Джерело: www.notarius.co.ua/224 від 18.01.13

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Нотаріус, як спеціальний суб’єкт.-Досвід колег!ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

     РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ

НОТАРІАЛЬНОЇ ПАЛАТИ

 

 

 

 

 

Державна реєстрація

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Нотаріус, як спеціальний субєкт.

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІСТО РІВНЕ

2012


 

ЗМІСТ

І. Загальні поняття для державної реєстрації прав та їх обтяжень

 

1.1. Основні терміни та визначення – 3.

1.2. Засади державної реєстрації прав – 3.

1.3. Права та обтяження, що підлягають державній реєстрації – 3.

1.4. Об’єкти нерухомого майна, стосовно яких проводиться  

державна реєстрація прав -  4.

1.5. Державний реєстратор прав на нерухоме майно – 4.

1.6. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 5.

1.7. Структура Державного реєстру прав – 6.

1.8. Строки проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень – 7.

1.9. Випадки, за яких видається свідоцтво про право власності УКРДЕРЖРЕЄСТРОМ – 7.

1.10. Підстави для державної реєстрації прав та їх обтяжень – 8.

 

ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ 

 

2.1. Порядок проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень – 9.

2.2  Прийняття документів та реєстрація заяв – 10.

2.3. Розгляд документів реєстратором – 12.

2.4. Встановлення факту відсутності підстав для зупинення розгляду заяви, відмови в державній реєстрації – 14.

2.5. Прийняття рішень державним реєстратором – 15.

2.6. Порядок внесення записів до Державного реєстру прав – 16.

2.7. Надання витягів з Державного реєстру прав після проведення реєстрацій – 16.

2.8. Відкликання заяви про державну реєстрацію прав – 16.

2.9. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна – 17.

2.10. Виправлення технічних помилок у Державному реєстрі прав - 18

 

ІІІ. Надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру прав – 18.

 

IV. Плата за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав.

Відповідальність у сфері державної реєстрації прав – 20.

 V. Умовні кроки здійснення реєстраційних дій нотаріусами, як спеціальними суб»єктами, на яких покладаються повноваження по державній реєстрації речових прав на нерухоме майно при вчиненні нотаріальних дій – 20.

 

5.1.«ПЕРВИННА» ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ – 20.

5.2. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НОТАРІУСОМ – 22.

5.3. РЕЄСТРАЦІЯ ОБТЯЖЕННЯ НОТАРІУСОМ – 23.

5.4. РЕЄСТРАЦІЯ ІПОТЕКИ НОТАРІУСОМ – 23.

5.5. РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ОБТЯЖЕННЯ НОТАРІУСОМ – 24.

5.6.  РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ІПОТЕКИ НОТАРІУСОМ – 25;

5.7.  РЕЄСТРАЦІЯ ІПОТЕКИ МАЙНОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО (У СПЕЦРОЗДІЛІ) – 25.

5.8. РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ЗАПИСУ – 25.

5.9. РЕЄСТРАЦІЯ ЗНИЩЕННЯ ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА - 26

 

VI. Правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень - 27

 

Завданням посібника є  акумуляція в ньому інформації на зазначену тему,

що полегшить і покращить навчання нотаріусів

І. Загальні поняття для державної реєстрації прав та їх обтяжень

 

1.1. Основні терміни та визначення.

 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО -офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Є обов”язковою.

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО - єдина державна інформаційна система, що містить відомості про права на нерухоме майно, їх обтяження, а також про об'єкти та суб'єктів цих прав.
НЕРУХОМЕ МАЙНО - земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення.

ОБТЯЖЕННЯ є заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, яка встановлена або законом, або актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб або яка виникає на підставі договорів.

 

1.2. Засади державної реєстрації прав

 

 Засади державної реєстрації прав визначені ст. 3 Закону „Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень” № 1952 від 01.07.2004(зі змінами) – далі Закон, включають в себе:
          - обов”язковість державної реєстрації прав;

(Інформація про права на нерухоме майно та їх обтяження підлягає внесенню до Державного реєстру прав).
           -гарантування державою достовірності зареєстрованих прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

 -виникнення прав на нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, - з моменту такої реєстрації;

 - визнання дійсними прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що виникли до набрання чинності цим Законом, у разі відсутності їх державної реєстрації, передбаченої цим Законом, за наявності чітко встановлених Законом умов: 

*якщо реєстрація прав та їх обтяжень була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, або

*якщо на момент виникнення прав та їх обтяжень діяло законодавство, що не передбачало обов'язкової реєстрації таких прав та їх обтяжень.

-публічність державної реєстрації прав;

(Зокрема встановлено, що державна реєстрація прав проводиться органом державної реєстрації прав, який зобов'язаний надавати інформацію про зареєстровані права та їх обтяження в порядку, встановленому цим Законом. Державна реєстрація прав та їх обтяжень проводиться в порядку черговості надходження заяв.)

-проведення державної реєстрації прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва нотаріусом, яким вчиняється така дія, а також проведення державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва нотаріусом, яким вчинено таку дію;

-вчинення  будь-яких правочинів щодо нерухомого майна (відчуження, управління, іпотеки тощо), якщо право власності чи інше речове право на таке майно зареєстровано згідно з вимогами цього Закону, крім випадків, встановлених законодавством;

-проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав за місцем розташування об'єкта нерухомого майна в межах території, на якій діє відповідний орган державної реєстрації прав, крім випадків, установлених абзацами другим і третім частини п’ятої ст. 3 Закону;

-проведення державної реєстрації обтяжень речових прав проводиться незалежно від місця розташування об’єкта нерухомого майна.

 

1.3. Права та обтяження, що підлягають державній реєстрації 

 

Обов'язковій державній реєстрації згідно ст. 4 Закону підлягають речові права та обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить:

        - фізичним та юридичним особам;

        - державі в особі органів, уповноважених управляти державним майном,

        - іноземцям;

        - особам без громадянства;

        - іноземним юридичним особам;

        - міжнародним організаціям;

        - іноземним державам;

        -територіальним громадам в особі органів місцевого самоврядування,

а саме:

     1) право власності на нерухоме майно;

     2) право володіння; право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування та право оренди земельної ділянки; право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; іпотека; довірче управління майном (це право є похідним та реєструється після державної реєстрації права власності на таке майно);

     3) інші речові права відповідно до закону (це право є похідним та реєструється після державної реєстрації права власності на таке майно);

     4) податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та інші обтяження.

         Законом застережено, що право власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини) може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані, а також, що право власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини), в яких вони розташовані.

 

1.4. Об’єкти нерухомого майна, стосовно яких проводиться

державна реєстрація прав

 

Стаття 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди (їх окремі частини), квартири, житлові та нежитлові приміщення.              

Якщо законодавством передбачено прийняття в експлуатацію об’єкта нерухомого майна, державна реєстрація прав на такий об’єкт проводиться після прийняття його в експлуатацію в установленому законодавством порядку. При цьому видача Свідоцтва про право власності на новостворений об”єкт нерухомого майна належить до компетенції органів Державної реєстраційної служби.

 

1.5. Державний реєстратор прав на нерухоме майно 

 

       Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж юридичної роботи не менш як два роки. У випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.

     Державний реєстратор є державним службовцем, крім випадку, коли державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт.

