Джерело: www.notarius.co.ua/519 від 04.03.20

Звіт про роботу відділення у 2019 р.Нотаріальна палата України

м.Київ, вул.Антоновича,7А,

Робота відділення Нотаріальної палати України в Полтавській області (далі –Відділення) у звітному періоді була спрямована на забезпечення виконання основних завдань, передбачених Статутом НПУ.

На виконання статутних вимог члени Відділення приймають активну участь у житті нотаріату області та країни. У цьому напрямку відділення Нотаріальної палати України в Полтавській області тісно співпрацювало з Головним територіальним управлінням юстиції у Полтавській області.

В штаті Відділення перебуває одна особа – бухгалтер. За 2019 рік на поточний рахунок Відділення надійшло 375824,32 грн. За звітний період для забезпечення діяльності Відділення використано:

- фонд оплати праці, військовий збір, податки – 81829,65грн.;

- оренда офісу – 60000,00 грн.;

- розрахунково – касове обслуговування банку, оновлення програм – 3647,39грн.;

- оплата відряджень – 18019,32;

- виконання статутних завдань – 77400,00 грн. (проведення загальних зборів нотаріусів, семінарів, участь в спортивних змаганнях, міжнародній нотаріальній Олімпіаді).

Поступило внесків за 2019 рік 375824,32 грн.

Усього витрачено 240896,36 грн.

Залишок на роз. рах. на станом на 01.01.2020 – 570063,62 грн.

-

Організаційна робота

У звітному періоді проведено 5 засідань Правління Відділення Нотаріальної палати України в Полтавській області, на яких розглядалися найбільш актуальні питання діяльності Відділення:

• визначення напрямків, пріоритетів діяльності Відділення, обговорення поточних проблем нотаріату області, шляхів їх вирішення, у разі потреби -встановлення завдань для комісій та інших структурних органів відділення;

• участь членів Відділення у заходах інших організацій (в тому числі форумах, круглих столах та інших заходах Міністерства юстиції, його територіальних органів, спортивних змаганнях та ін.);

• про стан виконання нотаріусами області обов’язку по сплаті членських внесків;

• аналіз змін у сфері законодавства, що регулює діяльність нотаріуса, (в тому числі запровадження Міністерством юстиції пілотних проектів у сфері нотаріату, змін у сфері державної реєстрації прав на нерухомість) здійснених у поточному році, необхідність розроблення для нотаріусів методичних, роз’яснювальних матеріалів на їх основі;

• участь відділення у благодійній діяльності;

• організація заходів Відділення, як суто професійних (загальних зборів членів Відділення, семінарів, лекцій, нарад тощо), так і розважальних (відзначення свят та ін.);

• про заохочення нотаріусів області;

• затвердження кошторису, щодо цільової програми на купівлю приміщення для НПУ;

• інші питання, що виникають в ході поточного функціонування Відділення.

Підвищення професійного рівня нотаріусів

Члени Відділення разом з Головним територіальним управлінням юстиції в Полтавській області організовують регіональні семінари, круглі столи, на яких обговорюються найактуальніші питання нотаріальної діяльності.

В поточному році проведено три обласних семінари за рахунок членських внесків. На семінарах розглядалися питання, які найбільш турбують нотаріат області: щодо практичних аспектів роботи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та з реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, актуальні питання земельного законодавства.

Разом з Головним територіальним управлінням юстиції у Полтавській області взято участь у проведенні - 8 кущових семінарів щодо первинного фінансового моніторингу.

З метою обміну досвідом та формування єдиної нотаріальної практики, нотаріуси Полтавщини приймають активну участь у семінарах, які проводить Нотаріальна палата України. Уся інформація щодо проведення семінарів завжди доводиться до відома нотаріальної спільноти області. В 2019 році на таких семінарах побувало близько 160 нотаріусів.

Аналітично – методична та правороз’яснювальна робота

Протягом 2019 року Методично-консультативною радою нотаріату проведено 4 засідання. Розроблено 1 методичні рекомендації (роз’яснення) «Щодо нотаріального посвідчення аграрної розписки», а також узагальнення нотаріальної практики щодо засвідчення нотаріусами Полтавської області підписів на заявах від батьків про їх згоду на тимчасових виїзд за кордон їх дітей, узагальнення нотаріальної практики щодо оформлення спадкових прав у разі ліквідації державної нотаріальної контори, припинення, зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, тимчасового блокування або анулювання доступу нотаріуса до Державного реєстру прав.

