особу, яка внаслідок фізичної вади, хвороби не може власноручно підписати заповіт чи заяву, підписується інша фізична особа, посадова особа органу місцевого самоврядування встановлює особу громадянина, що бере участь у нотаріальній дії, і особу громадянина, який підписався за нього. Копія документа, за яким встановлюється особа, долучається до примірника документа, який залишається у справах органу місцевого самоврядування.

2.4. При посвідченні заповітів та засвідченні справжності підпису на документах перевіряється справжність підписів осіб, які звернулись за вчиненням нотаріальної дії.

2.5. Під час посвідчення заповіту та засвідчення справжності підпису на документах визначається обсяг цивільної дієздатності фізичної особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, у порядку, встановленому статтею 44 Закону України "Про нотаріат".

2.6. Порядок підписання нотаріально посвідчуваних документів визначено статтею 45 Закону України "Про нотаріат".

Глуха, німа або глухоніма фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, сама читає заповіт чи заяву і підписує його (її). Якщо така особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не може підписати документ, то при вчиненні нотаріальної дії обов'язково повинна бути присутня особа (сурдоперекладач), яка може порозумітися з глухою, німою або глухонімою особою і підтвердити своїм підписом, що зміст заповіту, заяви відповідає волі учасника нотаріальної дії. Підпис особи (сурдоперекладача) проставляється після тексту заповіту, заяви. Від зазначеної особи вимагається документ, що підтверджує її кваліфікацію.

2.7. Відповідно до статті 46 Закону України "Про нотаріат" посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, мають право витребувати від фізичних та юридичних осіб відомості й документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії.

2.8. Відповідно до статті 9 Закону України "Про нотаріат" посадова особа органу місцевого самоврядування, яка вчиняє нотаріальні дії, не має права вчиняти нотаріальні дії на своє ім'я і від свого імені, на ім'я і від імені свого чоловіка чи своєї дружини, їхніх та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), а також на ім'я та від імені працівників даного органу місцевого самоврядування. Посадові особи органів місцевого самоврядування не мають права вчиняти нотаріальні дії також на ім'я і від імені даного органу місцевого самоврядування. У зазначених випадках нотаріальні дії вчиняються нотаріусом чи у будь-якому іншому органі місцевого самоврядування.

2.9. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії, визначені статтею 47 Закону України "Про нотаріат".

2.10. Тексти нотаріально посвідчуваних заповітів, заяв, дублікатів нотаріальних документів, засвідчуваних копій (фотокопій) документів і витягів з них повинні бути написані зрозуміло і чітко, дати, що стосуються змісту заповітів, заяв, повинні бути позначені хоча б один раз словами. Прізвища, імена та по батькові фізичних осіб, їх місця проживання та реєстраційні номери облікових карток платників податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків повинні бути написані повністю, а у випадках, передбачених законами, - із зазначенням дати їх народження.

Якщо особа через свої релігійні переконання у встановленому законом порядку відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, посадова особа органу місцевого самоврядування перевіряє цей факт за її паспортом. Копія сторінки паспорта з відміткою про наявність у такої особи права здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків залишається у справах органу місцевого самоврядування.

Дописки та виправлення в тексті нотаріально оформлюваного документа не допускаються.

У разі якщо документи, що посвідчуються (засвідчуються), викладені на двох і більше аркушах, вони повинні бути прошиті, аркуші їх пронумеровані, про що повинен бути зроблений відповідний запис, завірений підписом посадової особи органу місцевого самоврядування, скріплений гербовою печаткою відповідного органу місцевого самоврядування на зворотному боці останнього аркуша. Наприклад: "Прошито, пронумеровано і скріплено печаткою п'ять аркушів" (посада, підпис і гербова печатка відповідного органу місцевого самоврядування).

2.11. Посвідчення заповітів, засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них, засвідчення справжності підпису на документах, видача дубліката посвідченого документа здійснюються шляхом вчинення посвідчувальних написів на відповідних документах, які підписуються посадовою особою органу місцевого самоврядування і скріплюються гербовою печаткою відповідного органу місцевого самоврядування (додатки 1 - 14).

Посвідчувальний напис повинен бути написаний зрозуміло, чітко, без підчисток. Дописки чи виправлення, зроблені у тексті посвідчувального напису, застерігаються посадовою особою органу місцевого самоврядування, яка вчинила нотаріальну дію, після посвідчувального напису і скріплюються її підписом та печаткою органу місцевого самоврядування із зазначенням дати. Для застосування посвідчувальних написів можуть використовуватись штампи з текстом відповідного напису. Для оформлення нотаріальних документів також можуть застосовуватися мастичні штампи зі словами "копія", "копія з копії", "дублікат, що має силу оригіналу", "згідно з оригіналом" тощо.