 

     ПОВНОВАЖЕННЯ:

     1) встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: 

     відповідність обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення (у випадках, встановлених законом);

     відповідність повноважень особи, яка подає документи на державну реєстрацію прав та їх обтяжень; 

     відповідність відомостей про нерухоме майно, наявних у Державному реєстрі прав та поданих документах;

     наявність обтяжень прав на нерухоме майно, зареєстрованих відповідно до вимог цього Закону; 

     наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договір (угода) пов'язує можливість проведення державної реєстрації виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав;

     2) приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про відмову в державній реєстрації, про її зупинення, внесення змін до Державного реєстру прав;

     3) відкриває і закриває розділи Державного реєстру прав, вносить до них відповідні записи;

     4) веде реєстраційні справи щодо об'єктів нерухомого майна (не стосується  нотаріусів як спеціальних суб”єктів);

     5) присвоює реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації;

     6) видає свідоцтво про право власності на нерухоме майно у випадках, встановлених статтею 18 Закону (не стосується  нотаріусів як спеціальних суб”єктів); 

     7) надає інформацію з Державного реєстру прав або відмовляє у її наданні у випадках, передбачених цим Законом;

     8) у разі потреби вимагає подання передбачених законодавством додаткових документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень;

     8-1) під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані в установленому порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які відповідно до чинного на момент реєстрації законодавства проводили таку реєстрацію, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для реєстрації прав та їх обтяжень, якщо такі документи не були подані заявником або якщо документи, подані заявником, не містять передбачених цим Законом відомостей про правонабувача або про нерухоме майно. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, до яких надійшов запит, зобов’язані безоплатно в установленому законодавством порядку протягом трьох робочих днів надати державному реєстратору відповідну інформацію, зокрема щодо зареєстрованих речових прав на нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки; 

     9) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

     Державний реєстратор самостійно приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або відмову в такій реєстрації. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об'єднань у діяльність державного реєстратора, пов'язану з проведенням державної реєстрації прав, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

      ОБМЕЖЕННЯ:

відповідно до Закону державний реєстратор не має права приймати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на своє ім'я і від свого імені, на ім'я і від імені свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер). У такому разі державна реєстрація прав проводиться іншим державним реєстратором органу державної реєстрації прав.

 

1.6. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

та їх обтяжень

 

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО (далі - Державний реєстр прав) - єдина державна інформаційна системи, що містить відомості про права на нерухоме майно, їх обтяження, а також про об'єкти та суб'єктів цих прав, є державною власністю, складовою Національного архівного фонду і підлягає довічному зберіганню.

Державний реєстр прав містить: відомості про зареєстровані права і обтяження, суб'єктів прав, об'єкти нерухомого майна, документи, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав. Невід'ємною складовою частиною Державного реєстру прав є БАЗА ДАНИХ про реєстрацію заяв і запитів, в якій реєструються заяви і запити, пов’язані з проведенням державної реєстрації прав та наданням інформації з Державного реєстру прав, при умові, якщо заявником додержані вимоги, встановлені цією статтею та статтями 16 і 17 згаданого Закону, та реєстраційні справи.

Органи державної реєстрації прав, державні реєстратори зобов”язані забезпечувати достовірність інформації, її захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних, їх оперативний пошук і документальне відтворення процедури державної реєстрації прав, оперативне надання витягів про зареєстровані права та/або їх обтяження з Державного реєстру прав. Вилучення будь-яких документів або частин Державного реєстру прав не допускається, крім випадків, передбачених законом.
Нотаріуси, як спеціальні суб”єкти, виконують повноваженняз державної реєстрації речових прав та їх обтяжень виключно в рамках закону, з особливостями та обмеженнями, встановленими чинним законодавством.

Слід відзначити, що відомості, що містяться у Державному реєстрі прав, мають відповідати даним реєстраційної справи, яка містить документовані записи щодо прав на нерухоме майно та їх обтяжень. У разі їх невідповідності пріоритет мають дані реєстраційної справи.

РЕЄСТРАЦІЙНА СПРАВА включає документи, в яких містяться відомості про нерухоме майно, право власності на нього, інші речові права та їх обтяження. Документи розміщуються в реєстраційній справі у порядку їх надходження і нумеруються. Реєстраційна справа підлягає довічному зберіганню в архіві, який створюється в органі державної реєстрації прав. Порядок ведення архіву визначається Міністерством юстиції України і на даний час регулюється Порядком ведення архіву реєстраційних справ, затвердженим Наказом Міністерства юстиції 14 листопада 2011 року № 3319/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 15 листопада 2011 року за № 1299/20037.

Згідно вказаного Порядку архіви визначені складовими частинами архівних підрозділів головних управлінь юстиції в містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції. Реєстраційна справа має бути сформована підрозділом Державної реєстраційної служби на місцях з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Так, оформлення реєстраційної справи передбачає нумерацію аркушів у справі, складання внутрішнього опису документів справи, засвідчувального напису справи, оправлення справи, оформлення обкладинки (титульного аркуша) справи. Після спливу п'яти років після закриття реєстраційної справи державний реєстратор прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) передає її на зберігання до архіву для наступного зберігання та користування.

 (Примітка:

На сьогодні участь нотаріуса, як спеціального суб”єкта, у формуванні реєстраційних справ викликає багато запитань, оскільки порядку взаємодії нотаріусів, як спеціальних суб”єктів, з Укрдержреєстром немає. Наказ Міністерства юстиції України „Про затвердження Порядку передачі документів між органами державної реєстрації прав” і самому Порядку від 20.01.2012р., визначає процедуру передачі документів між органом державної реєстрації прав, державним реєстратором прав на нерухоме майно, у якого проведено державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно чи якому надано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  не за місцем розташування нерухомого майна.і не стосується нотаріусів. Питання саме в частині нотаріату залишається відкритим та чекає законодавчого врегулювання).

 

1.7. Структура Державного реєстру прав 

 

Державний реєстр прав складається з розділів, які відкриваються на кожний об'єкт нерухомого майна під час проведення державної реєстрації права власності на нього. Кожний розділ Державного реєстру прав складається з чотирьох частин, які містять відомості про:

     нерухоме майно; 

     право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права; 

     інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав; 

     обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав.

 

Державна реєстрація обтяжень прав на нерухоме майно, право власності на яке не зареєстроване у Державному реєстрі прав, іпотеки майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва, облік безхазяйного майна проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав.

При державній реєстрації права власності на таке майно записи про обтяження переносяться до відповідної частини відкритого розділу Державного реєстру прав.

Облік безхазяйного нерухомого майна проводиться органом державної реєстрації прав (органами Державної реєстраційної служби) за заявою органу місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.  


Порядок ведення Державного реєстру прав визначається Порядком ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141

 

 

 

 

 

 

1.8. Строки проведення державної реєстрації прав

та їх обтяжень

 

Строки проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень визначено згаданим вище Законом у ст. 15. Так, державна реєстрація прав (надання відмови в ній) проводиться в строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів (крім випадків, встановлених у частині сьомій ст.15 Закону) з моменту надходження до органу державної реєстрації прав заяви про таку реєстрацію та передбачених цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, документів, необхідних для її проведення.
Державна реєстрація іпотек, надання відмови в ній проводиться в строк, що не перевищує одного робочого дня.
У разі якщо під час розгляду заяви про державну реєстрацію прав державним реєстратором встановлено, що подані інші заяви про державну реєстрацію прав на те саме майно, заяви розглядаються в порядку черговості їх надходження. При цьому заява розглядається тільки після прийняття рішення державним реєстратором щодо попередньо розглянутої заяви і внесення ним відповідного запису до Державного реєстру прав, відповідно і обчислюються строки.

