Джерело: www.notarius.co.ua/412 від 16.01.16

Аналітична записка щодо справляння адміністративного зборуАНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо справляння адміністративного збору

в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,

що здійснюється нотаріусами

 

 

01 січня 2016 року набрала чинності низка законів, що запровадили нові правила державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Однією з новел, запроваджених цими законами, є порядок справляння адміністративного збору як плати у сфері державної реєстрації.

 

Так, статтею 35 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено наступне:

 

«Стаття 35. Фінансове забезпечення у сфері державної реєстрації прав

1. Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зараховується до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

3. Фінансове забезпечення приватних нотаріусів та акредитованих суб’єктів здійснюється за рахунок 60 відсотків коштів адміністративного збору, що залишається у приватних нотаріусів або акредитованих суб’єктів, які здійснили державну реєстрацію прав.»

 

Аналогічні норми містяться в статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»:

 

«Стаття 37. Фінансове забезпечення у сфері державної реєстрації

1. Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зараховується до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

3. Фінансове забезпечення приватних нотаріусів та акредитованих суб’єктів здійснюється за рахунок 60 відсотків коштів адміністративного збору, що залишається у приватних нотаріусів або акредитованих суб’єктів, які здійснили державну реєстрацію.»

 

Бюджетний кодекс України, в свою чергу, також з 01 січня 2016 року зазнав змін. Однією з новел цього кодексу став перерозподіл складу доходів Державного бюджету України і місцевих бюджетів в питанні справляння адміністративного збору.

Напрямок зарахування адміністративного збору, тобто до якого саме бюджету – до Державного бюджету України чи до місцевих бюджетів має зараховуватись адміністративний збір, є надзвичайно важливим аспектом порядку справляння адміністративного збору.

Для наочності норми Бюджетного кодексу наводяться у таблиці.

 

 

Державний бюджет України

Місцеві бюджети

Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України

 

Стаття 64. Склад доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад

Стаття 69. Доходи загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів

1. До доходів Державного бюджету України включаються доходи бюджету, за винятком тих, що згідно із статтями 64, 66, 69, 691 та 71 цього Кодексу закріплені за місцевими бюджетами.

 

 

2. До доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 671 цього Кодексу) належать:

1. До доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, належать:

1. До доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів належать:

241) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (крім адміністративного збору, визначеного пунктом 361 частини першої статті 64 та пунктом 205 частини першої статті 69 цього Кодексу);

Пункт 361) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;

Пункт 205) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;

251) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім адміністративного збору, визначеного пунктом 362 частини першої статті 64 цього Кодексу);

Пункт 362) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;

 

 

 

Отже, законодавством встановлений виключний перелік суб?єктів, за проведення якими державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань адміністративний збір зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг. Ці суб?єкти є або виконавчими органами органів місцевого самоврядування, або місцевими державними адміністраціями.

У випадку проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань всіма іншими суб?єктами державної реєстрації адміністративний збір включається до складу доходів загального фонду Державного бюджету України.

До таких інших суб?єктів державної реєстрації прав належать, зокрема, і нотаріуси, як державні, так і приватні.

 

РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ

 

Реквізити рахунків для обліку доходів Державного бюджету України розміщуються на офіційних сайтах територіальних органів Державної казначейської служби України.

Пошук слід здійснювати за відповідним кодом класифікації доходів бюджету (ККДБ), а саме:

ККДБ 22012600 - Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

ККДБ 22010300 - Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

 

ВИСНОВОК

 

Таким чином, з урахуванням наведених вище законодавчих норм, за проведення нотаріусами державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань адміністративний збір має бути сплачений:

1) за проведення державної реєстрації державними нотаріусами – 100% адміністративного збору сплачується до загального фонду Державного бюджету України;

2) за проведення державної реєстрації приватними нотаріусами:

- 40% адміністративного збору сплачується до загального фонду Державного бюджету України,

- 60% адміністративного збору залишається у приватного нотаріуса.