Джерело: www.notarius.co.ua/129 від 17.07.12

Спадкове право. Практика застосування нотаріусами України . 

Спадкове право. Практика застосування нотаріусами України .
 
У книзі розглянуто аспекти набуття права на спадкування за законом, окремі особливості визначення об’єкта спадщини. Висвітлено питання нотаріального посвідчення заповіту, охорони спадкового майна, управління спадщиною, виконання заповіту, поділу спадкового майна, внесення змін до свідоцтва про право на спадщину, оформлення права на спадщину, підстави та умови звернення до суду при оформленні спадкових справ. Викладено найважливіші положення правил ведення нотаріального діловодства та поради щодо їх застосування. Наведено зразки заповітів, спадкових договорів, заборони відчуження, заяв про прийняття спадщини, відмови від спадщини, запитів, свідоцтв про право на спадщину та ін.
Для нотаріусів, помічників нотаріусів, стажистів, викладачів і студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів.
Рецензенти:
К. І. Чижмарь, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, директор Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчу¬вального органу при Міністерстві юстиції України, секретар Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України;
Д. В. Журавльов, кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора — начальник Управління нотаріату та фінансового моніторингу юридичних послуг Департаменту нотаріату банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу при Міністерстві юстиції України
Автори:
Т. А. Борисова, О. Л. Величко, Т. В. Дуденко, О. М. Дячук, А. М. Єрух, I. В. Жилінкова, Д. В. Журавльов, Ю. М. Козьяков, В. І. Крат, Ю. В. Мица, В. М. Марченко, Л. С. Масловець, Г. І. Ожегова, О. О. Первомайський, О. П. Печений, Л. С. Садихова, І. Г. Саяпіна, І. В. Святецька, І. В. Спасибо-Фатєєва, К. І. Чижмарь, О. Д. Чуєва, М. І. Шапченко
ЗМІСТ
ГЛАВА І СПАДЩИНА. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 29
ГЛАВА ІІ НАБУТТЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ 42
1. Загальні зауваги 42
2. Підстави для набуття права на спадкування за законом 43
3. Родинні відносини 46
4. Квазіродинні відносини 57
5. Сімейні відносини 62
6. Утримання 63
7. Особи, які відносяться до кожної черги спадкоємців за законом 64
8. Черговість спадкування за законом та її зміна 69
9. Спадкування за правом представлення 69
10. Докази належності особи до відповідної черги 71
Додаток
Том 10. Свода законов Гражданских
Книга первая. О правах и обязанностях семейственных
Раздел 2. О союзе родителей и детей, и союзе родственном
Глава третья. О союзе родственном 76
ГЛАВА ІІІ СКЛАД СПАДЩИНИ. ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА СПАДЩИНИ 80
1. Спадкування прав на частку в статутному капіталі господарського товариства 80
2. Спадкування підприємства 86
3. Спадкування майна, що перебуває у спільній сумісній власності 88
4. Спадкування цінних паперів 91
5. Спадкування культурних цінностей та предметів розкоші 97
6. Спадкування складних технічних транспортних засобів (автомобіль, яхта, літак, гелікоптер) 99
7. Спадкування зброї 102
8. Спадкування майна, що знаходиться у банківському сейфі 103
9. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі) 105
10. Спадкування прав та обов’язків за договором оренди житла з викупом 109
11. Об’єкт незавершеного будівництва, що успадковується 110
12. Інші речові права у складі спадщини (сервітути, емфітевзис, суперфіцій) 114
13. Спадкування прав інтелектуальної власності 115
14. Майно, обтяжене боргом (прийняття претензій кредиторів) 118
15. Спадкування зобов’язальних прав 120
16. Спадкування прав на отримання грошових сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат 120
17. Спадкування права на одержання страхових виплат (страхового відшкодування) 122
18. Спадкування майнових обов’язків 125
19. Об’єкти, що не входять до складу спадщини 127
20. Відумерла спадщина 135
21. Нерухомість за кордоном у складі спадщини, відкритої в Україні 136
22. Нерухомість, авто у складі спадщини, відкритої за кордоном 138
ГЛАВА IV НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ЗАПОВІТУ 140
