Джерело: www.notarius.co.ua/414 від 16.01.16

Про затвердження Змін і доповнень до Інструкції про порядок обчислення та справляння державного митаМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.11.2015  № 999

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 листопада 2015 р. 
за № 1475/27920

Про затвердження Змін і доповнень до Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни і доповнення до Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 07 липня 2012 року № 811, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1623/21935, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

Н. Яресько

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
09.11.2015 № 999

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 листопада 2015 р. 
за № 1475/27920

ЗМІНИ 
і доповнення до Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита

1. Пункт 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:

«1. У всіх органах, які справляють державне мито, державне мито сплачується митними марками або через поштові відділення чи фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі або їх переказу в безготівковій формі.».

2. У розділі ІІІ:

у пункті 1 слова «, крім державного мита, яке зараховується до Державного бюджету України» виключити;

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

«2. Державне мито за дії, пов’язані з видачею охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об’єкти інтелектуальної власності, і за дії, пов’язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин; за дії, передбачені підпунктами «б» - «е», «и», «к», «л» та «н» пункту 6 статті 3Декрету, в частині, що стосується загальногромадянських закордонних паспортів, сплачене в іноземній валюті, зараховується на поточні рахунки в іноземній валюті, які відкриті на ім’я місцевих фінансових органів в уповноважених банках.»;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.

3. У розділі ІV:

у пункті 2 слова «Казначейства України» замінити словами «місцевих фінансових органів»;

в абзаці другому пункту 3 слова та цифри «Державного казначейства України від 10 грудня 2002 року № 226 (у редакції наказу Державного казначейства України від 29 травня 2008 року № 181), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2002 року за № 1000/7288» замінити словами та цифрами «Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650/24182».

4. У розділі V:

пункти 56 глави 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 7 - 17 вважати відповідно пунктами 5 - 15;

пункт 13 глави 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1415 вважати відповідно пунктами 13, 14;

доповнити главу 1 новим пунктом 6-1 такого змісту:

«6-1. За посвідчення договорів застави (в тому числі аграрних розписок) державне мито справляється, виходячи з договірної вартості предмета застави за ставкою, визначеноюпідпунктом «у» пункту 3 статті 3 Декрету.».

Директор Департаменту 
податкової, митної політики 
та методології 
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук