Джерело: www.notarius.co.ua/421 від 16.01.16

Чи може виступати стороною договору суперфіцію юридична особа, якій земельна ділянка належить на праві постійного користування?Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови, права та обов’язки землекористувача та власника земельної ділянки, наданої для забудови, правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) визначені главою 34 Цивільного кодексу України та статтею 102-1 Земельного кодексу України.

Так, статтею 413 Цивільного кодексу України передбачено, що власник земельної ділянки має право надати її в користування іншій особі для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших споруд і будівель (суперфіцій). Таке право виникає на підставі договору  або заповіту.

У свою чергу, статтею 92 Земельного кодексу України визначено, що право постійного користування земельною ділянкою — це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку.

Тобто, особа якій земельна ділянка  державної чи комунальної власності надана в  постійне  користування не має права вільно розпоряджатися цією земельною ділянкою без прийняття відповідних рішень органами виконавчої влади або місцевого самоврядування, згідно пункту 12 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України.