1. Поняття заповіту 140
2. Заповідач 140
3. Спадкоємець за заповітом 143
4. Свобода заповіту 145
5. Предмет заповіту 146
6. Покладення зобов’язань за заповітом 148
7. Обов’язкова частка у спадщині 152
8. Заповіт з умовою 154
9. Підпризначення спадкоємця 155
10. Спільний заповіт подружжя 156
11. Форма заповіту 159
12. Таємниця заповіту 163
13. Тлумачення заповіту 166
14. Скасування та зміна заповіту 167
15. Недійсність заповіту 170
16. Посвідчення заповіту 171
16.1. Заповіти, прирівняні до нотаріальних 172
16.2. Посвідчення заповіту нотаріусом 174
Зразок
заповіту на все майно 179
Зразок
заповіту, заповідач за яким відмовився від отримання облікової картки платника податків на все майно, з підпризначенням спадкоємця та заповідальним відказом 181
Зразок
заповіту на все майно в інтересах сторонньої особи — нерезидента із застереженнями про скасуванням попереднього заповіту та про позбавлення права спадкування 183
Зразок
заповіту на ім’я кількох осіб на все майно (із наголошуванням про поширення його меж на конкретний об’єкт) із розпорядженням на випадок смерті одного із призначених спадкоємців (неприйняття спадщини, відмови, усунення від спадщини) 185
Зразок
заповіту, зробленого відносно всього майна, розподіленого між кількома спадкоємцями (у тому числі нерезидентом), з підпризначенням спадкоємця 187
Зразок
заповіту нерезидента, складеного в інтересах юридичної особи щодо конкретного майна за межами нотаріальної контори (робочого місця приватного нотаріуса) з покладанням на спадкоємця обов’язку 190
Зразок
заповіту з умовою 192
Зразок
заповіту нерезидента з одночасним письмовим перекладом тексту нотаріусом 194
Зразок
заповіту нерезидента з одночасним письмовим перекладом тексту перекладачем 196
Зразок
заповіту, на бажання заповідача складеного та посвідченого за участі свідків 198
Зразок
заповіту від імені особи, яка не може прочитати та підписати заповіт 201
Зразок
заповіту із встановленням сервітуту 205
Зразок
спільного заповіту подружжя 207
Зразок
заборони відчуження майна, зазначеного у заповіті подружжя, у зв’язку із смертю одного з подружжя 209
Зразок
заяви про скасування заповіту 210
Зразок
заяви спадкоємця про видачу дубліката заповіту 212
Зразок
дубліката заповіту 214
ГЛАВА V СПАДКОВИЙ ДОГОВІР: ДЕЯКІ АСПЕКТИ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ 216
Зразок
спадкового договору щодо квартири з призначенням особи, яка буде здійснювати контроль за виконанням договору зі збереженням правовстановлюючого документа на квартиру в набувача 226
Зразок
заборони відчуження 233
Зразок
заяви про згоду на призначення особою, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору 234
Зразок
заяви про припинення дії спадкового договору у зв’язку зі смертю набувача та зняття заборони відчуження предмета спадкового договору 236
Зразок
спадкового договору відносно рухомого майна 238
ГЛАВА VI ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ПРИ ОФОРМЛЕННІ СПАДКОВИХ ПРАВ 241
Зразок
заяви про встановлення факту родинних відносин 252
Зразок
заяви про встановлення факту проживання однією сім’єю 254
Зразок
заяви про встановлення факту батьківства 256
Зразок
заяви про встановлення факту прийняття спадщини 258
Зразок
заяви про встановлення факту місця відкриття спадщини 260
Зразок
заяви про встановлення факту належності правовстановлювального документа 262
ГЛАВА VII ПЕРША КОНСУЛЬТАЦІЯ У НОТАРІУСА 264
ГЛАВА VIII ЗАВЕДЕННЯ СПАДКОВОЇ СПРАВИ 289
Зразки заяв, що можуть бути прийняті нотаріусом для заведення спадкової справи 294
Зразок
заяви про прийняття спадщини 294
Зразок
заяви про відмову від спадщини 296
Зразок
заяви про те, що спадкоємець спадщину не прийняв 297
Зразок
заяви про прийняття спадщини, поданої від імені малолітньої особи 299
Зразок
заяви про відмову від заповідального відказу 301
Зразок
заяви співвласника про частку померлого у праві спільної сумісної власності на приватизовану квартиру 303
Зразок
заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом на частку у праві спільно сумісної власності на приватизовану квартиру від спадкоємців, які фактично прийняли спадщину 305