Посвідчувальний напис на заповіті вміщується після підпису громадянина на тій самій сторінці чи на звороті документа. Якщо посвідчувальний напис не вміщується на нотаріально оформлюваному документі, він має бути продовжений на прикріпленому до документа аркуші паперу. У цьому випадку аркуші, на яких викладено текст документа, і аркуш із продовженням посвідчувального напису скріплюються у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності. Аркуші повинні бути пронумеровані, кількість їх засвідчена підписом посадової особи органу місцевого самоврядування, скріпленим печаткою цього органу.

2.12. Усі нотаріальні дії, які вчиняються посадовою особою органу місцевого самоврядування, реєструються в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій органу місцевого самоврядування (додаток 15) у порядку, передбаченому статтею 52 Закону України "Про нотаріат", та Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 N 3253/5, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 23.12.2010 за N 1318/18613 (далі - Правила).

Записи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій повинні бути повними і скороченню не підлягають, крім загальноприйнятих скорочень. Наприклад, місто - м., район - р-н, селище міського типу - смт, вулиця - вул., будинок - буд., квартира - кв. Дописки і виправлення, зроблені в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, повинні бути застережені посадовою особою органу місцевого самоврядування і скріплені її підписом та печаткою органу місцевого самоврядування.

2.13. Примірники всіх нотаріально посвідчених заповітів, що залишаються у справах органу місцевого самоврядування, формуються в наряд.

2.14. Документи, на підставі яких вживаються заходи щодо охорони спадкового майна, приєднуються до актів опису спадкового майна, які залишаються у справах органу місцевого самоврядування, і формуються в наряд (справу).

Оригінали документів (свідоцтва про народження, шлюб, смерть тощо) повертаються особам, що їх подали, а в органі місцевого самоврядування залишаються їх копії. Копії подаються заінтересованими особами або на їх прохання виготовляються посадовою особою органу місцевого самоврядування, про що робиться напис "Згідно з оригіналом", зазначаються дата, посада особи, проставляється підпис.

Документи, на підставі яких встановлюється особа громадянина, його представника, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. Копія цього документа долучається до справ органу місцевого самоврядування.

2.15. Формування справ (нарядів) здійснюється відповідно до Правил.

2.16. У разі втрати або зіпсування заповіту, посвідченого посадовою особою органу місцевого самоврядування, за письмовою заявою заповідача видається дублікат втраченого (зіпсованого) заповіту згідно з порядком, передбаченим статтею 53 Закону України "Про нотаріат".

Дублікат заповіту може бути виданий вказаним у заповіті спадкоємцям лише після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача. У разі смерті спадкоємців, які були вказані в заповіті, дублікат може бути виданий їх спадкоємцям після пред'явлення ними свідоцтв про смерть заповідача і померлого спадкоємця.

Дублікат заповіту повинен містити весь текст посвідченого документа.

На дублікаті заповіту робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис. Крім того, про видачу дубліката посадова особа органу місцевого самоврядування робить відмітку на примірнику документа, який зберігається в наряді (справі) органу місцевого самоврядування, із зазначенням дати, підпису посадової особи, яка видала дублікат документа, та прикладенням печатки органу місцевого самоврядування.

2.17. Посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, у разі виявлення при вчиненні нотаріальних дій порушення законодавства негайно повідомляють про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів.

Якщо справжність поданого документа викликає сумнів, посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, мають право залишити цей документ і надіслати його до експертної установи (експерта) для проведення експертизи, оплата якої здійснюється в установленому законом порядку.

У разі виявлення посадовою особою органу місцевого самоврядування, яка вчиняє нотаріальну дію, що нею допущено помилку при вчиненні нотаріальної дії або що вчинена нотаріальна дія не відповідає законодавству, посадова особа органу місцевого самоврядування зобов'язана повідомити про це осіб, стосовно яких вчинено нотаріальну дію, для вжиття заходів щодо скасування зазначеної нотаріальної дії відповідно до законодавства.

2.18. Порядок та перелік підстав відмови посадовою особою органу місцевого самоврядування у вчиненні нотаріальної дії визначено статтею 49 Закону України "Про нотаріат".

III. Правила вчинення окремих видів нотаріальних дій

1. Посвідчення заповітів

1.1. Посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують заповіти.

1.2. Заповіти подаються посадовій особі органу місцевого самоврядування не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у справах органу місцевого самоврядування.

1.3. Посадові особи органів місцевого самоврядування зобов'язані роз'яснити громадянам зміст і значення поданих ними проектів заповітів і перевірити, чи відповідає їх зміст вимогам закону.

1.4. При посвідченні заповіту посадова особа органу місцевого самоврядування встановлює особу заповідача та визначає обсяг його цивільної дієздатності.

Посадова особа органу місцевого самоврядування посвідчує заповіти дієздатних громадян, складені відповідно до вимог статей 1247, 1251 Цивільного кодексу України і особисто подані ними посадовій особі органу місцевого самоврядування.

Посвідчення заповітів через представників, а також заповіту від імені кількох осіб (крім подружжя) не допускається.

Заповіт має бути складений у письмовій формі, із зазначенням місця і часу складення заповіту, дати та місця народження заповідача та підписаний особисто заповідачем.

