Джерело: www.notarius.co.ua/211 від 02.01.13

З 1 січня 2013 року набирають чинності положення 2 кодексів, 52 законів, 39 актів Кабміну та 1 указу Президента УкраїниЗ 1 січня 2013 року набирають чинності положення 2 кодексів, 52 законів, 39 актів Кабміну та 1 указу Президента України

 

З 1 січня 2013 року в Україні набирають чинності положення 2 кодексів, 52 законів, 39 актів Кабміну та 1 указу Президента України. Про це повідомив Міністр юстиції України Олександр Лавринович з посиланням на дані Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, утримувачем якого є Міністерство юстиції.

Так, за словами Міністра юстиції, в перший день нового року набувають чинності 10 базових законів: «Про Державний бюджет України на 2013», «Про Державний земельний кадастр», «Про громадські об’єднання», «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки», «Про зайнятість населення», «Про екстрену медичну допомогу», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості».

Крім того, набувають чинності окремі статті або частини 2 кодексів – Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, а також 6 базових законів - «Про культуру», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про безоплатну правову допомогу», «Про вибори народних депутатів України», «Про адміністративні послуги», «Про державні лотереї в Україні».

Рештою законів, що набирають чинності з 1 січня 2013 року, вносяться зміни до чинного законодавства.