ГЛАВА IХ ОХОРОНА СПАДКОВОГО МАЙНА 307
1. Загальні положення 307
2. Особи, які беруть участь у проведенні опису спадкового майна 311
3. Визначення вартості спадкового майна 314
4. Особливості проведення опису спадкового майна з різним правовим режимом 316
Зразок
Заява про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна 337
Зразок
Доручення (лист) іншому нотаріусу або посадовій особі органі місцевого самоврядування за місцезнаходженням майна з проханням вжити заходів щодо охорони певного спадкового майна, яке знаходиться на території, що ними обслуговується 338
Зразок
Акт опису спадкового майна (квартири та майна, що знаходиться всередині 339
Зразок
Акт опису спадкового майна (гаражного боксу та легкового автомобіля, запаркованого в ньому) 345
Зразок
Акт передачі харчових продуктів для знищення 348
Зразок
Акт про знищення цінних паперів, щодо яких минув термін їх погашення (або строк позовної давності щодо права володіння або відносин позики за ними) 350
Зразок
Опис грошових сум та цінних паперів 352
Зразок
Опис цінностей (дорогоцінних металів, каміння, іноземної валюти тощо) 354
Зразок
Акт про неможливість проведення опису спадкового майна у зв’язку із запереченням особи, яка проживала разом з померлим, пред’явити його до опису 356
Зразок
Акт про неможливість проведення опису спадкового майна в квартирі з підстав відсутності будь-якого майна 357
Зразок
Акт про неможливість проведення опису спадкового майна у зв’язку з його вилученням спадкоємцем 358
Зразок
Розпорядження нотаріуса про перерахування коштів з поточного рахунку спадкодавця в рахунок оплати зберігача 360
ГЛАВА Х УПРАВЛІННЯ СПАДЩИНОЮ 361
Додаток 1
Договір на управління спадщиною 369
Додаток 2
Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.02.2010 № 1492 «Про надання роз’яснень [щодо укладання договору на управління майном фермерського господарства]» 374
Додаток 3
Лист Міністерства юстиції України від 04.10.2005 № 31-32/1694 [Щодо практики укладання договорів на управління спадщиною] 376
Додаток 4
Книга обліку договорів на управління спадщиною (додаток 13 до Правил ведення нотаріального діловодства) 380
ГЛАВА ХI ВИКОНАННЯ ЗАПОВІТУ 381
Зразок
заповіту з призначенням виконавця заповіту з визначенням плати за належне виконання цих повноважень та згодою виконавця заповіту, викладеною в ньому 392
Зразок
заяви про згоду особи на призначення її виконавцем заповіту, викладену окремо від заповіту 394
Зразок
заяви з проханням призначити виконавця заповіту та видачі відповідного свідоцтва 395
Зразок
заяви спадкоємців з проханням про призначення виконавця спадкоємцями 398
Зразок
договору між спадкоємцями та виконавцем заповіту про його призначення 400
Зразок
свідоцтва виконавця заповіту 404
Зразок
повідомлення опікунській раді про видачу свідоцтва виконавця заповіту 405
Зразок
заяви про згоду на припинення повноважень виконавця заповіту 406
Зразок
заяви з проханням припинити повноваження виконавця заповіту 408
Зразок
відмітки на свідоцтві виконавця заповіту, в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій та у книзі обліку і реєстрації спадкових справ 410
Зразок
постанови про встановлення переліку витрат та їх відшкодування виконавцю заповіту 411
Зразок
договору між спадкоємцями та виконавцем заповіту про визначення розміру винагороди виконавцю заповіту 413
Зразок
договору між спадкоємцями та виконавцем заповіту про порядок надання звітів про виконання заповіту 415
ГЛАВА XІІ ПОДІЛ СПАДКОВОГО МАЙНА 417
Зразок
договору про поділ спадщини, укладеного спадкоємцями за законом 421
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого на підставі договору про поділ спадщини 423
Зразок
договору про поділ спадщини, укладеного спадкоємцями за законом, з покладанням обов’язку сплати боргів на одного із спадкоємців 424
Зразок
договору про поділ спадщини, укладеного спадкоємцями за заповітом, з виплатою грошової компенсації та заповідальним відказом 426
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за заповітом, виданого на підставі договору про поділ спадщини, із встановленням заповідального відказу 429