Посадова особа органу місцевого самоврядування посвідчує заповіт, який написаний заповідачем власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів.

Посадова особа органу місцевого самоврядування може на прохання особи записати заповіт з її слів власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. У цьому разі заповіт має бути прочитаний уголос та підписаний заповідачем, про що ним зазначається у заповіті перед його підписом.

Якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт, посвідчення заповіту має відбуватися в присутності не менш як двох свідків. Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю. Свідками не можуть бути посадова особа органу місцевого самоврядування, яка посвідчує заповіт, спадкоємці за заповітом, члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом, особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт. Текст заповіту має містити відомості про особи свідків, а саме: прізвище, ім'я, по батькові кожного з них, дату народження, місце проживання, реквізити паспорта чи іншого документа, на підставі якого було встановлено особу свідка. Свідки, при яких посвідчено заповіт, зачитують його вголос та ставлять свої підписи на ньому.

Якщо заповідач унаслідок фізичної вади, хвороби не може власноручно підписати заповіт, за дорученням заповідача він може бути підписаний іншим громадянином за правилами, викладеними у пункті 2.6 розділу II цього Порядку.

Особа, на користь якої заповідається майно, не має права підписувати його за заповідача.

1.5. При посвідченні заповіту від заповідача не вимагається подання доказів, які підтверджують його право на майно, що заповідається, крім випадків посвідчення заповіту подружжя. У разі посвідчення такого заповіту посадова особа органу місцевого самоврядування зобов'язана перевірити належність заповідачам майна на праві спільної сумісної власності. Копія документа долучається до примірника заповіту.

1.6. Посадова особа органу місцевого самоврядування перевіряє, чи не містить заповіт розпоряджень, що суперечать чинному законодавству.

Заповіт повинен бути складений так, щоб розпорядження заповідача не викликало неясностей чи суперечок після відкриття спадщини.

Посадова особа органу місцевого самоврядування при посвідченні заповіту зобов'язана роз'яснити заповідачу зміст статей 1241, 1307 Цивільного кодексу України, про що зазначається у тексті заповіту.

1.7. За заповітом майно може бути заповідане тільки у власність. Проте заповідач може покласти на спадкоємця, до якого переходить, зокрема, жилий будинок, зобов'язання надати іншій особі право довічного користування цим будинком або певною його частиною (стаття 1242 Цивільного кодексу України).

Заповідач може покласти на спадкоємця за заповітом виконання будь-якого зобов'язання (заповідальний відказ) на користь однієї або кількох осіб (відказоодержувачів) з додержанням вимог статей 1237, 1238 Цивільного кодексу України. Відказоодержувачами можуть бути будь-які особи незалежно від того, чи входять вони до кола спадкоємців за законом.

До заповіту можуть бути включені розпорядження немайнового характеру (про порядок проведення захоронення заповідача, бажання призначити піклування над неповнолітнім, виконання дій, спрямованих на здійснення певної загальнокорисної мети тощо).

Заповідач може на випадок, якщо вказаний у заповіті спадкоємець помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від її прийняття чи буде усунений від права на спадкування, а також у разі відсутності умов, визначених у заповіті, підпризначити іншого спадкоємця (підпризначення спадкоємця - стаття 1244 Цивільного кодексу України).

1.8. Заповіти, посвідчені посадовими особами органів місцевого самоврядування, записуються до алфавітної книги обліку заповітів (додаток 16).

Заповідач може в будь-який час скасувати заповіт, подавши про це заяву до відповідного органу місцевого самоврядування.

1.9. У випадку одержання посадовою особою органу місцевого самоврядування заяви про скасування заповіту, так само як і одержання нового заповіту, який відміняє чи змінює раніше посвідчений заповіт, посадова особа органу місцевого самоврядування робить про це відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, в алфавітній книзі обліку заповітів і відповідний напис на примірнику заповіту, який зберігається у справах органу місцевого самоврядування.

Якщо заповідач подасть примірник заповіту, який знаходиться у нього, то відповідний напис про скасування заповіту робиться і на цьому примірнику, після чого він разом із заявою (якщо заповіт скасовано заявою) приєднується до примірника, який зберігається у справах органу місцевого самоврядування. Справжність підпису на заяві про скасування чи зміну заповіту повинна бути нотаріально засвідченою.

1.10. Відомості про посвідчення посадовими особами органів місцевого самоврядування заповітів та інформація про їх скасування, зміну або видачу дубліката підлягають обов'язковому внесенню до Спадкового реєстру у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 491 "Про затвердження Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі".

2. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна

2.1. У населених пунктах, де немає нотаріуса, посадова особа органу місцевого самоврядування, яка вчиняє нотаріальні дії, вживає заходів щодо охорони спадкового майна, коли це потрібно в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів або держави. Ці заходи вживаються ними безпосередньо або на підставі доручення нотаріуса за місцезнаходженням майна.

2.2. За повідомленням громадян, установ, підприємств або організацій заходи щодо охорони спадкового майна можуть вживатися також посадовими особами органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням цього майна з повідомленням про вжиті заходи нотаріуса за місцем відкриття спадщини.