Розгляд заяви про державну реєстрацію обтяжень і прийняття рішення про таку реєстрацію, відмову у державній реєстрації обтяжень або її зупинення проводиться в день надходження заяви та документів, необхідних для державної реєстрації обтяжень.

У разі надходження заяви про державну реєстрацію обтяжень, іпотеки на майно, щодо якого вже зареєстровано заяву про державну реєстрацію права на це майно, державний реєстратор спочатку розглядає заяву про державну реєстрацію прав, а після цього - заяву про державну реєстрацію обтяжень, іпотеки. При цьому строк державної реєстрації прав та їх обтяжень становить десять днів з дня державної реєстрації заяви про державну реєстрацію обтяжень, іпотеки.

Що стосується нотаріусів, як спеціально-визначених суб”єктів, державна реєстрація прав, їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії (надання відмови в ній) проводиться одночасно з вчиненням такої дії. Датою і часом державної реєстрації прав та їх обтяжень вважається дата і час реєстрації відповідної заяви.

 

 

1.9. Випадки, за яких видається свідоцтво про право власності УКРДЕРЖРЕЄСТРОМ.

 

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності при здійсненні державної реєстрації прав на нерухоме майно, підписується державним реєстратором і засвідчується печаткою, і згідно ст. 18 Закону видається:

     1) фізичним та юридичним особам на новозбудовані, реконструйовані об'єкти нерухомого майна;

У Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 за № 703 (далі - Порядок), під терміном "реконструкція" слід розуміти реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт об'єкта містобудування.

Реконструкція житлового фонду - перебудова житлового фонду  з  метою  поліпшення умов проживання,  експлуатації,  зміни кількості жилих квартир,  загальної та жилої площі тощо, пов'язана із зміною геометричних   розмірів,   функціонального   призначення,  заміною окремих конструкцій,  їх елементів,  основних  техніко-економічних показників,  або  знесення  застарілого житлового фонду в кварталі (мікрорайоні)  та  будівництво  нового  житлового  фонду  кварталу (мікрорайону) (Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» від 22.12.2006 за № 525-V). 
Перепланування - до елементів перепланування жилих  приміщень належать:  перенесення  і  розбирання  перегородок,  перенесення і влаштування  дверних  прорізів,  улаштування  і   переустаткування тамбурів,    прибудова   балконів   на   рівні   перших   поверхів багатоповерхових будинків (Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені Наказом Держжитлокомунгоспу України 17.05.2005 за № 76).
Капітальний ремонт  будинку  -  комплекс ремонтно-будівельних робіт,  пов'язаних  з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників  будинку,  із  заміною  або  відновленням  несучих  або огороджувальних конструкцій,  інженерного обладнання та обладнання протипожежного захисту  без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко-економічних показників (Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені Наказом Держжитлокомунгоспу України 17.05.2005 за № 76). 

     2) членам житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого відповідного кооперативу, які повністю внесли свої пайові внески;

     3) юридичним особам у разі внесення до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) об'єктів нерухомого майна їх засновниками (учасниками);

     4) фізичним особам та юридичним особам, які в разі ліквідації (реорганізації) юридичної особи отримали у власність у встановленому законодавством порядку нерухоме майно юридичної особи, що ліквідується (реорганізується);

     5) фізичним особам та юридичним особам, що вийшли зі складу засновників (учасників) юридичної особи за рішенням органу, уповноваженого на це установчими документами, отримали у власність об'єкт нерухомого майна, переданий їм;

     6) реабілітованим громадянам, яким повернуто у власність належні їм об'єкти нерухомого майна;

     7) у разі виділення окремого об'єкта нерухомого майна зі складу об'єкта нерухомого майна, що складається із двох або більше об'єктів;

     8) фізичним та юридичним особам на об'єкти нерухомого майна, які в установленому порядку переведені з житлових у нежитлові і навпаки;

     8-1) фізичним та юридичним особам у разі безоплатної передачі їм земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності за рішеннями органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

     9) в інших випадках, встановлених законом.

 

1.10. Підстави для державної реєстрації прав та їх обтяжень

 

Державна реєстрація прав проводиться на підставі:

     1) договорів, укладених у порядку, встановленому законом;

     2) свідоцтв про право власності на нерухоме майно, виданих відповідно до вимог цього Закону;

     3) свідоцтв про право власності, виданих органами приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді;

     4) державних актів на право власності або постійного користування на земельну ділянку у випадках, встановлених законом;

     5) рішень судів, що набрали законної сили;

     6) інших документів, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на нерухоме майно, поданих органу державної реєстрації прав разом із заявою.

Державна реєстрація обтяжень здійснюється на підставі:

     1) встановленої законом заборони користування та/або розпорядження нерухомим майном;

     2) рішень судів, що набрали законної сили;

     3) постанови органів досудового слідства, державного виконавця про накладення арешту на нерухоме майно; 

     4) накладення заборони на відчуження нерухомого майна нотаріусом;

     5) рішення органу місцевого самоврядування про віднесення об'єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду;

     6) інших актів відповідних державних органів та посадових осіб згідно із законом;

     7) договорів, укладених у порядку, встановленому законом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

2.1. Порядок проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень

     1) прийняття і перевірка документів, що подаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень, реєстрація заяви;

     2) встановлення факту відсутності підстав для відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та/або їх обтяжень;

     3) прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в ній або зупинення державної реєстрації;

     4) внесення записів до Державного реєстру прав;

     5) видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно у випадках, встановлених ст 18 цього Закону;

     6) надання витягів з Державного реєстру прав про зареєстровані права та/або їх обтяження.
Перелік документів для здійснення державної реєстрації прав визнач. КМУ у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703.

Законом визначено, що у випадках, передбачених законодавством України, державна реєстрація прав проводиться після технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна, права стосовно якого підлягають державній реєстрації.

(Примітка! Відомо, що останній проект Закону України „Про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна”, прийнятий ВРУ, не підписано Президентом України,  - на сьогодні немає на законодавчому рівні встановленої обов”язковості проведення технічної інвентаризації об”єктів нерухомого майна перед відчуженням.

Відповідно до ст. 3 Закону, - держава гарантує достовірність зареєстрованих прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та пункту 5 ст. 10 Закону, - органи державної реєстрації прав, державні реєстратори забезпечують достовірність інформації, а також існують технічні вимоги Державного реєстру прав щодо внесення основних характеристик об”єкта нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки,  - проведення державної реєстрації прав нотаріусом без проведення поточної технічної інвентаризації буде дуже ризикованим, оскільки таким чином практично не реально забезпечити достовірність внесених даних.

Пп. 8, 8-1 п.2 ст. 9 Закону  визначено, що державний реєстратор у разі потреби вимагає подання передбачених законодавством додаткових документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, а також під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані в установленому порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які відповідно до чинного на момент реєстрації законодавства проводили таку реєстрацію, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для реєстрації прав та їх обтяжень, якщо такі документи не були подані заявником або якщо документи, подані заявником, не містять передбачених цим Законом відомостей про правонабувача або про нерухоме майно.

А тому, до врегулювання даного питання на законодавчому рівні, кожен нотаріус (державний реєстратор) повинен вирішувати питання щодо поточної технічної інвентаризації об”єкта нерухомого майна, на який проводиться державна реєстрація прав, самостійно із забезпеченням достовірності внесеної до державного реєстру інформації. З огляду на високу відповідальність нотаріуса, як спеціального суб”єкта державної реєстрації прав, проведення такої технічної інвентаризації перед відчуженням ОНМ є необхідним. Відсутність чіткого визначення в законодавстві цих норм призведе до кардинально різної практики по Україні, внесення недостовірних даних про нерухомість до Державного реєстру прав).