Постійно ведеться робота з інформування всіх членів Відділення щодо актуальних змін в законодавстві України, інформації, отриманої від Нотаріальної палати України, шляхом розміщення на сайті Відділення та направлення повідомлень електронною поштою.

Відділенням також ведеться співпраця з іншими відділеннями НПУ щодо обміну методичними напрацюваннями.

Враховуючи Концептуальні напрямки Міністерства юстиції України щодо нотаріального обслуговування населення, членами Відділення постійно проводиться інформаційно – роз’яснювальна робота серед населення шляхом підготовки роз’яснень чинного законодавства на шпальтах місцевих газет, виступів на радіо та телебаченні.

Нотаріусами Полтавського міського нотаріального округу здійснюються чергування у громадській приймальні Головного територіального управління юстиції у Полтавській області з надання безоплатної первинної правової допомоги.

На виконання наказу Міністерства юстиції України № 1066/5 від 07.07.2014 «Про забезпечення організації доступності населення до нотаріальних послуг та поліпшення роботи з надання таких послуг», з метою забезпечення населення, що проживає у віддалених районах правовою допомогою, протягом поточного року приватні нотаріуси взяли участь у проведенні виїзної громадської приймальні щодо надання безкоштовної правової допомоги населенню у 24 віддаленому населеному пункті області.

Державні та приватні нотаріуси області постійно залучаються до участі у перевірках роботи нотаріусів області, які проводить Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області. Така участь у перевірках дозволяє колегам обмінюватися досвідом.

На виконання програми НПУ “Нотаріат обличчям до села” Відділенням НПУ в Полтавській області було проведено три виїзди до сільських рад з метою надання безкоштовних консультацій для населення.

Постійно читаються лекції для посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо вчинення нотаріальних дій.

Взято участь в майстер – класі на тему “Професія юриста очима студентів“ в коледжі управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії.

Нотаріусами області постійно проводиться інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства, а також надаються відповіді на запитання читачів.

Представники Відділення беруть участь у спортивних заходах на території держави та за її межами. Так, ними взято участь у ХVII нотаріальній олімпіаді в польському місті Мшана Дольна у складі збірної команди нотаріусів України. Представником від Полтавщини виступала Карнарук Наталія, яка здобула золоту медаль в естафеті в змаганнях з плавання. Приватний нотаріус Москівець Станіслав брав участь у чемпіонатах світу з футболу серед юридичних професій, які відбулися в Португілії та Італії.

5-6 вересня 2019 року в місті Дніпро вперше пройшли спортивні змагання міжнародного рівня – Ukrainian Notary Games, в яких взяли участь і п’ять представників Полтавської області, які здобули золоті та срібні медалі.

Членами Відділення постійно надається допомога бійцям, що перебувають в зоні ООС. В 2019 році такої допомоги надано н майже на 80000,00 грн. (бензопили, вогнегасники, генератори, медикаменти, миючі засоби, плівка)

Ведеться певна робота щодо погашення заборгованості по сплаті членських внесків. Боржникам постійно направляються листи щодо погашення заборгованості. Також при проведенні обласних семінарів до участі в семінарах допускаються тільки ті нотаріуси, у яких заборгованість відсутня.

Нотаріуси області нагороджені Почесними грамотами та Подяками Міністерства юстиції України (Гура І.В., Тимошенко С.М.). Почесними грамотами Нотаріальної палати України нагороджено Спірідовича А.М., Лебедь Н.В.,Прокопа О.Е., Карнарук Н.В., Москівця С.В., Подяками Нотаріальної палати України нагороджено Уманця М.В., Іщенко І.М. Також нотаріуси нагороджувались відзнаками Головного територіального управління юстиції у Полтавській області.

Робота по виконанню статутних вимог буде продовжуватися.

Голова Відділення Нотаріальної палати

України в Полтавській області Л.Б.Гура