Закони України

№ п/п Дата акта № акта Назва акта Дата набрання чинності
1 04.06.2009 1443-VI Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів» Пункт 1 розділу 1 цього Закону набирає чинності з 1 січня 2013 року
2 11.02.2010 1878-VI Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» Пункти 3 і 5 розділу І та пункт 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону набирають чинності з 1 січня 2013 року. Законом встановлено, що державна реєстрація прав на нерухоме майно в порядку, визначеному цим Законом, здійснюється з 1 січня 2013 року
3 29.06.2010 2367-VI Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла» Підпункти 2 і 4 пункту 1 розділу І цього Закону набирають чинності з 1 січня 2013 року
4 08.07.2010 2456-VI Бюджетний кодекс України Пункт 2 частини другої статті 60 та пункти 3 і 5 частини другої статті 61 набирають чинності з 1 січня 2013 року, пункт 10 частини другої статті 69 набирає чинності з 1 січня 2014 року. Пункт 3 частини другої статті 60 цього Кодексу діє до 1 січня 2013 року
5 02.12.2010 2755-VI Податковий кодекс України Підпункт 20.1.15.2 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу набирає чинності з 1 січня 2015 року; стаття 39 цього Кодексу набирає чинності з 1 січня 2013 року; абзац третій пункту 46.2 статті 46 набирає чинності з 1 січня 2013 року; підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу в частині включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат та абзаци другий - четвертий пункту 167.2 статті 167 цього Кодексу у частині оподаткування процентів, які набирають чинності з 1 січня 2015 року; підпункт 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування; підпункт 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року. До 31 грудня 2014 року для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку; стаття 265 цього Кодексу набирає чинності з 1 січня 2013 року; пункт 276.5 статті 276 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року.
6 14.12.2010 2778-VI Закон України «Про культуру» Частина третя статті 29 набирає чинності з 1 січня 2013 року.
7 17.02.2011 3038-VI Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» Частини третя та четверта статті 24 набирають чинності з 1 січня 2013 року; частини третя, абзац сьомий частини дев'ятої статті 40 набирають чинності з 1 січня 2013 року.
8 02.06.2011 3460-VI Закон України «Про безоплатну правову допомогу» Розділ III цього Закону, який набирає чинності поетапно після початку діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги; підпункти 1 - 4 та 7 пункту 7 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону набирають чинності з 1 січня 2013 року.
9 07.07.2011 3613-VI Закон України «Про Державний земельний кадастр» З 1 січня 2013 року, крім: пунктів 2, 3, підпунктів "а", "г", "ґ" підпункту 2, підпункту "б" підпункту 3, підпунктів 4, 6 пункту 5, пунктів 6 - 12 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону; статті 36, підпунктів "д", "е", "є" підпункту 2, абзаців першого - третього підпункту "а", підпункту "г" підпункту 3, підпункту "а" підпункту 7 пункту 5 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.
10 07.07.2011 3614-VI Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» Абзаци третій і четвертий підпункту 11 пункту 1 розділу I цього Закону набирають чинності з 1 січня 2013 року.
11 17.11.2011 4061-VI Закон України «Про вибори народних депутатів України» Абзац перший частини сьомої статті 26, пункт 10 частини п’ятої статті 27 та пункт 3 частини другої статті 30, які набирають чинності з 1 січня 2013
12 22.12.2011 4213-VI Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів» Абзаци третій - п'ятий підпункту 12, абзаци третій - п'ятий підпункту 13 пункту 1 розділу I набирають чинності з 1 січня 2013 року
13 22.12.2011 4220-VІ Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності» Підпункт 1 пункту 1 розділу I цього Закону у частині виключення статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення набирає чинності з 1 січня 2013 року
14 12.01.2012 4318-VI Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» Підпункт 5 пункту 1 і пункти 2 - 5 розділу I цього Закону набирають чинності з 1 січня 2013 року
15 23.02.2012 4444-VI Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель» Пункт 7 розділу І цього Закону набирає чинності з 1 січня 2013 року
16 22.03.2012 4565-VI Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» та інших законодавчих актів» Частина друга статті 22 Закону України «Про протидію захворювання на туберкульоз», у редакції цього Закону, набирає чинності з 1 січня 2013 року
17 22.03.2012 4572-VI Закон України «Про громадські об’єднання» З дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2013 року
18 17.05.2012 4723-VI Закон України «Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про охорону дитинства» щодо посилення соціального захисту прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу» З 1 січня 2013 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
19 24.05.2012 4834-VI Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» З 1 липня 2012 року, крім змін до Податкового кодексу України, що вносяться: пунктом 1 (щодо виключення підпункту 9.1.8 пункту 9.1 статті 9), абзацом другим (щодо виключення підпункту 14.1.25 пункту 14.1 статті 14), абзацом двадцять другим (щодо виключення підпункту 14.1.214 пункту 14.1 статті 14), абзацом двадцять третім (щодо зміни до підпункту 14.1.223 пункту 14.1 статті 14) пункту 2, пунктом 32 (щодо доповнення статті 126 пунктом 126.2), пунктом 72 (щодо змін до статті 240), пунктом 73 (щодо змін до підпункту 242.1.3 пункту 242.1 статті 242) розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року; пунктом 77 розділу I цього Закону до окремих норм статті 263: підпунктів 263.6.1, 263.6.2 пункту 263.6, підпункту 263.9.2 пункту 263.9, пункту 263.10, підпункту 263.11.5 пункту 263.11, підпункту 263.12.2 пункту 263.12, а також рядків таблиці до підпункту 263.9.1 пункту 263.9 щодо ставок плати за нафту, конденсат, газ горючий природний (за винятком газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід), примітки до таблиці щодо встановлення ставок в умовах дії угоди про розподіл продукції (за винятком газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід), які набирають чинності з 1 січня 2013 року
20 24.05.2012 4836-VI Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» З 1 січня 2013 року, крім пунктів 3 і 4 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону
21 05.06.2012 4901-VI Закон України «Про гарантії держави подо виконання судових рішень» З 1 січня 2013 року
22 07.06.2012 4909-VI Закон України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки» З 1 січня 2013 року, крім абзаців третього-шостого пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону
23 07.06.2012 4912-VI Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» Абзац десятий пункту 2 розділу І цього Закону набирає чинності з 1 січня 2013 року