СХЕМА 1. Процедура державної реєстрації прав (нотаріусів не стосується п. 4 –видача свідоцтва)

 

2.2 Прийняття документів та реєстрація заяв.

 

     Ч. 4 ст. 15 Закону встановлено, що державній реєстрації підлягають виключно ЗАЯВЛЕНІ права та їх обтяження за умови їх відповідності законодавству і поданим документам. Тобто державній реєстрації передує волевиявлення власника, правонабувача тощо на державну реєстрацію права чи обтяження в формі заяви.

      Державна реєстрація прав проводиться на підставі заяви власника, іншого правонабувача, сторони правочину, за яким виникло право, уповноваженої ними особи або державного кадастрового реєстратора у випадках, передбачених цим Законом.

     Державна реєстрація обтяжень проводиться на підставі заяви органу або посадової особи, якими встановлено обтяження, особи, в інтересах якої встановлено обтяження, уповноваженої ними особи. 

     Державна реєстрація припинення іпотеки, обтяження проводиться на підставі заяви обтяжувача, яку він зобов’язаний подати протягом п’яти робочих днів з дня припинення іпотеки, обтяження самостійно або на письмову вимогу боржника чи іншої особи, права якої порушено через наявність таких реєстраційних записів.
     Державна реєстрація припинення іпотеки у разі придбання (передачі) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки, проводиться на підставі заяви державного виконавця.

 

      Заява про державну реєстрацію прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подається нотаріусу, який вчиняє таку дію.

 

      Реєстрація заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень проводиться в порядку черговості їх надходження, і не приймається у разі відсутності документа, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації прав та їх обтяжень.
      При отриманні заяви та документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, проводиться реєстрація заяви у базі даних про реєстрацію заяв та запитів із зазначенням ДАТИ ТА ЧАСУ РЕЄСТРАЦІЇ. 

 

 

Моментом прийняття заяви про державну реєстрацію вважається дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів. Ця обставина має вирішальне значення для визначення черговості розгляду заяв стосовно одного об'єкта нерухомого майна. Наприклад, в тому разі, коли заяву про обтяження нерухомого майна зареєстровано після реєстрації заяви про реєстрацію права за новим власником.

 

Обов’язково подаються:                           

                                                                      

1. Заява про державну реєстрацію встановленої форми;                                                                    

2. Документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;                 3. Документ про сплату державного мита.                                                                    

Відсутність одного з цих документів є підставою для відмови від прийняття заяви про державну реєстрацію.                                                                                 

Форми заяв затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 17.04.2012 № 595/5 «Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Заява про державну реєстрацію подається щодо кожного об'єкта нерухомого майна окремо (абзац 2 пункту 7 Порядку).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА 2. Вимоги до оформлення заяв про державну реєстрацію прав.

 

 

 

СХЕМА 3. Формування та видача картки прийому заяв про державну реєстрацію.

 

 

      

Під час подання заяви про державну реєстрацію прав особи, визначені у частині сьомій цієї статті, повинні повідомити орган державної реєстрації прав, державного реєстратора про наявність встановленої законом заборони на відчуження нерухомого майна. 

 Під час подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у паперовій формі фізична особа повинна пред'явити документ, що посвідчує її особу, а у разі подання заяви представником фізичної чи юридичної особи також - документ, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб. У випадках, установлених законом, представник іноземної особи пред'являє документи, легалізовані в установленому нормативно-правовими актами порядку.

 

 

2.3. Розгляд документів реєстратором.

 

           Розгляд документів включає:

 

1. Встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства:

 

-дотримання форми правочину;

-наявності повноважень у заявників;

-факту виконання усіх умов право чину, з якими закон/та/або правочин пов”язує можливість проведення державної реєстрації прав/обтяжень(виникнення, переходу, припинення).

 

2. Встановлення відсутності суперечностей між заявленими та зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями:

 

-відомостей про нерухоме майно, речових прав, обтяжень в ДРРП та поданих документах;

даних про наявність або відсутність інформації/документів, що свідчать про наявні обтяження, що перешкоджаю державність реєстрації прав.

 

 

 

2.4. Встановлення факту відсутності підстав для зупинення розгляду заяви, відмови в державній реєстрації

 

При цьому реєстратор повинен вирішити завдання:

 

1. чи є підстави для зупинення розгляду заяви:

-документи подані не в повному обсязі.

 

Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та зупинення державної реєстрації прав.

         У разі якщо документи для державної реєстрації прав та їх обтяжень подано не в повному обсязі, передбаченому нормативно-правовими актами, державний реєстратор у строк, встановлений частинами п'ятою, сьомою і восьмою статті 15 Закону для розгляду заявлених прав, приймає рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і письмово повідомляє про це заявника.

        Якщо заявник протягом п'яти робочих днів після отримання письмового повідомлення виконав вимоги державного реєстратора, загальний строк розгляду заявленого права продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення. 

        У разі невиконання зазначених вимог державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень.
        Державна реєстрація права власності та інших речових прав зупиняється у разі прийняття рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією таких прав.
        Державний реєстратор у день отримання рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, приймає рішення про зупинення державної реєстрації прав, про що письмово повідомляє заявника не пізніше наступного дня після прийняття ним відповідного рішення.
        Державна реєстрація права власності та інших речових прав зупиняється до скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав. Загальний строк розгляду заявленого права продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

 

 

2.чи є підстави для відмови у проведенні державної реєстрації прав:

ТАКИМИ ПІДСТАВАМИ є:

     1) заявлене право, обтяження не підлягає державній реєстрації відповідно до цього Закону;

     2) об'єкт нерухомого майна, розміщений на території іншого органу державної реєстрації прав;

     3) із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень звернулася неналежна особа;

     4) подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом, або не дають змоги встановити відповідність заявлених прав документам, що їх посвідчують;

     5) заяву про державну реєстрацію прав, пов'язаних з відчуженням нерухомого майна, подано після державної реєстрації обтяжень, встановлених щодо цього майна, крім випадків, встановлених частиною дев'ятою статті 15 згаданого Закону;

     5-1) заяву про державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;

     5-2) заяву про державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності, подано за відсутності державної реєстрації права власності, крім випадків, установлених частиною дев’ятою статті 15 цього Закону; 

     5-3) під час подання заяви про державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини), що виникло на підставі документа, за яким правонабувач набуває також право власності на земельну ділянку, не подано заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку;

     5-4) після завершення п’ятиденного строку з дня отримання заявником письмового повідомлення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав не усунено обставин, що були підставою для прийняття такого рішення; 

     5-5) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;

     5-6) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, яка не є державним кадастровим реєстратором або державним виконавцем; 

     6) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене право та обтяження такого права вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.

 

     За наявності підстав для відмови в державній реєстрації державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень з урахуванням вимог Закону.

 

     Відмова в державній реєстрації прав та їх обтяжень з підстав, зазначених у пунктах 4, 5-2 - 5-6 (див вище), не позбавляє заявника права повторно звернутися із заявою за умови усунення перешкод для державної реєстрації прав та їх обтяжень.

      Відмова в державній реєстрації прав та їх обтяжень з підстав, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, не може здійснюватися у разі наявності помилки в Державному земельному кадастрі, яка виникла після перенесення інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру (розташування в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки; невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, її дійсним межам; невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у Державному реєстрі земель, її дійсній площі у результаті зміни методів підрахунку (округлення); присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових номерів). 

