Джерело: www.notarius.co.ua/361 від 07.12.14

Інформація щодо переміщення органів та установ юстиції Донецької і Луганської областейГоловне управління юстиції у Донецькій області переміщено до м. Краматорська Донецької області (наказ Міністерства юстиції України від 25.11.2014 № 247/7 «Про переміщення органів та установ юстиції Донецької області»).

Головне управління юстиції у Луганській області переміщено до м. Сєвєродонецька Луганської області (наказ Міністерства юстиції України від 25.11.2014 № 246/7 «Про переміщення органів та установ юстиції Луганської області»).

Цими наказами керівникам головних управлінь юстиції доручено визначити перелік та забезпечити переміщення територіальних органів та установ юстиції Донецької і Луганської областей відповідно, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій території, в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

У зв’язку з цим усім працівникам головних управлінь юстиції, підпорядкованих територіальних органів та установ юстиції (управлінь юстиції та їх структурних підрозділів, державних нотаріальних контор та архівів) пропонується переведення на роботу в іншу місцевість разом із відповідним органом або установою юстиції (тобто зміна місця розташування роботи при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою). Згідно із Кодексом законів про працю України, працівник повинен бути повідомлений про переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством не пізніше ніж за два місяці.

Одночасно працівники попереджаються про можливість наступного звільнення у разі відмови від переведення на роботу в іншу місцевість разом із органом або установою (на підставі пункту 6 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України).

Законодавством не встановлено форми повідомлення працівника про його майбутнє переведення в іншу місцевість, проте доцільно здійснювати документальне оформлення такої пропозиції.

Працівник має право прийняти цю пропозицію або відмовитися від неї.

Якщо працівник погоджується із зазначеною пропозицією або сам проявляє ініціативу переведення, термін повідомлення про переведення на роботу в іншу місцевість не має значення. Згода, як правило, оформлюється у письмовому вигляді.

Рішення про переведення працівника на роботу в іншу місцевість разом із підприємством оформлюється наказом, у якому зазначається нове місце розташування роботи; з наказом працівник ознайомлюється під розписку.

Якщо працівник відмовляється від переведення в іншу місцевість разом із підприємством, трудовий договір із ним припиняється за пунктом 6 статті 36 Кодексу законів про працю України після спливу двомісячного терміну попередження з виплатою вихідної допомоги в розмірі не менше середнього місячного заробітку відповідно до статті 44 Кодексу законів про працю України.

1. Наказ Міністерства юстиції України від 25.11.2014 № 246/7 «Про переміщення органів та установ юстиції Луганської області»: http://www.minjust.gov.ua/50252
2. Наказ Міністерства юстиції України від 25.11.2014 № 247/7 «Про переміщення органів та установ юстиції Донецької області»: http://www.minjust.gov.ua/50251

Джерело: http://www.minjust.gov.ua/news/46421