2.3. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця, а якщо воно невідоме, - місцезнаходження майна або його основної частини.

2.4. Після смерті військовослужбовців строкової служби, а також осіб, які навчалися в навчальних закладах, розташованих поза постійним місцем їх проживання, місцем відкриття спадщини визнається те місце, де вони постійно проживали до призову на строкову військову службу або до вступу до відповідного навчального закладу.

2.5. Повідомлення громадян, підприємств, установ і організацій та доручення нотаріусів і посадових осіб органу місцевого самоврядування про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна реєструються в книзі обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна (додаток 17).

2.6. Заходи щодо охорони спадкового майна посадовою особою органу місцевого самоврядування вживаються не пізніше наступного дня з дати надходження заяви або доручення про наявність спадкового майна, яке потребує охорони.

2.7. Посадова особа органу місцевого самоврядування, яка одержала від спадкоємців повідомлення про відкриття спадщини, зобов'язана повідомити про це тих спадкоємців, місце проживання або роботи яких їй відоме.

2.8. Для охорони спадкового майна посадова особа органу місцевого самоврядування проводить опис майна, призначає його охоронця та передає майно йому на зберігання.

2.9. Опис спадкового майна проводиться за участю заінтересованих осіб, якщо вони того бажають, і не менше ніж двох свідків.

2.10. В акті опису повинні бути зазначені: дата надходження заяви (повідомлення) про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна; дата проведення опису; прізвище, ім'я, по батькові і місце проживання осіб, які беруть участь в описі; прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця; дата його смерті і місцезнаходження майна, що описується; чи було опечатано приміщення до прибуття посадової особи органу місцевого самоврядування і ким; чи не була порушена пломба або печатка; докладна характеристика (назва, розмір, номер, рік випуску, колір, сорт тощо) кожного з перерахованих у ньому предметів та процент зносу.

2.11. З метою проведення оцінки майна спадкоємці мають право запросити спеціаліста - експерта або оцінювача. Оплата праці спеціалістів (експертів, оцінювачів) здійснюється спадкоємцями.

На кожній сторінці акта підводиться підсумок кількості речей (предметів) та їх вартості, а після закінчення опису - загальний підсумок кількості речей (предметів) та їх вартості.

До акта опису включається все майно, яке знаходиться в будинку (квартирі) померлого. Заяви сусідів та інших осіб про належність їм окремих речей заносяться до акта опису, а заінтересованим особам роз'яснюється порядок звернення до суду з позовом про виключення цього майна з акта опису.

Якщо проведення опису переривається або продовжується кілька днів, приміщення кожного разу опечатується посадовою особою органу місцевого самоврядування. В акті опису робиться запис про причини і час припинення опису та його відновлення, а також про стан пломб і печаток при наступному розпечатуванні приміщення.

У кінці акта зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження охоронця, якому передано на зберігання майно, найменування документа, який посвідчує його особу, номер, дата видачі, найменування установи, що видала документ, місце проживання цієї особи.

Акт опису складається не менше ніж у трьох примірниках. Усі примірники підписуються посадовою особою органу місцевого самоврядування, заінтересованими особами, свідками та охоронцем, якому передано на зберігання спадкове майно. Один примірник акта видається охоронцю спадкового майна, інші примірники передаються до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини та долучаються до спадкової справи.

2.12. Якщо вжити заходів щодо охорони спадкового майна неможливо (спадкоємці або інші особи, які проживали із спадкодавцем, не пред'являють майно для опису, майно вивезене тощо), посадова особа органу місцевого самоврядування складає акт і повідомляє про це заінтересованих осіб, а в передбачених законодавством випадках - фінансовий орган або прокурора.

2.13. Якщо під час опису спадкового майна виявляться речі, які у зв'язку із зносом не мають жодної цінності, посадова особа органу місцевого самоврядування за згодою спадкоємців або фінансового органу, якщо опис проводиться без участі спадкоємців, не включає до акта опису ці речі, а за окремим описом передає їх для знищення або на заготівельну базу утильсировини.

Якщо серед спадкового майна виявляться продукти харчування, посадова особа органу місцевого самоврядування передає їх спадкоємцям. Якщо опис проводиться без участі спадкоємців, продукти довгострокового терміну зберігання передаються відповідним організаціям для реалізації. Передавання проводиться за окремим актом, який підписує, крім посадової особи органу місцевого самоврядування та свідків, спадкоємець або представник тієї організації, якій передані продукти.

2.14. Грошові суми та цінні папери, які залишилися після померлого, на прохання спадкоємців чи інших заінтересованих осіб за окремим описом здаються не пізніше наступного після проведення опису дня на депозит нотаріуса, де перебувають до видачі спадкоємцям або передачі відповідному фінансовому органу у разі визнання спадщини відумерлою та переходу майна у власність територіальної громади.