 

      Відмова в державній реєстрації прав та їх обтяжень з підстав, не передбачених цим Законом, заборонена. Тобто перелік підстав для відмови, наведений у ст. 24 Закону є вичерпним.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Прийняття рішень державним реєстратором (СХЕМА 4).

 

 

 

Форми рішень державного реєстратора прав на нерухоме майно та вимоги до їх оформлення, затверджені наказом Міністерства юстиції від 26.12.2011 за № 3601/5.

 

ВИДИ РІШЕНЬ

            1. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;

2. Рішення про відмову у державній реєстрації  прав та їх обтяжень;

3. Рішення про розгляд заяви (встановлення черговості);

4. Рішення про зупинення розгляду заяви про державну  реєстрацію прав та їх обтяжень;

5. Рішення про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

 

 

 

 

 

2.6. Порядок внесення записів до Державного реєстру прав. (СХЕМА 6)

 

Записи до Державного реєстру прав згідно ст. 26 Закону вносяться на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. У разі скасування на підставі рішення суду рішення про державну реєстрацію прав до Державного реєстру прав вноситься запис про скасування державної реєстрації прав.

 

(Примітка! В ДАНІЙ СХЕМІ нотаріус, як спеціальний суб”єкт,  не виконує п.3 Відкриття реєстраційної справи, п. 4 Формування документів реєстраційної справи, та не формує реєстраційної справи)

 

Відкриття і закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи

     У Державному реєстрі прав на кожний об'єкт нерухомого майна, право власності на який заявлено вперше, за рішенням державного реєстратора відкривається відповідний розділ та реєстраційна справа. 

      Розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються на підставі рішення державного реєстратора у разі:

     1) знищення об'єкта нерухомого майна;

     2) поділу, об'єднання об'єкта нерухомого майна або виділу частки з об'єкта нерухомого майна.
     Закрита реєстраційна справа підлягає довічному зберіганню в архіві органу державної реєстрації прав.
     У разі поділу об'єкта нерухомого майна або виділу частки з об'єкта нерухомого майна відповідний розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються, реєстраційний номер цього об'єкта скасовується. Водночас для кожного з новостворених об'єктів нерухомого майна відкривається новий розділ Державного реєстру прав і нова реєстраційна справа, кожному з таких об'єктів присвоюється новий реєстраційний номер.
       Записи про речові права та їх обтяження щодо об'єкта, який поділяється, або при виділі частки із цього об'єкта переносяться до розділів Державного реєстру прав, що відкриті на кожний новостворений об'єкт. Якщо правочином або актом відповідного органу встановлено, що речові права та їх обтяження не поширюються на всі новостворені об'єкти нерухомого майна, записи про такі права та обтяження переносяться лише до розділів, відкритих для новостворених об'єктів, яких вони стосуються.
        У разі об'єднання об'єктів нерухомого майна відповідні розділи Державного реєстру прав та реєстраційні справи закриваються, реєстраційні номери таких об'єктів скасовуються. Водночас для новоствореного об'єкта нерухомого майна відкривається новий розділ Державного реєстру прав і нова реєстраційна справа, такому об'єкту присвоюється новий реєстраційний номер.
        Записи про речові права та їх обтяження щодо об'єктів, що об'єднуються, переносяться до розділу Державного реєстру прав, відкритого для новоствореного об'єкта, із зазначенням тієї його частини, щодо якої вони були зареєстровані.

 

2.7. Надання витягів з Державного реєстру прав після проведення реєстрацій.

 

Після реєстрації права чи обтяження реєстратор-нотаріус видає ВИТЯГ В ПРОЦЕДУРІ РЕЄСТРАЦІЇ (про реєстрацію права чи обтяження). Кий виготовляється в двох примірниках.

 

2.8. Відкликання заяви про державну реєстрацію прав.

       ВІДКЛИКАННЯ ЗАЯВИ про державну реєстрацію прав та їх обтяжень може бути здійснене до прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в державній реєстрації.

Послідовність дій при відкликанні заяви (СХЕМА 7)

 

 

 

Наслідки рішень за результатами розгляду заяви про відкликання заяви (СХЕМА 8)

 

 

2.9. Реєстраційний номер об”єкта нерухомого майна.

 

РЕЄСТРАЦІЙНИМ НОМЕРОМ об'єкта нерухомого майна є індивідуальний номер, який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту нерухомого майна при проведенні державної реєстрації права власності на нього, не повторюється на всій території України і залишається незмінним протягом усього часу існування такого об'єкта, в тому числі і в разі переходу права власності на об'єкт нерухомого майна або зміни опису (даних) об'єкта нерухомого майна (це не відноситься до поділу об”єкта нерухомого майна, в результаті якого виникає кілька самостійних об”єктів, або об”єднання кількох в один)
Порядок присвоєння реєстраційного номера об'єкту нерухомого майна встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Так Постановою КМУ „Про ідентифікацію об'єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них від 08.12.2010 № 1117 затверджено Порядок присвоєння об”єкту нерухомого майна реєстраційного номера. Дія якого не поширюється на об'єкти нерухомого майна, права на які виникли до набрання ним чинності, крім випадків вчинення правочинів щодо такого нерухомого майна.

Реєстраційний номер присвоюється таким об'єктам нерухомого майна, як земельна ділянка, житловий будинок, квартира, будівля, споруда, приміщення, підприємство як єдиний майновий комплекс, і  складається з цифр, що розміщуються в певній послідовності та утворюють числа натурального ряду, який формується автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна і використовується для ідентифікації такого об'єкта.
Реєстраційний номер присвоюється державним реєстратором прав на нерухоме майно об'єкту нерухомого майна, право власності на який реєструється вперше в Державному реєстрі прав.
 У разі переходу права власності на об'єкт нерухомого майна або зміни опису (даних) об'єкта нерухомого майна його реєстраційний номер не змінюється.

Реєстраційний номер не присвоюється земельній ділянці, яка перебуває у складі земель державної або комунальної власності, розмежування яких не проведено, та право власності на яку не зареєстровано в Державному реєстрі прав, під час проведення державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі, права користування чужою земельною ділянкою (сервітуту), права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) або для забудови (суперфіцію).

Реєстраційний номер не присвоюється об'єкту нерухомого майна, який є складовою частиною складної речі та призначений для обслуговування іншої (головної) речі, пов'язаний з нею спільним призначенням та є її приналежністю.

У разі поділу, об'єднання, знищення об'єкта нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна одночасно із закриттям державним реєстратором прав на нерухоме майно відповідного розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна скасовується. Скасований реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна не може бути присвоєно іншому об'єкту нерухомого майна.

Об'єкту нерухомого майна, який утворився у результаті поділу, об'єднання або виділення частки з об'єкта нерухомого майна, присвоюється новий реєстраційний номер.

 

2.10. Виправлення технічних помилок у Державному реєстрі прав

 

Законом у ст. 27 визначена можливість для державного реєстратора на виправлення технічних помилок у Державному реєстрі прав, допущених з вини державного реєстратора і не з його вини, виявленої заінтересованою особою та державним реєстратором, а також якщо виправлення технічної помилки може завдати шкоди чи порушити права та законні інтереси правонабувачів або третіх осіб, які використовували відповідні реєстраційні записи .