ГЛАВА ХІІІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ 431
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за законом на рухоме майно, що видається у разі внесення змін до свідоцтва про право на спадщину (за рішенням суду про внесення змін до свідоцтв про право на спадщину), якщо частки у спадщині окремих спадкоємців залишаються відкритими, за участю спадкоємця за правом представлення (форма № 11 з урахуванням елементів форм № 3 та № 4 додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства) 437
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за законом на рухоме майно, яке видається одночасно всім спадкоємцям за участю спадкоємця за правом представлення у разі внесення змін до свідоцтва про право на спадщину (за заявою всіх спадкоємців про внесення змін до свідоцтв про право на спадщину) (форма № 11 з урахуванням елементів форми № 4 додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства) 439
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за законом на нерухоме майно, яке видається у разі внесення змін до свідоцтва про право на спадщину одночасно всім спадкоємцям (за заявою всіх спадкоємців про внесення змін до свідоцтв про право на спадщину) (форма № 11 додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства) 441
Щодо внесення змін до свідоцтва про право на спадщину, про встановлення частин у спадщині 443
Щодо внесення змін про право на спадщину за заповітом 449
Щодо внесення змін у свідоцтво про право на спадщину 454
Щодо встановлення факту прийняття спадщини та зобов’язання нотаріуса вчинити певні дії 457
ГЛАВА XIV ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ 462
1. Особливості спадкування за ЦК УРСР 1963 року 462
2. Спадкування за ЦК України 2003 року 464
2.1. Право спадкоємця на одержання свідоцтва про право на спадщину 465
2.2. Строк для прийняття спадщини 467
2.3. Місце відкриття спадщини 467
2.4. Процедура відкриття спадщини 467
2.5. Обов’язок спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме майно 473
2.6. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину 475
2.7. Державна реєстрація права на спадщину 477
2.8. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину 478
2.9. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину 479
2.10. Оформлення спадщини у випадку, коли спадкоємець, який закликався до спадкування, спадщину прийняв, але помер і юридично не оформив своїх спадкових прав 479
Зразок
запиту до БТІ щодо одержання витягу 486
Зразок
запиту до ДАІ щодо перевірки відсутності арештів на авто 486
Зразок
запиту щодо оцінки авто 487
Зразок
заяви про надання запиту в органи ДАІ у зв’язку із втратою свідоцтва про реєстрацію ТЗ 487
Зразок
запиту до ДАІ щодо наявності реєстрації на авто у разі втрати спадкодавцем свідоцтва про реєстрацію 488
Зразок
запиту до реєстратора про наявність акцій 489
Зразок
запиту до банківської установи 489
Зразок
запиту про місце проживання спадкодавця 490
Зразок
запиту про суму недоодержаної пенсії 490
Зразок
запиту про оцінку землі 491
Зразок
запиту про одержання витягу з поземельної книги 491
Зразок
запиту до органів РАЦС 492
Зразок
запиту про видачу дубліката 493
Зразок
договору про заміну черговості у спадкуванні 494
Зразок
договору про зміну розміру часток у спадщині 496
Зразок
заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину у зв’язку з відмовою одного спадкоємця на користь іншого та у зв’язку з укладанням договору про поділ спадкового майна 498
Зразок
заяви про видачу додаткового свідоцтва про право на спадщину з видачею свідоцтва про право власності другому з подружжя 501
Зразок
заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину за участю малолітнього 505
Зразок
повідомлення органу опіки та піклування про видачу малолітньому свідоцтва про право на спадщину 507
Зразок
заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину за заповітом 508
Зразок
заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину в порядку представлення 510
Зразок
заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину (за довіреністю) 512