Срібло і монетарні метали (золото та метали іридієво-платинової групи) в будь-якому вигляді та стані, іноземна валюта і виражені в іноземній валюті або монетарних металах платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати), вироби із срібла і монетарних металів, дорогоцінних каменів, а також дорогоцінне каміння і перли на прохання спадкоємців чи інших заінтересованих осіб здаються на зберігання до відповідної банківської установи не пізніше наступного дня після проведення опису.

Зберігання спадкового майна у депозиті нотаріуса чи у банку здійснюється за рахунок спадкоємців або інших заінтересованих осіб.

Якщо у складі описаного майна виявляться цінні рукописи, літературні праці, листи, що мають історичне або наукове значення, ці документи за окремим описом здаються на відповідальне зберігання спадкоємцям чи іншим особам або відповідним установам (інституту, музею тощо). За неможливості передати перераховане вище майно на відповідальне зберігання посадова особа органу місцевого самоврядування опечатує документи або сховище з документами.

Виявлені у складі майна померлого вибухові речовини і засоби вибуху, боєприпаси, зброя, спеціальні засоби самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівливої дії (газові пістолети, револьвери і патрони до них), передаються органу внутрішніх справ за окремим описом.

При виявленні у складі спадкового майна об'єктів, які перебувають на державному обліку як пам'ятники історії і культури, посадова особа органу місцевого самоврядування повідомляє про це відповідні органи охорони пам'яток історії та культури.

2.15. У разі виключення спадкового майна з акта опису на останньому робиться спеціальний напис, у якому за підписом посадової особи органу місцевого самоврядування, а також інших осіб, що підписали акт опису, дається перелік вилучених предметів. Цей напис скріплюється печаткою органу місцевого самоврядування.

2.16. Якщо у складі спадщини є майно, що потребує утримання, догляду, учинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, посадова особа органу місцевого самоврядування у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту на підставі заяви заінтересованої особи після пред'явлення свідоцтва про смерть спадкодавця укладає договір на управління спадщиною.

2.17. Охорона спадкового майна триває до прийняття спадщини всіма спадкоємцями, а якщо її не прийнято - до закінчення строку, установленого цивільним законодавством України для прийняття спадщини.

Заходи щодо охорони спадкового майна припиняє посадова особа органу місцевого самоврядування, яка вживала їх. Якщо місце відкриття спадщини і місце вжиття заходів щодо охорони спадкового майна різні, про припинення охорони спадкового майна попередньо повідомляється нотаріус за місцем відкриття спадщини.

2.18. Акт опису спадкового майна та окремі описи, які складаються під час вжиття заходів щодо охорони спадкового майна, після їх підписання реєструються в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під окремими номерами. Якщо опис спадкового майна проводився декілька днів, датою вчинення нотаріальної дії є останній день проведення опису.

3. Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них

3.1. Посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, засвідчують вірність копій документів, виданих юридичними особами, за умови, що ці документи не суперечать законові, мають юридичне значення і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом.

Вірність копії документа, виданого фізичною особою, засвідчується у тих випадках, коли справжність підпису фізичної особи на оригіналі цього документа засвідчена нотаріусом або посадовою особою органу місцевого самоврядування чи підприємством, установою, організацією за місцем роботи, навчання, проживання або лікування громадянина.

3.2. Вірність копії з копії документа може бути засвідчена посадовою особою органу місцевого самоврядування, якщо вірність копії засвідчена в нотаріальному порядку або якщо ця копія видана юридичною особою, що видала оригінал документа. В останньому випадку копія документа повинна бути викладена на бланку юридичної особи з прикладенням печатки і з відміткою про те, що оригінал документа знаходиться в справах юридичної особи, яка видала документ.

3.3. Вірність виписки засвідчується за правилами пункту 3.1 цієї глави і у разі, коли її зроблено з документа, в якому міститься рішення кількох, не пов'язаних між собою питань. Виписка повинна відтворювати повний текст частини документа з певного питання.

Засвідчення вірності виписки з документа здійснюється за правилами, викладеними у пунктах 3.1, 3.2 цієї глави.

3.4. Посадова особа зобов'язана звірити з оригіналом копію чи виписку з документа, вірність яких вона засвідчує.

4. Засвідчення справжності підпису на документах

4.1. Посадова особа органу місцевого самоврядування засвідчує справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить законові і які не мають характеру угод та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини.

На заповіті може бути засвідчена справжність підпису особи, що підписалась за іншу особу, яка не могла це зробити власноручно внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин. У цьому випадку посадова особа органу місцевого самоврядування встановлює особу як того, хто підписався, так і того, за кого ця особа підписалася.

4.2. Посадова особа органу місцевого самоврядування, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені в документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

4.3. Посадова особа органу місцевого самоврядування не може засвідчувати справжність підпису громадянина на документі, в якому стверджуються обставини, право посвідчення яких належить лише відповідному державному органові (дата народження, смерті, укладення шлюбу, наявність хвороби, інвалідності, право власності на майно тощо).