У разі виявлення у свідоцтві про право власності на нерухоме майно та/або витязі з Державного реєстру прав технічної помилки, допущеної державним реєстратором, заінтересована особа письмово повідомляє у п'ятиденний строк про це державного реєстратора, який перевіряє відповідність відомостей Державного реєстру прав інформації, що міститься у заяві про державну реєстрацію прав та/або їх обтяжень. Якщо факт невідповідності підтверджено, державний реєстратор безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення. Виправлення технічної помилки у записах Державного реєстру прав, що була допущена не з вини державного реєстратора, здійснюється за плату.

У разі виявлення технічної помилки, допущеної у записах Державного реєстру прав, державний реєстратор у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересовану особу. Заінтересована особа протягом п'яти робочих днів з дня отримання від державного реєстратора повідомлення про допущення технічної помилки у записах Державного реєстру прав повинна звернутися до нього із заявою про виправлення такої помилки.
Якщо виправлення технічної помилки може завдати шкоди чи порушити права та законні інтереси правонабувачів або третіх осіб, які використовували відповідні реєстраційні записи, державний реєстратор у п’ятиденний строк письмово повідомляє таких осіб про виправлення технічної помилки.ІІІ. Надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру прав

Інформація з Державного реєстру прав про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надається у формі:

1) витягу;

2) інформаційної довідки;

3) виписки, що визначено ст. 28 Закону.

 

Надання інформації з Державного реєстру прав здійснюється нотаріусом ВИКЛЮЧНО у формі витягу в результаті проведення державної реєстрації прав під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва (витяг в процедурі реєстрації).  

 

Нотаріус при вчиненні нотаріальних дій користується інформацією з Державного реєстру прав, порядок доступу до якого встановлює Міністерство юстиції України.

 

Так, Наказом Міністерства юстиції України „Про затвердження Порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.08.2011 № 1936а/5, затверджено Порядок доступу нотаріусів до цього реєстру, який визначає нотаріусів, як користувачів.

Згідно зазначеного вище Порядку доступ користувача-нотаріуса до Державного реєстру прав надається (припиняється) на підставі договору, укладеного між таким користувачем та адміністратором Державного реєстру прав.

У разі якщо користувачем є державний нотаріус, договір укладається між державною нотаріальною конторою, у якій працює такий користувач, та адміністратором Державного реєстру прав.
Користувач при здійсненні нотаріальних дій з об'єктом нерухомого майна користується інформацією про зареєстровані речові права, їх обтяження на такий об'єкт з Державного реєстру прав.
Користувач здійснює пошук відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав.

 

Відомість за результатом такого пошуку оформляються у паперовому вигляді, що залишається у справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса, що являють собою єдиний сформований документ про здійснені нотаріусом пошуки (перевірки) і називається „Інформація”  - на сьогодні)

Пошук необхідних відомостей у Державному реєстрі прав здійснюється відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна, за адресою об'єкта нерухомого майна, за кадастровим номером земельної ділянки, за номером запису.

У разі здійснення пошуку відомостей про обтяження речових прав на нерухоме майно у спеціальному розділі Державного реєстру прав користувач додатково здійснює пошук за ідентифікаційними даними фізичної або юридичної особи.

Перед здійсненням пошуку відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна користувач вносить до Державного реєстру прав відомості про підставу користування інформацією з Державного реєстру прав.

Доступ користувача до Державного реєстру прав надається на платній основі відповідно до встановлених Міністерством юстиції України тарифів.

За пошук відомостей у Державному реєстрі прав справляється плата в розмірі, що встановлюється Міністерством юстиції України.

Кошти, що надходять від плати за пошук відомостей у Державному реєстрі прав, зараховуються на рахунок адміністратора Державного реєстру прав і спрямовуються на супроводження цього Реєстру.
Порядком передбачено, що користування інформацією нотаріусом про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна, що міститься у Державному реєстрі прав, здійснюється користувачем виключно при здійсненні нотаріальних дій щодо цього об'єкта нерухомого майна.

 

Забороняється надання нотаріусом іншим особам за їх зверненням інформацію, отриману відповідно до цього Порядку, крім випадків, встановлених законом.

 

Користувач вживає заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна, отриманої згідно з цим Порядком, відповідно до законодавства.

 

Надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, перелік документів, необхідних для їх отримання, права та обов'язки суб'єктів, що є учасниками зазначеної процедури, визначено на сьогодні Порядком надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затв. Постаново Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 703.

 

(Примітка! В Державному реєстрі прав є технічна можливість отримання нотаріусом Витягу з реєстру при здійсненні пошуку. Проте його отримання та оплата на сьогодні не врегульовані.)

 

 

IV. Плата за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав.

Відповідальність у сфері державної реєстрації прав
 

За проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень справляється державне мито.
У разі відмови у проведенні державної реєстрації прав та їх обтяжень державне мито не повертається.
За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної не з вини державного реєстратора, та надання інформації з Державного реєстру прав справляється плата, порядок використання і розмір якої встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Суд, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи) звільняються від плати за отримання інформаційної довідки з Державного реєстру прав.

Органи державної влади (посадові особи) звільняються від плати за надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно.

 

Статею 30 Закону державні реєстратори, державні кадастрові реєстратори, нотаріуси, державні виконавці за порушення законодавства у сфері державної реєстрації прав несуть дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.

Дії або бездіяльність державного реєстратора, державного кадастрового реєстратора, нотаріуса, державного виконавця можуть бути оскаржені до суду.
 

Шкода, завдана органом державної реєстрації прав, державним реєстратором, державним кадастровим реєстратором, нотаріусом, державним виконавцем фізичній чи юридичній особі під час виконання своїх обов'язків, підлягає відшкодуванню на підставі рішення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом.

 

V. Умовні кроки

здійснення реєстраційних дій нотаріусами, як спеціальними суб»єктами, на яких покладаються повноваження по державній реєстрації речових прав на нерухоме майно при вчиненні нотаріальних дій

 

Увага! Умовні кроки зафіксовано станом на 08.11.2012р. за результатами навчання в ДП ІЦ МЮУ та обговорення нотаріусами.

При використанні в роботі бути уважними щодо натупних змін, роз”яснень.

 

5.1. «ПЕРВИННА» ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

 1. 1.            Подання заяви. Для проведення державної реєстрації речо­вих прав на нерухоме майно заявник подає нотаріусу заяву про державну реєстрацію права власності встановленого зразка та необхідні документи (правовстановлювальні, документи, за якими встановлюється особа, податковий номер (в разі наявності), документи, що підтверджують повноваження представника інші передбачені ЗУ «Про державну реєстрацію прав …»).
 2. Реєстрація заяви. Реєстрація заяви «Про державну реєстрацію права власності» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вид реєстрації «виник­нення»,  - здійснюється з присвоєнням заяві унікального електронного номера системою.

Дуже важливо уважно переглянути відомості, які внесено до заяви, перед реєстрацією, оскільки якщо не помітити помилки, то вся подальша реєстрація буде з помилкою.

Після реєстрації заяви можливо сканувати подані документи для збереження їх електронного вигляду в Державному реєстрі речових прав. Для цього є відповідна позначка в Державному реєстрі речових прав, яку необхідно відмітити.

Тип заяви: заява про державну реєстрацію прав.

Дані до заяви про право:

Форма: власності (наприклад)

Вид реєстрації: виникнення (н-д).

   Тип рішення: про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу).

 

 1. Формування картки прийому документів здійснюється автоматично. Є можливість редагування та внесення відомостей про прийняття документів, відмінних від правовстановлювальних. Нотаріус роздруковує картку прийому документів в двох примірниках. Один – заявнику.
 2. Пошук заяв, розділу (права влас­ності, обтяжень, іпотек, іншого речового права) та в «Реєстрах до 2012 року».