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого єдиному спадкоємцеві на частку у праві спільної сумісної власності у квартирі (форма № 1 додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства) 514
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого одночасно всім спадкоємцям на автомобіль (форма № 2 додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства) 515
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за законом на земельну ділянку, що видається у разі, якщо частки у спадщині окремих спадкоємців залишаються відкритими (форма № 3 додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства) 517
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за законом на неотриману пенсію, за правом представлення, що переходить до єдиного спадкоємця (форма № 4 додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства) 519
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за законом на частку житлового будинку померлого спадкодавця, який не встиг прийняти спадщину (спадкова трансмісія) (форма № 5 додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства) 520
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за законом на частку квартири померлого спадкодавця, який прийняв спадщину, але не оформив своїх спадкових прав (форма № 6 додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства) 522
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за законом на грошовий вклад у разі відмови спадкоємця від спадщини на користь іншого спадкоємця (форма № 7 додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства) 524
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за законом на нежитлову будівлю у разі відмови від спадщини спадкоємця однієї черги на користь спадкоємця іншої черги (форма № 8 додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства) 525
Зразок
свідоцтва про право на спадщину на обов’язкову частку щодо гаража, у разі якщо частка у спадщині спадкоємця за заповітом залишається відкритою (форма № 9 додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства) 526
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за заповітом щодо гаража, у разі якщо обов’язкова частка у спадщині залишається відкритою 527
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за законом на майно, яке видається у разі внесення змін до свідоцтва про право на спадщину одночасно всім спадкоємцям (за рішенням суду) (форма № 11 додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства) 528
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за заповітом на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця з встановленням заповідального відказу (форма № 12 додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства) 530
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за законом на нерухоме майно, набуте за договором довічного утримання (догляду) у зв’язку зі смертю набувача (форма № 13 додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства) 532
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за заповідальним розпорядженням на право на вклад (форма № 14 додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства) 534
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за законом, що видається з урахуванням укладеного спадкоємцями договору про зміну розміру частки (форма № 15 додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства) 535
Зразок
свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя, яке видається в разі смерті одного з подружжя (форма № 18 додатка 25 до Правил ведення нотаріального діловодства) 537
ГЛАВА XV НОТАРІАЛЬНЕ ДІЛОВОДСТВО ТА АРХІВНА СПРАВА 538
1. Робота з кореспонденцією 538
1.1. Запити нотаріуса 538
1.2. Оформлення листів (запитів, відповідей, повідомлень) 540
1.3. Вимоги до бланків службових документів 552
1.4. Реєстрація кореспонденції 553
2. Відмітки нотаріуса на документах 557
2.1. Відмітка «Згідно з оригіналом» 557
2.2. Відмітка при посвідченні правочинів щодо розпорядження майном без згоди другого з подружжя 559
2.3. Відмітка при зміні або розірванні договору 559
2.4. Відмітка при одержанні рішення суду про визнання нотаріально посвідченого договору недійсним 560
