Джерело: www.notarius.co.ua/384 від 04.05.15

Про затвердження Змін до деяких нормативно - правових актів Міністерства юстиції України щодо обігу спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ 
24.04.2015    м. Київ     № 601/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 27.04.2015 за № 468/26913Про затвердження Змін до деяких
нормативно - правових актів Міністерства
юстиції України щодо обігу спеціальних
бланків документів реєстрів інформаційної
системи Міністерства юстиції України

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою спрощення документообігу та оптимізації витрат на виготовлення та постачання спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо обігу спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, що додаються.

 2. Установити, що документи реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України (витяги, інформаційні довідки) виготовляються на білому папері формату А4.

  Витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно виготовляються на спеціальних бланках документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, зразок та опис яких затверджено наказом Міністерства юстиції України від 06 жовтня 2003 року № 121/5 «Про затвердження нового зразка спеціального бланка документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, його опису та введення бланків в обіг», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2003 року за № 896/8217 (із змінами).

 3. Залишки спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, зразок та опис яких затверджено наказом Міністерства юстиції України від 06 жовтня 2003 року № 121/5 «Про затвердження нового зразка спеціального бланка документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, його опису та введення бланків в обіг», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2003 року за № 896/8217 (із змінами), використовуються до повного їх витрачання.

 4. Зберігання, облік та звітність про витрачання спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України здійснюються відповідно до Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 липня 2004 року № 67/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2004 року за № 878/9477 (із змінами).

 5. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П.

МіністрПавло ПЕТРЕНКОЗареєстровано в Міністерстві юстиції
27.04.2015 за № 468/26913

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України 
_24.04.2015 № 601/5
Зміни
до деяких нормативно-правових актівv Міністерства юстиції України щодо обігу спеціальних бланків
документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції
України

 1. Розділ IV Положення про Єдиний реєстр громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 грудня 2008 року № 2226/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1220/15911, викласти в такій редакції:

  «IV. Вимоги до витягів з Єдиного реєстру 
  4.1. Витяги з Єдиного реєстру виготовляються у двох примірниках. 
  4.2. Один примірник витягу залишається у справі Адміністратора, інший видається особі, на запит якої він був виготовлений.».

 2. Внести до глави 6 Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року № 43/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2003 року за № 388/7709, такі зміни:

  1) пункт 6.9 викласти в такій редакції: 
  «6.9. На витягах з Єдиного реєстру, які надаються в паперовій формі, проставляються підпис і печатка Адміністратора Єдиного реєстру.»;

  2) пункт 6.10 виключити. 
  У зв’язку з цим пункт 6.11 вважати пунктом 6.10.

 3. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 29 липня 2004 року № 73/5 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2004 року за № 942/9541, такі зміни:

  1) пункт 4 викласти в такій редакції: 
  «4. Установити, що реєстратори Державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі - Реєстратори) виготовляють витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (у тому числі витяги про публічні обтяження рухомого майна) у двох примірниках, один з яких залишається у справі Реєстратора, а другий надається заявникові.»;

  2) пункти 5 - 7 виключити. 
  У зв’язку з цим пункти 8 - 11 вважати відповідно пунктами 5 - 8.

 4. Внести до розділу ІІІ Положення про Спадковий реєстр, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07 липня 2011 року № 1810/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за № 831/19569, такі зміни:

  1) у пункті 3.1 слова «з використанням спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України» виключити;

  2) пункт 3.2 виключити. 
  У зв’язку з цим пункти 3.3 - 3.8 вважати відповідно пунктами 3.2 - 3.7.

 5. Главу 4 Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 року № 111/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2006 року за № 1378/13252, викласти в такій редакції:

  «4. Вимоги до документів Єдиного реєстру 
  4.1. Документами Єдиного реєстру є:
  витяг про внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру;
  скорочені та повні витяги з Єдиного реєстру.

  4.2. Документи Єдиного реєстру виготовляються без використання спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України.».

 6. Главу 4 Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21 червня 2007 року № 412/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 року за № 689/13956, викласти в такій редакції:

  «4. Вимоги до витягів з Реєстру 
  4.1. Витягами з Реєстру є:
  скорочені витяги з Реєстру;
  повні витяги з Реєстру. 
  4.2. Витяг скріплюється підписом та печаткою Адміністратора.».

 7. Главу 5 Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2009 року № 2053/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2009 року за № 1043/17059, викласти в такій редакції:

  «5. Вимоги до документів Єдиного реєстру 
  5.1. Документами Єдиного реєстру є:
  інформаційна довідка;
  скорочені витяги;
  повні витяги;
  книги обліку надходження бланків до державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву; книги обліку видачі бланків державним нотаріусам; книги обліку зіпсованих і анульованих бланків; особисті книги обліку надходження бланків; особисті книги обліку зіпсованих і анульованих бланків;
  статистичні відомості та звіти з Єдиного реєстру.
  5.2. Інформаційна довідка скріплюється підписом та печаткою Реєстратора. Витяг скріплюється підписом та печаткою Реєстратора або Адміністратора.».

 8. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 10 серпня 2012 року № 41/5 ДСК «Про оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно, витягів, інформаційних довідок та виписок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на спеціальних бланках та внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за № 1365/21677, такі зміни:

  1) у пункті 10 слова «інформаційних довідок та» виключити;

  2) у пунктах 11, 12, абзаці другому пункту 13 слова «спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та» виключити.

 9. Директор Департаменту взаємодії з органами владиН.А. Козловська