 

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства та
функціонування центрального
засвідчувального органу

К. І. Чижмарь

 

 

Додаток 1
до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

 

Посвідчувальний напис на заповіті, записаному зі слів заповідача

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (число, місяць, рік словами)

Цей заповіт посвідчено мною, _______________________________, ___________________________
                                                                                              (прізвище, ініціали)                                                       (посада)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                  (найменування органу місцевого самоврядування)

Заповіт записаний мною, _________________, зі слів _______________________________________.
                                                               (прізвище та ініціали)                                  (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)

Заповіт до підписання прочитаний уголос заповідачем ______________________________________
                                                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
і власноручно підписаний ним у моїй присутності о ________ годині ________ хвилин.

Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено1.

Зареєстровано в реєстрі за N ___

Стягнуто ______________________
                     (державного мита)

                                                          Печатка

_______________ _____________
(посада)                      (підпис)

Примітка. Якщо заповіт посвідчено поза приміщенням органу місцевого самоврядування, у посвідчувальному написі зазначається: "У зв'язку з __________________________ заповіт складено
                                                                                                                                (зазначається причина)
та посвідчено ________________________________________________________________________".
                                                (зазначається місце складання та посвідчення заповіту (лікарня, удома тощо) та адреса)

____________
1Якщо особа, на яку покладено обов'язок з виконання заповіту, висловила свою згоду на самому заповіті, то далі в посвідчувальному написі слід зазначати: "Особу виконавця заповіту ___________________________________________
                                                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
встановлено, його (її) дієздатність перевірено".

 

 

Додаток 2
до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

 

Посвідчувальний напис на заповіті, посвідченому при свідках на бажання заповідача

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (число, місяць, рік словами)

Цей заповіт посвідчено мною, _______________________________, ___________________________
                                                                                              (прізвище, ініціали)                                                      (посада)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                         (найменування органу місцевого самоврядування)

Заповіт записаний мною, ________________, зі слів ________________________________________.
                                                                (прізвище, ініціали)                                      (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)

Заповіт до підписання прочитаний уголос заповідачем ______________________________________
                                                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
і власноручно підписаний ним у моїй присутності о ________ годині ________ хвилин.

При складанні та посвідченні цього заповіту на бажання ____________________________________
                                                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)

були присутні свідки _______________________________________________________________, які
                                                                                                (прізвища, імена, по батькові свідків)
у моїй присутності прочитали заповіт уголос до підписання його заповідачем і поставили на заповіті свої підписи.

Особи заповідача та свідків встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                    (державного мита)

                                                         Печатка

_______________ _____________
(посада)                      (підпис)

 

 

Додаток 3
до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

 

Посвідчувальний напис на заповіті від імені особи, яка не може сама прочитати текст заповіту уголос1

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (число, місяць, рік словами)

Цей заповіт посвідчено мною, ______________________________, ____________________________
                                                                                            (прізвище, ініціали)                                                       (посада)
______________________________________________________________________________________.
                                                                    (найменування органу місцевого самоврядування)

Заповіт записаний мною, __________________, зі слів _______________________________________.
                                                                 (прізвище, ініціали)                                          (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)

У зв'язку з тим, що _____________________________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я, по батькові заповідача та причина, з якої заповідач не зміг прочитати текст заповіту)
_________________________________________________ не може особисто прочитати текст
заповіту уголос, за його (її) дорученням, в його (її) та моїй, ___________________, присутності текст
                                                                                                                                            (прізвище, ініціали)
заповіту до його підписання зачитаний уголос запрошеними ним (нею) свідками
______________________________________________________________________________________.
                                                                                       (прізвища, імена, по батькові свідків)

Заповіт власноручно підписаний заповідачем _______________________________________________
                                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
та свідками у моїй присутності.

Особи заповідача та свідків встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N ___

Стягнуто ____________________
                  (державного мита)

                                                           Печатка

_______________ _____________
(посада)                      (підпис)

____________
1 Якщо особа, на яку покладено обов'язок щодо виконання заповіту, висловила свою згоду на самому заповіті, далі в
посвідчувальному написі слід зазначати: "Особу виконавця заповіту ________________________________________
                                                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
встановлено, його (її) дієздатність перевірено".


 

Додаток 4
до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування


Посвідчувальний напис на заповіті подружжя

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (число, місяць, рік словами)

Мною, ____________________________________, __________________________________________
                                              (прізвище, ініціали)                                                                               (посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                  (найменування органу місцевого самоврядування)
посвідчено цей заповіт подружжя _____________________________________________ щодо майна,
                                                                                                     (прізвища, імена, по батькові заповідачів)
яке належить їм на праві спільної сумісної власності.

Заповіт записаний мною, __________________, зі слів ______________________________________.
                                                                  (прізвище, ініціали)                                  (прізвища, імена, по батькові заповідачів)

Заповіт до підписання прочитаний уголос заповідачами і власноручно підписаний ними в моїй присутності.

Особи заповідачів встановлено, їх дієздатність та факт реєстрації шлюбу перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N ___

Стягнуто ____________________
                       (державного мита)

                                                           Печатка

_______________ _____________
(посада)                        (підпис)

Примітка. Посадова особа органу місцевого самоврядування перевіряє факт реєстрації шлюбу та режим спільного сумісного майна, яке є предметом заповіту подружжя, про що робить відповідну відмітку на примірнику заповіту, який зберігається в органі місцевого самоврядування.