2.5. Відмітка на Державному акті на право власності на земельну ділянку 561
2.6. Відмітка при посвідченні спадкового договору 561
2.7. Відмітка при скасуванні чи зміні заповіту 561
2.8. Відмітка при скасуванні секретного заповіту 562
2.9. Відмітка при вжитті заходів щодо охорони спадкового майна 562
2.10. Відмітка при видачі свідоцтва про право на спадщину 563
2.11. Відмітка при видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 563
2.12. Відмітка на свідоцтві виконавця заповіту 564
2.13. Відмітка про зняття заборони 564
2.14. Відмітка при видачі дубліката документа 564
3. Формування та оформлення спадкових справ для архівного зберігання 565
3.1. Нумерація аркушів справи 567
3.2. Складання внутрішнього опису 568
3.3. Складання засвідчувального напису справи 569
3.4. Підшивання документів у справи 569
3.5. Оформлення обкладинок справ (нарядів) 570
Зразок
Обкладинка картонажу спадкової справи 574
Зразок
Обкладинка спадкової справи 575
Зразок
Примірний внутрішній опис спадкової справи приватного нотаріуса 576
Зразок
Примірний внутрішній опис до наряду (архівної папки) приватного нотаріуса 578
Зразок
Примірний внутрішній опис спадкової справи, складений приватним нотаріусом, у разі зміни складу документів спадкової справи (надходження додаткової заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину) 579
Зразок
Примірний засвідчувальний напис, складений приватним нотаріусом, справи 02-14 «Спадкові справи» у разі зміни складу документів спадкової справи (надходження додаткової заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину) 582
Зразок
Примірний внутрішній опис спадкових справ (нарядів), складений приватним нотаріусом, у разі зміни складу документів спадкової справи (надходження додаткової заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину) 583
4. Складання опису спадкових справ тривалого (понад 10 років) зберігання 584
Зразок
Примірний опис спадкових справ тривалого (понад 10 років) зберігання приватного нотаріуса 586
Зразок
Примірна передмова до описів справ приватного нотаріуса 587
5. Зміни у складі документів справи «Заповіти (у тому числі секретні заповіти)» при скасуванні заповіту заявою 588
Зразок
Примірний внутрішній опис, складений приватним нотаріусом, документів справи «Заповіти (у тому числі секретні заповіти)» з примітками про скасування заповіту заявою 589
Зразок
Примірний засвідчувальний напис, складений приватним нотаріусом, справи 02-12 «Заповіти (у тому числі секретні заповіти)» у разі зміни складу документів справи (при скасуванні заповіту заявою) 591
6. Книги, журнали і реєстри, передбачені Типовою номенклатурою 591
Форми книг, журналів і реєстрів для спадкових справ, заповітів та спадкових договорів згідно з Правилами ведення нотаріального діловодства 596
Алфавітна книга обліку заповітів (додаток 6 до Правил) 596
Алфавітна книга обліку спадкових справ (додаток 7 до Правил) 597
Алфавітна книга обліку договорів відчуження нерухомого майна, Алфавітна книга обліку інших договорів (додаток 8 до Правил) 597
Алфавітна книга обліку реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів (додаток 9 до Правил) 598
Книга обліку і реєстрації спадкових справ (додаток 10 до Правил) 598
Книга обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або над майном фізичної особи, місцеперебування якої невідоме (додаток 11 до Правил) 599
Книга обліку цінностей при вжитті заходів щодо охорони спадкового майна (додаток 12 до Правил) 600
Книга обліку договорів на управління спадщиною (додаток 13 до Правил) 600
Журнал обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса (додаток 14 до Правил) 601
Журнал реєстрації вхідних документів (додаток 19 до Правил) 602
Журнал реєстрації вихідних документів (додаток 20 до Правил) 602
Розносна книга для місцевої кореспонденції (додаток 22 до Правил) 602
Реєстри для реєстрації нотаріальних дій (додаток 23 до Правил) 603
Реєстри для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів (додаток 24 до Правил 604
ГЛАВА XVІ СУДОВА ПРАКТИКА 605
Щодо правил застосування книги шостої Цивільного кодексу України 605