24 07.06.2012 4917-VI Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо впровадження процедури електронного реверсивного аукціону» Абзац сьомий пункту 12 розділу I цього Закону щодо обов'язковості застосування процедури електронного реверсивного аукціону застосовується з 1 січня 2013 року, за винятком випадку, визначеного в пункті 5 цього розділу
25 22.06.2012 5021-VI Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб’єктів природних монополій» З 1 січня 2013 року. Установити, що стандартне приєднання до електричних мереж за ступенями потужності вводиться в дію: перший ступінь - з 1 січня 2013 року; другий ступінь - з 1 січня 2015 року; третій ступінь - з 1 січня 2017 року.
26 04.07.2012 5037-VI Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно» Пункти 1 і 3 розділу I цього Закону набирають чинності з 1 січня 2013 року абзаци четвертий - шостий підпункту 12 пункту 4 розділу I цього Закону набирають чинності з 1 січня 2014 року.
27 04.07.2012 5042-VI Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери» З 1 січня 2013 року, крім підпункту 21 пункту 12 розділу I цього Закону (щодо нової редакції статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") та пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону
28 05.07.2012 5059-VI Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню» Підпункт 5 пункту 2 статті 3 "Прикінцеві положення" цього Закону набирає чинності з 1 січня 2013 року
29 05.07.2012 5062-VI Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо забезпечення санаторно-курортними путівками» З 1 січня 2013 року
30 05.07.2012 5067-VI Закон України «Про зайнятість населення» З 1 січня 2013 року
31 05.07.2012 5074-VI Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв» З 1 січня 2013 року
32 05.07.2012 5081-VI Закон України «Про екстрену медичну допомогу» З 1 січня 2013 року, крім пункту 4 цієї статті, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону
33 05.07.2012 5083-VI Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» Пункт 16 (щодо змін до пункту 57.1 статті 57), підпункт 2 пункту 46 (щодо змін до підпункту 164.2.18 пункту 164.2 статті 164), підпункт 3 пункту 47 (щодо змін до підпункту 165.1.25 пункту 165.1 статті 165), підпункт 1 (щодо змін до підпунктів 263.6.1 і 263.6.2 пункту 263.6 статті 263), підпункт 2 (щодо змін до підпункту 263.9.1 пункту 263.9 статті 263), підпункт 3 (щодо змін до пункту 263.10 статті 263), підпункт 4 (щодо змін до пункту 263.11 статті 263), підпункт 5 (щодо змін до пункту 263.12 статті 263) пункту 68 розділу I та підпункт 1 пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» цього Закону набирають чинності з 1 січня 2013 року
34 05.07.2012 5085-VI Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» З 1 січня 2013 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
35 06.09.2012 5203-VI Закон України «Про адміністративні послуги» Частина восьма статті 11 та пункт 1 частини першої статті 14 цього Закону набирають чинності з 1 січня 2013 року; пункти 4 - 6 частини третьої статті 17 цього Закону набирають чинності з 1 січня 2014 року
36 06.09.2012 5204-VI Закон України «Про державні лотереї в Україні» Підпункт 4 пункту 5 статті 15 набирає чинності з 1 січня 2013 року
37 06.09.2012 5205-VI Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» З 1 січня 2013 року
38 06.09.2012 5208-VI Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» щодо державного регулювання нотаріальної діяльності» З 1 січня 2013 року
39 06.09.2012 5209-VI Закон України «Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості» З 1 січня 2013 року і діє до 1 січня 2023 року
40 06.09.2012 5210-VI Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України» З 1 січня 2013 року
41 06.09.2012 5211-VI Закон України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки» З 1 січня 2013 року
42 06.09.2012 5212-VІ Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо актів регуляторів фондового ринку та ринку небанківських фінансових послуг» З 1 січня 2013 року
43 06.09.2012 5245-VІ Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» З 1 січня 2013 року
44 18.09.2012 5279-VІ Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» З 1 січня 2013 року
45 02.10.2012 5410-VІ Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо необхідності обов'язкового надання витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» З 1 січня 2013 року, крім: пункту 8 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 24 травня 2012 року № 4839-VI – 16.12.2012; пункту 20 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 18 січня 2013 року
46 02.10.2012 5412-VІ Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування» підпункт 2 пункту 1 (щодо доповнення пункту 14.1 статті 14 підпунктом 14.1.891), пункт 3 (щодо змін до пункту 138.9 статті 138), пункт 4 (щодо змін до пункту 151.2 статті 151), пункт 5 (щодо змін до пункту 152.8 статті 152), підпункт 2 пункту 6 (щодо змін до підпункту 153.3.3 пункту 153.3 статті 153), пункт 7 (щодо змін до статті 156), пункт 9 (щодо змін до пункту 165.1 статті 165), підпункт "б" підпункту 2 пункту 19 (щодо доповнення підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" пунктом 28) розділу I та пункт 2 розділу II цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року
47 02.10.2012 5413-VІ Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування при відчуженні транспортних засобів» Розділ І цього Закону набирає чинності з 1 січня 2013 року
48 16.10.2012 5428-VІ Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» З 1 січня 2013 року, крім: підпунктів 2, 4, 5, 16, 25 (в частині внесення змін до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України) та підпунктів "б" і "в" підпункту 26 пункту 1, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування; підпунктів 17 і 19 пункту 1, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.
49 16.10.2012 5455-VІ Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» З 1 січня 2013 року
50 16.10.2012 5461-VІ Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України» Підпункти 1 - 4 та 7 - 8 пункту 28 розділу I цього Закону набирають чинності з 1 січня 2013 року
51 16.10.2012 5462-VІ Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів» Пункт 78 розділу I цього Закону набирає чинності з 1 січня 2013 року
52 06.11.2012 5476-VІ Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» щодо приведення ставок приведення ставок ввізного мита у відповідність з критеріями СОТ» З 1 січня 2013 року
53 20.11.2012 5508-VІ Закон України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» щодо ставок за проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно» З 1 січня 2013 року
54 06.12.2012 5515-VІ Закон України «Про Державний бюджет України на 2013» З 1 січня 2013 року. Пункт 12 статті 11 та пункт 19 статті 14 цього Закону діють до 1 липня 2013 рокуУкази Президента України