Перед прийняттям рішення нотаріус здійснює пошук:

в реєстрах до 2012 року:

а) запису про зареєстрований об»єкт нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно;

б) запису про іпотеку в Державному реєстрі іпотек;

в) записів про обтяження (заборони, арешти) в Єдиному реєстрі заборон відчуження об»єктів нерухомого майна;

(у випадку наявності записів в реєстрах до 2012 р., вони підлягають перенесенню до розділу. При цьому перенесені записи в реєстрах до 2012р. ПОГАШАЮТЬСЯ).

в Державному реєстрі речових прав:

а) заяв через «Пошук заяви» в Державному реєстрі речових прав

(при здійсненні пошуку заяв необхідно розрізняти стани заяв «зареєстровано» та «задоволено». Якщо система знаходить заяви в стані «задоволено», продовжуємо реєстрацію, якщо ж у стані «зареєстровано» - всі дії припиняємо до уточнення причин такого стану заяви, можливо це просто технічне недопрацювання попереднього реєстратора, а можливо іншим реєстратором вчиняються певні дії з цим же об»єктом;

б) наявності розділу в Державному реєстрі речових прав;

в) наявність записів про право власності в Державному реєстрі речових прав;

г) обтяжень в Державному реєстрі речових прав;

д) іпотек в Державному реєстрі речових прав;

е) іншого речового права в Державному реєстрі речових прав.

 

В спецрозділі пошук окремо не проводиться.

 

ОСОБЛИВІСТЮ пошуку в даному реєстрі є те, що пошук можливий або по адресі об»єкта або по суб»єкту. Пошук одночасно за ПІП та податковим номером звужений, тому точнішим буде РОЗШИРЕНИЙ пошук окремо по ПІП та окремо за податковим номером.

 

Після виконання пошуків є можливість формування Відомості (документа) у вкладці «Документи», яка відобразить одночасно наші перевірки по Державному реєстрі речових прав та реєстрах до 2012 р.

 1. Прийняття рішення про державну реєстрацію права (з відкриттям розділу).

На підставі проведеного аналізу пошуку інформації приймається рішення (необхідно повернутися буде до зареєстрованої заяви). Рішення формується технічно програмою в документарній формі і передається до друку в одному примірнику. Рішенню про реєстрацію права власності присвоюється системою унікальний електронний номер, є можливість редагування.

 1. Реєстрація відкриття розділу. Розділ відкривається на кожен об»єкт нерухомого майна окремо і один раз. Має унікальний електронний номер, який буде незмінний для об»єкта нерухомого майна при наступних переходах прав власності, виникненні обтяжень, інших речових прав тощо.
 2. Реєстрація права власності.
 3.     Перенесення записів із Спецрозділу або старих реєстрів, в разі наявності.
 4.     Завершення відкриття розділу. Підстава:  виконані всі реєстраційні дії.
 5. 10.    Формування та друк Витягу в процедурі реєстрації. Для цього необхідно повернутися на вкладку «Право власності», де зліва синім кольором зазначатиметься «Витяг у процедурі реєстрації». Витяг друкується в двох примірниках.
 6. 11.    Задоволення заяви.  Необхідно повернутися на вкладку «Заява..», де зліва синім кольором є «Реєстрація задоволення заяви».

 

 

5.2. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НОТАРІУСОМ

При державній реєстрації переходу прав власності нотаріусом виконується ряд дій, які вже описані  в «первинній» державній реєстрації.

 

 1. 1.            Подання заяви. Для проведення державної заявник (набувач) подає нотаріусу заяву встановленого зразка та необхідні документи (правовстановлювальні, документи, за якими встановлюється особа, податковий номер(в разі наявності), документи, що підтверджують повноваження представника, інші передбачені ЗУ «Про державну реєстрацію прав …»).
 2.     Реєстрація заяви «Про державну реєстрацію права власності», вид реєстрації: «пере­хід».

Здійснюється з присвоєнням заяві унікального електронного номера системою. Дуже важливо уважно переглянути відомості, які внесено до заяви, перед реєстрацією, оскільки якщо не помітити помилки, то вся подальша реєстрація буде з помилкою.

Після реєстрації заяви можливо сканувати подані документи для збереження їх електронного вигляду в Державному реєстрі речових прав. Для цього є відповідна позначка в Державному реєстрі речових прав, яку необхідно відмітити.

Тип заяви: заява про державну реєстрацію прав.

Дані до заяви про право: власності.

Вид реєстрації: перехід.

Тип рішення: про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Без відкриття розділу.

 1. 3.            Формування картки прийому документів здійснюється автоматично. Є можливість редагування та внесення відомостей про прийняття документів, відмінних від правовстановлювальних. Нотаріус роздруковує картку прийому документів в двох примірниках.
 2. Пошук заяв, розділу (права влас­ності, обтяжень, іпотек, іншого речового права) та в «Реєстрах до 2012 року».

Перед прийняттям рішення нотаріус здійснює пошук:

в реєстрах до 2012 року:

а) запису про зареєстрований об»єкт нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно;

б) запису про іпотеку в Державному реєстрі іпотек;

в) записів про обтяження (заборони, арешти) в Єдиному реєстрі заборон відчуження об»єктів нерухомого майна;

(у випадку наявності записів в реєстрах до 2012 р., вони підлягають перенесенню до розділу. При цьому перенесені записи в реєстрах до 2012р. ПОГАШАЮТЬСЯ).

в Державному реєстрі речових прав:

а) заяв через «Пошук заяви» в Державному реєстрі речових прав

(при здійсненні пошуку заяв необхідно розрізняти стани заяв «зареєстровано» та «задоволено». Якщо система знаходить заяви в стані «задоволено», продовжуємо реєстрацію, якщо ж у стані «зареєстровано» - всі дії припиняємо до уточнення причин такого стану заяви, можливо це просто технічне недопрацювання попереднього реєстратора, а можливо іншим реєстратором вчиняються певні дії з цим же об»єктом;

б) наявності розділу в Державному реєстрі речових прав

(при пошуку розділу ми отримаємо відомості, що розділ відкрито і зареєстровано право влас­ності за особою, яка відчужує об»єкт нерухомого майна;

в) наявність записів про право власності в Державному реєстрі речових прав;

г) обтяжень в Державному реєстрі речових прав;

д) іпотек в Державному реєстрі речових прав;

е) іншого речового права в Державному реєстрі речових прав.

В спецрозділі пошук окремо не проводиться.

Особливістю пошуку в даному реєстрі є те, що пошук можливий або по адресі об»єкта або по суб»єкту. Пошук одночасно за ПІП та податковим номером звужений, тому точнішим буде РОЗШИРЕНИЙ пошук окремо по ПІП та окремо за податковим номером.

Після виконання пошуків є можливість формування. Відомості у вкладці «Документи», яка відобразить одночасно наші перевірки по Державному реєстрі речових прав та реєстрах до 2012 р.

 1. 5.            Прийняття рішення про реєстрацію переходу права власності.

На підставі проведеного аналізу пошуку інформації приймається рішення (необхідно повернутися буде до зареєстрованої заяви). Рішення формується технічно програмою в документ. формі і передається до друку в одному примірнику. Рішенню про реєстрацію переходу права власності присвоюється системою унікальний електронний номер, є можливість редагування.