Щодо обов’язковості нотаріального порядку оформлення права на спадщину 605
Щодо договору позики та договору поруки 606
Щодо права користування житлом 608
Щодо самочинного будівництва, спадкування земельного паю тощо 608
Щодо встановлення факту ухилення особи від виконання обов’язку щодо утримання спадкоємця 610
Щодо спадкування права користування земельною ділянкою, наданою для забудови 612
Щодо особливостей спадкування за заповітом 612
Щодо права на обов’язкову частку у спадщині 628
Щодо місця посвідчення заповіту 628
Щодо процедури прийняття спадщини 630
Щодо визначення черговості спадкування 633
Щодо відшкодування витрат 634
Щодо застосування ч. 5 ст. 61 Сімейного кодексу України в часі 634
ГЛАВА XVII ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ 637
1. Чи вважається спадковою трансмісією ситуація, за якою спадкоємець постійно проживав на час відкриття спадщини, не подав заяву про відмову від спадщини, але помер до шестимісячного строку з моменту відкриття спадщини? 637
2. Спадкове майно — житловий будинок. На землю не надано жодного документа. Нотаріус зробив запит у відповідний орган з метою встановлення правового статусу земельної ділянки, що відведена для обслуговування цього будинку. На цей час відповідь не надійшла, але спадкоємець наполягає на видачі йому свідоцтва про право на спадщину на житловий будинок. Чи має право нотаріус видати таке свідоцтво, не перевіривши статусу цієї земельної ділянки за умови, що шестимісячний строк з часу відкриття спадщини вже сплинув? 640
3. Померлий одержав у спадщину земельну ділянку, але за життя не встиг одержати державний акт на цю ділянку. Дружина спадкодавця стверджує, що державний акт виготовлений, але на руки його не видають, бо власник помер, та направляють до суду. Адвокат порадив дружині звернутися до нотаріуса з вимогою про надання постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії. Які дії нотаріуса в цьому випадку? 641
4. Має бути попередній договір. Один із співвласників бажає продати свою частку у праві власності в житловому будинку. При цьому нотаріусу подане свідоцтво про право на спадщину на двох доньок, зареєстроване в БТІ, та договір про порядок користування цим житловим будинком, не зареєстрований у БТІ. Чи підлягає такий договір реєстрації в БТІ і як буде відбуватися відчуження? 642
5. Було укладено іпотечний договір між двома фізичними особами. Іпотекодержатель помер. І що далі? 643
6. Підкажіть, будь-ласка, в кого яка практика щодо відкриття спадкової справи, якщо спадкоємці та спадкодавець зареєстровані за однією адресою. Ви відкриваєте спадкову справу чи кажете приходити після 6 місяців подавати заяви на видачу свідоцтв? В мене спадкоємці хочуть відкрити спадкову справу зараз (ще не пройшло 6 місяців), щоб після спливу 6-ти місяців вже отримати свідоцтва, а не робити запити та збирати необхідні документи. 644
7. Не знаю, як діяти в такій ситуації, будь-ласка, допоможіть: судовим рішенням, яке набрало законної сили, стягнуто на користь особи борг та моральну шкоду, особа помирає, не встигши отримати гроші, в цієї особи є спадкоємець, який прийняв спадщину та вимагає оформлення спадщини на грошові суми, вказані в рішенні суду, відповідно до ст. 1230 ЦКУ. Як оформити таку спадщину? Дякую. 646
8. Помер учасник ТОВ, який був директором… 646
9. Чи зобов’язані нотаріуси перевіряти податкову заставу при видачі свідоцтва про спадщину на нерухоме майно? 651
10. Чи є можливість видачі нотаріусами свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя на сьогоднішній день? 652
11. Час складання заповіту 654
12. Коли внуки успадковують майно за законом? 655
13. У 2002 році вироком суду присуджено відшкодування моральної шкоди гр. О за те, що вбили його сина, але тоді не було з кого стягати, бо засуджений відбував покарання і не працював. Тепер він вийшов, влаштувався на роботу, але гр. О недавно помер, а присуджена йому моральна шкода не відшкодована. Чи може нотаріус видати свідоцтво про право на спадщину на ці кошти? 656
Зразок
свідоцтва про право на спадщину за законом щодо спадкування права на відшкодування моральної шкоди 656
