Джерело: www.notarius.co.ua/217 від 11.01.13

Зміни до порядку перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусівМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ

24.12.2012м. Київ № 1921/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 р. За № 2181/22493
 
Про внесення змін до наказу 
Міністерства юстиції України
 
від 24 грудня 2008 року № 2260/5
 
Відповідно до Закону України від 06 вересня 2012 року № 5208-VI "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" щодо державного регулювання нотаріальної діяльності"
 
НАКАЗУЮ:
 
1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2008 року № 2260/5 "Про затвердження Порядку перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 року за № 1244/15935, такі зміни:
1.1. Заголовок наказу викласти в такій редакції:
"Про затвердження Порядку проведення перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства".1.2. Пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Порядок проведення перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, що додається".
2. Внести до Порядку перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 24 грудня 2008 року № 2260/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 року за № 1244/15935 (із змінами), такі зміни:
2.1. Заголовок Порядку викласти в такій редакції:
"Порядок проведення перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства".
2.2. Пункт 1:
після слова "діяльності" доповнити словами "державних і приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій";
доповнити після підпункту 1.2 новим підпунктом 1.3 такого змісту:
"1.3. Перевірка дотримання нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій".
У зв'язку з цим підпункти 1.3 - 1.9 вважати відповідно підпунктами 1.4 — 1.10;
у підпункті 1.5 слово "тощо" замінити словами "дотримання правил професійної етики, затверджених Міністерством юстиції України";
підпункти 1.6, 1.8, 1.10 після слова "діяльності" доповнити словами ", порядку вчинення нотаріальних дій".
2.3. У пункті 2:
абзац перший після слова "нотаріусів" доповнити словами ", дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій", слова "ними", "повторною" виключити;
доповнити пункт абзацом другим такого змісту:
"Проведення повторної перевірки з тих питань, які вже були предметом перевірки, не допускається, крім перевірки звернень громадян чи юридичних осіб у межах предмета звернення та повноважень Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.";
абзац перший підпункту 2.1 після слова "діяльності" доповнити словами "дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій";
абзац другий підпункту 2.1 після слова "роботи," доповнити словами "представники Нотаріальної палати України";
підпункт 2.3 після слова "діяльності" доповнити словами ", дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій", слово "ними" виключити;
підпункт 2.4 викласти в такій редакції:
"2.4. Підставою для проведення планової комплексної перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства є графік проведення такої перевірки";
підпункти 2.5 - 2.8, 2.11 після слова "нотаріуса" доповнити словами ", дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій", слово "ними" виключити;
у пункті 2.10 слово "повторна" виключити.
2.4. Підпункт 3.4 пункту 3 після слова "нотаріуса" доповнити словами ", дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій", слово "ними" виключити.
2.5. У пункті 4:
у підпункті 4.4 слово "тощо" замінити словами "дотримання правил професійної етики";
доповнити пункт після підпункту 4.4 новим підпунктом 4.5 такого змісту:
"4.5. Перевіряється дотримання державними і приватними нотаріусами Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595 (із змінами).
Під час проведення перевірки встановлюється, чи дотримуються нотаріусом загальні положення Порядку.".
У зв'язку з цим підпункти 4.5, 4.6 вважати відповідно підпунктами 4.6, 4.7.
2.6. У пункті 5:
у підпункті 5.1:
підпункт 5.1.1 після слова "нотаріуса" доповнити словами ", дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій", слово "ними" виключити;
підпункт 5.1.3 доповнити словами ", дотримання правил професійної етики";
підпункт 5.1.4 після слова "нотаріуса" доповнити словами ", дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій";
у підпункті 5.8 слова ", а також надати пропозиції щодо заходів, які заплановано вжити конторою, архівом, нотаріусом з метою недопущення надалі порушень, поліпшення роботи щодо організації нотаріальної діяльності та дотримання правил ведення нотаріального діловодства" виключити;
підпункт 5.10 виключити.
У зв'язку з цим підпункт 5.11 вважати підпунктом 5.10.
3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).
4. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.), начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2013 року, але не раніше набрання чинності Законом України від 06 вересня 2012 року № 5208-VI "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" щодо державного регулювання нотаріальної діяльності".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ворону Д. М.
 
Міністр                                                                                Олександр Лавринович