 

Додаток 5
до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування


Посвідчувальний напис на заповіті від імені особи, яка не може підписатись власноручно внаслідок фізичної вади, хвороби тощо

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (число, місяць, рік словами)

Цей заповіт посвідчено мною, _____________________________, _____________________________
                                                                                              (прізвище, ініціали)                                                    (посада)
______________________________________________________________________________________.
                                                                            (найменування органу місцевого самоврядування)

Заповіт записаний мною, __________________, зі слів _______________________________________.
                                                                  (прізвище, ініціали)                                     (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)

У зв'язку з _____________________________________________________________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові заповідача та причина, з якої заповідач не зміг підписатись власноручно)
____________________________________________________________________________ за його (її)
дорученням, у його (її) та моїй, __________________________, присутності текст заповіту підписано
                                                                                       (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала заповіт)

Заповіт повністю прочитаний уголос заповідачем до його підписання у присутності запрошених ним (нею) свідків
______________________________________________________________________________________
                                                   (прізвища, імена, по батькові свідків, місця їх реєстрації або проживання)
______________________________________________________________________________________.

Особу заповідача встановлено, його (її) дієздатність перевірено.

Особи свідків, які прочитали заповіт уголос до його підписання і поставили на заповіті свої підписи, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Особу _______________________________________________, яка (який) підписала(в) заповіт у моїй
                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
присутності, встановлено, її (його) дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N ___

Стягнуто ____________________
                      (державного мита)

                                                           Печатка

_______________ _____________
(посада)                    (підпис)


 

Додаток 6
до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування


Посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії (фотокопії) з оригіналу документа

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
"___" _____________ ___ року я, _________________________________, _______________________
                                                                                                     (прізвище, ініціали)                                                (посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                               (найменування органу місцевого самоврядування)
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за N ___

Стягнуто ____________________
                   (державного мита)

                                                          Печатка

_______________ _____________
(посада)                         (підпис)


 

Додаток 7
до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування


Посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії з копії документа

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
"___" _____________ ___ року я, _______________________________, _________________________
                                                                                                   (прізвище, ініціали)                                                     (посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                   (найменування органу місцевого самоврядування)
засвідчую вірність цієї копії з копії документа. У поданій копії підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено1.

Зареєстровано в реєстрі за N ___

Стягнуто ____________________
                     (державного мита)

                                                           Печатка

_______________ _____________
(посада)                       (підпис)

____________
1 Якщо в поданій копії наявні певні особливості, то слова "або інших особливостей" випускаються і після слів "не виявлено" зазначається: "При цьому в копії..." (перераховуються наявні особливості).


 

Додаток 8
до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування


Посвідчувальний напис про засвідчення вірності виписки з документа

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
"___" _____________ ___ року я, ________________________________, ________________________
                                                                                                (прізвище, ініціали)                                                         (посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                       (найменування органу місцевого самоврядування)
засвідчую вірність цієї виписки з ________________________________________________________;
                                                                                                                                  (назва документа)

в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за N ___

Стягнуто ____________________
                     (державного мита)

                                                          Печатка

_______________ _____________
(посада)                         (підпис)


 

Додаток 9
до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування


Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису одного з подружжя на заяві про згоду на відчуження майна

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________
                                                                                       (число, місяць, рік словами)
Я, _______________________________________, ___________________________________________
                                         (прізвище, ініціали)                                                                                       (посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                 (найменування органу місцевого самоврядування)
засвідчую справжність підпису __________________________________________________________,
                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові чоловіка або дружини)
який зроблено у моїй присутності.

Особу _______________________________________________________________________________,
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові чоловіка або дружини)
який (яка) підписав(ла) документ, встановлено, його (її) дієздатність та факт реєстрації шлюбу перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N ___
Стягнуто ____________________
                  (державного мита)

                                                           Печатка

_______________ _____________
(посада)                        (підпис)


 

Додаток 10
до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування


Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи на документах

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________, __________________________________________
                                            (прізвище, ініціали)                                                                                  (посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                (найменування органу місцевого самоврядування)
засвідчую справжність підпису __________________________________________________________,
                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності.

Особу _______________________________________________________________________________,
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) підписав(ла) документ, встановлено, його (її) дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N ___

Стягнуто ____________________
                    (державного мита)

                                                           Печатка

_______________ _____________
(посада)                         (підпис)


 

Додаток 11
до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування


Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи, яка діє на підставі довіреності, на документах

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (число, місяць, рік словами)

Я, _________________________________________, _________________________________________
                                           (прізвище, ініціали)                                                                                    (посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                   (найменування органу місцевого самоврядування)
засвідчую справжність підпису __________________________________________________________,
                                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі довіреності, виданої від імені ______________________________________
                                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові особи, яку представляють)
_______________________________________________________, який зроблено у моїй присутності.