14. Посвідчено заповіт на все майно на 2-х дітей. Одна дитина померла до відкриття спадщини. Як оформити спадщину: на все майно за заповітом чи на 1/2 частку за законом і на 1/2 за заповітом? 657
15. У меня вопрос: в прошлом году было открыто 8 наследств, в этом году 2, ну а нумерацию в книге учета и регистрации наследственных дел я продолжил: ... 8/2011, 9/2012.... Насколько серьезное это нарушение? 658
16. Спадкоємець-нерезидент повинен сплатити податок до видачі свідоцтва на спадщину. Оскільки спадщина складається із вкладу в іноземній валюті на рахунках у банках, постають такі питання: 1) як вирахувати податок у національній валюті? 2) якщо видається друге свідоцтво на спадщину на рахунки в тому ж місяці, що і перше, і якщо сума рахунків буде перевищувати 10 м.з.п., чи треба вираховувати податок 17% від перевищення? (Наприклад, якщо видано перше свідоцтво на спадщину 1 червня на суму 9410 грн, то з них нерезидент повинен сплатити 1411,50 грн податку (15%), а перед видачею другого свідоцтва на спадщину на рахунки 10 червня, наприклад на суму 10000 грн, чи повинен він сплатити податок у розмірі 1700 грн (17%)?) 659
ГЛАВА XVIIІ УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ТАБЛИЦІ ТА СХЕМИ 660
1. Алгоритм дій нотаріуса щодо заведення та формування спадкової справи 660
2. Перелік заяв, за якими заводиться спадкова справа 661
3. Інші дії по спадковій справі. Видача свідоцтва виконавцю заповіту. Управління спадщиною 662
4. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна 663
5. Договори, які укладаються між спадкоємцями до видачі свідоцтва 664
6. Інші заяви по спадщині 665
7. Види повідомлень по спадщині 666
8. Запити, які видаються нотаріусом для оформлення спадщини 667
ГЛАВА ХІХ ПРАВОВІ ВИСНОВКИ 668
Науково-правовий висновок з питань спадкування прав і обов’язків за договором довічного утримання 668
Науково-правовий висновок щодо відмови від спадщини 673
Висновок щодо форми заповіту 676
Науково-правовий висновок з питань оформлення спадкових прав при спадкуванні за законом 679
Науково-правовий висновок щодо оформлення права на спадщину в разі спадкування приватизованої квартири, що знаходиться у спільній сумісній власності 683
Науково-правовий висновок щодо порядку нотаріального посвідчення заповіту глухонімого заповідача 686
Науково-правовий висновок щодо можливого порядку відчуження та отримання в спадщину приватного підприємства (майна ПП) або можливого порядку заміни засновника приватного підприємства 690
Експертно-правовий висновок щодо процедури та наслідків права спадкоємця за законом відмовитися від прийняття спадщини на користь будь-кого із спадкоємців за законом незалежно від черги та можливості відкликати заяву про відмову від спадщини на користь будь-кого із спадкоємців, подану відповідно до ст. 1274 ЦК 696
Експертно-правовий висновок щодо ситуації, коли заповіт було посвідчено у визначених частках, але один із спадкоємців помирає до відкриття спадщини за цим заповітом, а спадкодавець (знаючи або не знаючи про цю обставину) заповіт не змінює (співвідношення застосування статей 1223, 1245 та 1275 ЦК України) 700
Науково-правовий висновок щодо місця відкриття спадщини при спадкуванні з іноземним елементом 705
Науково-правовий висновок щодо визначення статусу онуків (правнуків) як спадкоємців п’ятої черги та співвідношення зі спадкуванням за правом представлення 708
Науково-правовий висновок щодо порядку зміни та скасування заповіту 711
Науково-правовий висновок щодо тлумачення заповіту 715
Обкладенка - тверда , сторінок - 736 
Ціна книги : 160 грн
Необхідні атрибути для оплати:
Отримувач ФО-П Лисяк Л. С., ідент. номер 2903716502, п/р 260070029077 в ПАТ «РЕГІОН-БАНК» м. Харкова, МФО 351254. Призначення платежу: Оплата книги «Спадкове право. Практика застосування нотаріусами України .». У цій же графі також слід указати адресу, на яку надсилати книгу. ПДВ не передбачено.
Після оплати книга буде відправлена рекомендованим листом поштою на адресу, яку Ви вказали.
Для отримання довідок та рахунків-фактур (якщо потрібно):
(057) 733-92-05
(057) 731-87-09
(057) 714-27-89
e-mail: stride.zakaz@ukr.net