№ п/п Дата акта № акта Назва акта Дата набрання чинності
1 05.10. 2011 965/2011 Про внесення змін до Положення про державне агентство земельних ресурсів України Набирає чинності з 1 січня 2013 рокуПостанови Кабінету Кабінету Міністрів України

№ з/п Дата акта Номер акта Назва акта Дата набрання чинності
1 23.12.2011 1278 Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) З 1 січня 2013 року
2 28.12.2011 1363 Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб З 1 січня 2013 року
3 11.01.2012 8 Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі З 1 січня 2013 року
4 22.02.2012 118 Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного реєстру земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав Постанова набирає чинності одночасно із ЗУ "Про Державний земельний кадастр" - з< 1 січня 2013 року
5 18.04.2012 301 Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення З 1 січня 2013 року
6 18.04.2012 305 Питання оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінальному процесуальному порядку, а також у кримінальних провадженнях З 1 січня 2013 року
7 10.05.2012 582 Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого № 123 З 1 січня 2013 року
8 11.07.2012 651 Про затвердження Порядку формування і використання закордонними дипломатичними установами України коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном і внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 381 З 1 січня 2013 року
9 25.07.2012 660 Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми З 1 січня 2013 року
10 11.07.2012 712 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. № 1172 і від 7 вересня 2011 р. № 937 З 1 січня 2013 року
11 22.08.2012 787 Про затвердження Порядку укладення та виконання договорів про ціноутворення для цілей оподаткування З 1 січня 2013 року
12 29.08.2012 805 Про затвердження Порядку оплати метрологічних робіт і послуг та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України З 1 січня 2013 року
13 05.09.2012 824 Деякі питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень З 1 січня 2013 року
14 29.08.2012 835 Про заснування грантів Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки З 1 січня 2013 року
15 19.09.2012 872 Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України З 1 січня 2013 року
16 24.09.2012 880 Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 З 1 січня 2013 року
17 10.10.2012 918 Про затвердження нормативів харчування в державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах (крім протитуберкульозних) З 1 січня 2013 року
18 15.10.2012 957 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 74 і від 8 травня 2001 р. № 488 З 1 січня 2013 року
19 15.10.2012 992 Про затвердження вимог до світлодіодних світлотехнічних пристроїв та електричних ламп, що використовуються в мережах змінного струму з метою освітлення З 1 січня 2013 року
20 17.10.2012 1051 Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру Одночасно з набранням чинності ЗУ "Про Державний земельний кадастр" – з 1 січня 2013 року, крім пункту 4, який набирає чинності з дня її опублікування
21 21.11.2012 1063 Про внесення зміни до пункту 14 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Збройних Сил України З 1 січня 2013 року
22 12.09.2012 1077 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо зарахування до державного бюджету коштів за надання права доступу, користування, внесення та одержання інформації з реєстрів З 1 січня 2013 року
23 28.11.2012 1093 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 З 1 січня 2013 року
24 21.11.2012 1114 Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги З 1 січня 2013 року
25 21.11.2012 1115 Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу З 1 січня 2013 року
26 21.11.2012 1116 Про затвердження Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф З 1 січня 2013 року
27 21.11.2012 1117 Про затвердження Типового положення про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги З 1 січня 2013 року
28 21.11.2012 1118 Про затвердження Порядку інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події З 1 січня 2013 року
29 21.11.2012 1119 Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події З 1 січня 2013 року
30 21.11.2012 1120 Про соціальні пільги та гарантії медичних працівників системи екстреної медичної допомоги, залучених до ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій З 1 січня 2013 року
31 21.11.2012 1121 Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я, що входять до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно-рятувальними службами та підрозділами центральних та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків З 1 січня 2013 року
32 21.11.2012 1122 Про затвердження Порядку надання екстреної медичної допомоги особам, узятим під варту або яким призначено покарання у виді позбавлення волі З 1 січня 2013 року
33 03.12.2012 1145 Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) З 1 січня 2013 року
34 21.11.2012 1156 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України З 1 січня 2013 рокуРозпорядження Кабінету Міністрів України

№ з/п Дата акта Номер акта Назва акта Набрання чинності
1 12.09.2012 940 Про скасування деяких положень наказів центральних органів виконавчої влади З 1 січня 2013 року
2 21.11.2012 978 Про забезпечення системи екстреної медичної допомоги телекомунікаційним ресурсом З 1 січня 2013 рокуПостанови Кабінету Кабінету Міністрів України,
що набирають чинності з 1 січня 2013 року*
№ з/п Дата акта Номер акта Назва акта Дата набрання чинності Джерело офіційного опублікування
1 19.12.2012 1162 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України З дня набрання чинності Законом України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року»
- 1 січня 2013 УК від 25.12.2012, № 238
ОВУ від 28.12.2012, № 97, ст. 3906
2 19.12.2012 1166 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302 З 1 січня 2013 року УК від 25.12.2012, № 238
ОВУ від 28.12.2012, № 97, ст. 3910
3 26.12.2012 1193 Про затвердження зразків свідоцтв про реєстрацію громадського об'єднання як громадської організації чи громадської спілки та про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації З 1 січня 2013 року ОВУ від 04.01.2013, № 99*Примітка:
Додаткова інформація про постанови Кабінету Міністрів України, що набирають чинності з 1 січня 2013 року.

Заступник начальника Управління –
начальник відділу систематизації
законодавства
О.О.Поворозник