Особу ______________________________________, який (яка) підписав(ла) документ, встановлено,
                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
його (її) дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N ___

Стягнуто ____________________
                     (державного мита)

                                                          Печатка

_______________ _____________
(посада)                           (підпис)


 

Додаток 12
до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування


Посвідчувальний напис про засвідчення на документах справжності підпису неповнолітньої дитини, яка діє за згодою одного з батьків (піклувальника)

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (число, місяць, рік словами)

Я, ________________________________________, __________________________________________
                                         (прізвище, ініціали)                                                                                       (посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                    (найменування органу місцевого самоврядування)
засвідчую справжність підпису неповнолітнього(ї) _________________________________________,
                                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)

який (яка) діє за згодою __________________________________, який зроблено у моїй присутності.
                                                                      (батька, матері, піклувальника)

Особу неповнолітнього(ї) _____________________________________________________, який (яка)
                                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, його (її) дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N ___

Стягнуто ____________________
                       (державного мита)

                                                          Печатка

_______________ _____________
(посада)                       (підпис)


 

Додаток 13
до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування


Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи, що підписалась за іншу особу, яка внаслідок фізичної вади, хвороби тощо не може власноручно підписатися

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (число, місяць, рік словами)

Я, ______________________________________, ____________________________________________
                                           (прізвище, ініціали)                                                                            (посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                      (найменування органу місцевого самоврядування)
засвідчую справжність підпису ________________________________________________, який (яка)
                                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
підписався(лась) за дорученням __________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка не може власноручно підписатися)
у зв'язку з __________________________________________________________ у моїй присутності1.
                                            (причина, з якої особа не може підписатися власноручно)

Особи ____________________________________________ та _________________________________
                     (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала документ)
___________________________________________________ встановлено, їх дієздатність перевірено.
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка не може власноручно підписатися)

____________
1 У разі якщо підпис ставиться за особу з вадами зору, у посвідчувальному написі слід зазначати: "Текст заяви до підписання прочитано мною, посадовою особою органу місцевого самоврядування, уголос і схвалено (прізвище, ім'я, по батькові особи, за дорученням якої підписувався документ)".


 

Додаток 14
до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування


Посвідчувальний напис на дублікаті документа

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (число, місяць, рік словами)

Мною, _________________________________, _____________________________________________
                                         (прізвище, ініціали)                                                                                  (посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                   (найменування органу місцевого самоврядування)
цей дублікат __________________________________________________________________________
                                                                                       (назва документа, дублікат якого видається)
виданий _____________________________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, якій видано дублікат)
замість втраченого(ї)/зіпсованого(ї).

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (назва документа, дублікат якого видається)

посвідчений __________________________________________________________________________
                                                                                                                 (посада)
______________________________________________________________________________________
                                                                         (найменування органу місцевого самоврядування)
_____________________________________________________________________________________
                                               (прізвище, ініціали посадової особи органу місцевого самоврядування)
"___" _____________ ____ року і зареєстрований(а) у реєстрі за N ___.

Примірник ________________________________________________________ зберігається у справах
                                                          (назва документа, дублікат якого видається)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                   (найменування органу місцевого самоврядування)

Особу ___________________________________________________________, який (яка) отримав(ла)
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
дублікат _________________________________________________________________, встановлено1.
                                                              (назва документа, дублікат якого видано)

Зареєстровано в реєстрі за N ___

Стягнуто ____________________
                    (державного мита)

                                                          Печатка

_______________ _____________
(посада)                      (підпис)

____________
1 У посвідчувальному написі на дублікаті заповіту, який видається спадкоємцям, після слова "встановлено" додається: "Факт смерті заповідача перевірено".

 


 

Додаток 15
до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування


РЕЄСТР
для реєстрації нотаріальних дій органу місцевого самоврядування

______________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

на ________ рік


Номер нотаріальної дії

Дата вчинення нотаріальної дії

Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи, для якої вчиняється нотаріальна дія (її представника)

Документи, за якими встановлено особу, що звернулась за вчиненням нотаріальної дії

Зміст нотаріальної дії.
Місце вчинення нотаріальної дії

Сума сплаченого державного мита. Підстави звільнення від сплати державного мита, документ, на підставі якого звільнено від сплати, та його реквізити

Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії

1

2

3

4

5

6

7


 

Додаток 16
до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування


АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ ЗАПОВІТІВ

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові заповідача

Дата посвідчення заповіту

Реєстровий номер

Відмітка про скасування заповіту, внесення змін до заповіту

1

2

3

4

5


 

 

А ______________________

Б ______________________

В ______________________

Г ______________________


 

Додаток 17
до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування


КНИГА ОБЛІКУ
заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна

N
з/п

Дата надходження заяви

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, від яких надійшла заява, та її зміст

Прізвище, ім'я, по батькові померлого, дата смерті

Місцезнаходження спадкового майна

Дата вжиття заходів щодо охорони спадкового майна

Оцінка спадкового майна

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8


____________