Джерело: www.notarius.co.ua/218 від 11.01.13

Зміни до порядку внесення подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністюМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
НАКАЗ
 
24.12.2012м. Київ№ 1923/5
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 р. За № 2183/22495
 
Про внесення змін до наказу 
Міністерства юстиції України 
від 28 липня 2011 року № 1904/5
 
Відповідно до Закону України від 06 вересня 2012 року № 5208-VI "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" щодо державного регулювання нотаріальної діяльності"
 
НАКАЗУЮ:
 
1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 28 липня 2011 року № 1904/5 "Про затвердження Порядку внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за № 925/19663, такі зміни:
1.1. Заголовок викласти в такій редакції:
"Про затвердження Порядку внесення головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату".
1.2. Пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Порядок внесення головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату, що додається.".
2. Внести до Порядку внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату (далі - Порядок), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 липня 2011 року № 1904/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за № 925/19663 (із змінами), такі зміни:
2.1. Заголовок Порядку викласти в такій редакції:
"Порядок внесення головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату".
2.2. Пункти 1, 2 Порядку викласти в такій редакції:
"1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат" (далі - Закон) з метою удосконалення процесу внесення головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції) або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляду Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату.
2. Подання управління юстиції або Нотаріальної палати України про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю вноситься до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату (далі - Комісія).".
2.3. Абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:
"3. Подання управління юстиції про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (далі - Подання) повинно містити:".
2.4. Доповнити Порядок після пункту 4 пунктом 5 такого змісту:
"5. Подання Нотаріальної палати України (далі - Подання) повинно містити:інформацію про наявність підстав, визначених підпунктом "і" пункту 2 частини першої статті 12 Закону;
зазначення конкретних порушень, які були допущені нотаріусом;
пропозиції щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
До Подання додаються:
засвідчені в установленому порядку копії документів, на підставі яких внесено Подання;
доповідна записка територіального уповноваженого Нотаріальної палати України (далі - територіальний уповноважений);
пояснення нотаріуса на предмет обставин, викладених у доповідній записці територіального уповноваженого.".
У зв'язку з цим пункти 5 - 16 вважати відповідно пунктами 6 - 17.
2.5. Абзац другий пункту 6 після слова "Закону" доповнити словами "або до Нотаріальної палати України.".
2.6. Пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Після попереднього розгляду Департаментом та членом Комісії Подання розглядається на засіданні Комісії у присутності нотаріуса, щодо якого внесено Подання, представника управління юстиції, яке внесло подання, або територіального уповноваженого.
Неявка на засідання Комісії нотаріуса, представника управління юстиції або територіального уповноваженого, які належним чином повідомлені про дату, час і місце засідання Комісії, не є перешкодою для розгляду Подання, проте Комісія може визнати присутність зазначених осіб обов'язковою.".
2.7. Пункт 9 після слів "яким внесено це Подання," доповнити словами "або територіального уповноваженого".
3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
4. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.), начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2013 року, але не раніше набрання чинності Законом України від 06 вересня 2012 року № 5208-VI "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" щодо державного регулювання нотаріальної діяльності".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ворону Д. М.
 
Міністр                                                                   Олександр Лавринович