 1. 6.        Реєстрація переходу права власності. В віднайденому через пошук розділі необхідно знайти відповідний розділ/запис про право, перейти до вкладки «Право власності» та провести реєстрацію «Пере­хід права власності».
 2. 7.       Формування та друк Витягу в процедурі реєстрації. Для цього необхідно повернутися на вкладку «Право власності», де зліва синім кольором зазначатиметься «Витяг у процедурі реєстрації». Витяг друкується в двох примірниках.
 3. 8.      Задоволення заяви.  Необхідно повернутися на вкладку «Заява..», де зліва синім кольором є «Реєстрація задоволення заяви».

 

5.3. РЕЄСТРАЦІЯ ОБТЯЖЕННЯ НОТАРІУСОМ

 1. Подання заяви. Для проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, заявник подає нотаріусу заяву про державну реєстрацію обтяження  встановленого зразка та необхідні документи (документи, за якими встановлюється особа, податковий номер (в разі наявності), документи, що підтверджують повноваження представника інші передбачені ЗУ «Про державну реєстрацію прав …»).
 2. Реєстрація заяви.

Здійснюється з присвоєнням заяві унікального електронного номера системою. Тип заяви – заява про державну реєстрацію обтяження.

Тип заяви: заява про державну реєстрацію обтяження.

Вид обтяження: наприклад заборона.

Вид реєстрації: виникнення.

     Тип рішення: про державну реєстрацію прав на їх обтяжень

 1. Формування картки прийому документів здійснюється автоматично. Є можливість редагування та внесення відомостей про прийняття документі. Нотаріус роздруковує картку прийому документів в двох примірниках.
 2. Пошук  заяв, наявності розділу та записів щодо цього обтяження в Державному реєстрі речових прав (при його наявності реєстрація здійснюва­тиметься в цьому розділі у вкладці «Обтя­ження», а при відсутності розділу — в спецрозділі «Реєстрація обтяження»).
 3. 5.      Прийняття рішення про державну реєст­рацію прав та їх обтяжень.

На підставі проведеного аналізу пошуку інформації приймається рішення (необхідно повернутися буде до зареєстрованої заяви). Рішення формується технічно програмою в документ. формі і передається до друку в одному примірнику. Рішенню присвоюється системою унікальний електронний номер, є можливість редагування.

 1. Реєстрація обтяження. Реєстрація обтяження відбувається в розділі, який знаходимо при пошуку розділу, у в­кладці «Обтяження».
 2. Формування та друк Витягу в процедурі реєстрації. Витяг друкується в двох примірниках.
 3.  Задоволення заяви.  Необхідно повернутися на вкладку «Заява..», де зліва синім кольором є «Реєстрація задоволення заяви».

 

 

                                              5.4.  РЕЄСТРАЦІЯ ІПОТЕКИ НОТАРІУСОМ

 1. 1.      Подання заяви. Для проведення державної реєстрації іпотеки, заявник подає нотаріусу встановленого зразка та необхідні документи (документи, за якими встановлюється особа, податковий номер (в разі наявності), документи, що підтверджують повноваження представника інші передбачені ЗУ «Про державну реєстрацію прав …»).

 

 

Реєстрація заяви. Здійснюється з присвоєнням заяві унікального електронного номера системою. Тип заяви  - про державну реєстрацію іншого речового права, вид іншого речо­вого права «іпотека», вид реєстрації «виникнення».

Тип заяви: заява про державну реєстрацію іншого речового права.

Вид права: іпотека.

Вид реєстрації: виникнення.

     Тип рішення: про державну реєстрацію прав на їх обтяжень.

 

 1. 2.      Формування картки прийому документів здійснюється автоматично. Є можливість редагування та внесення відомостей про прийняття документів. Нотаріус роздруковує картку прийому документів в двох примірниках.
 2. 3.      Пошук  заяв, наявності розділу та запису щодо цієї іпотеки в Державному реєстрі речових прав (при його наявності реєстрація здійснюва­тиметься в цьому розділі у вкладці «Іпотека», а при відсутності розділу — в спецрозділі «Реєстрація іпотеки»).
 3. 4.      Прийняття рішення про державну реєст­рацію прав та їх обтяжень.

На підставі проведеного аналізу пошуку інформації приймається рішення (необхідно повернутися буде до зареєстрованої заяви). Рішення формується технічно програмою в документ. формі і передається до друку в одному примірнику. Рішенню присвоюється системою унікальний електронний номер, є можливість редагування.

 1. Реєстрація іпотеки. Реєстрація обтяження відбувається в розділі, який знаходимо при пошуку розділу, у в­кладці «Іпотека».
 2. 6.      Формування та друк Витягу в процедурі реєстрації. Витяг друкується в двох примірниках.
 3. 7.       Задоволення заяви.  Необхідно повернутися на вкладку «Заява..», де зліва синім кольором є «Реєстрація задоволення заяви».

 

5.5. РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ОБТЯЖЕННЯ НОТАРІУСОМ

1. Подання заяви. Для проведення державної реєстрації речо­вих прав на нерухоме майно заявник подає нотаріусу-реєстратору заяву про державну реєстрацію обтяження (припинення обтя­ження).

.

 

2.Реєстрація «Заяви про державну реєстрацію обтяження»; вид реєстрації: припинення.

Тип заяви: заява про державну реєстрацію обтяжень.

Вид обтяження: заборона на нерухоме майно.

Вид реєстрації: припинення.

Тип рішення: про державну реєстрацію прав на їх обтяжень.

3.Формування картки прийому документів.

4.Перед прийняттям рішення здійснюється по­шук заяв, наявності відповідного обтяження в Реєстрі: Розділи-Пошук обтяження та в «Реєстрах до 2012 року». За результата­ми пошуку було з'ясовано, що обтяження зареєстровано у відповідному розділі.

5.Приймається рішення «Про державну реєстрацію прав та їх обтяжень».

6.Пошук відповідного обтяження (через розділ, обтяження, наступити на нього виділиться зеленим кольором, клацнути двічі).

7.Обирається операція «Припинення об­тяження» та вносяться необхідні відо­мості.

8. Формуємо та друкуємо витяг про державну реєстрацію. Витяг друкується в двох примірниках.

9.Реєструємо задоволення заяви. Необхідно повернутися на вкладку «Заява..», де зліва синім кольором є «Реєстрація задоволення заяви».

 

 

                                            5.6. РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ІПОТЕКИ НОТАРІУСОМ

1.Для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно заявник подає нотаріусу-реєстратору заяву про державну реєстрацію іншого речового прав та їх обтяжень.

2.Реєстрація «Заяви про державну реєстрацію іншого речового права»; вид іншого речо­вого права: «іпотека»; вид реєстрації: «припинення».

Тип заяви: заява про державну реєстрацію іншого речового права.

Вид права: іпотека.

Вид реєстрації: припинення.

Тип рішення: про державну реєстрацію пра3.Формування картки прийому документів.

4.Перед прийняттям рішення здійснюється пошук заяв, наявності відповідної іпотеки в Реєстрі: Розділи-Пошук іпотек та в «Реєстрах до 2012 року». За результа­тами пошуку було з'ясовано, що іпотеку зареєстровано у відповідному розділі.

5.Приймається рішення «Про державну реєстрацію прав та їх обтяжень».

6.Пошук відповідної іпотеки.

7.Обирається операція «Припинення» та вносяться необхідні відомості.

8.Формуємо та друкуємо витяг про державну реєстрацію. Витяг друкується в двох примірниках.

9.Реєструємо задоволення заяви. Необхідно повернутися на вкладку «Заява..», де зліва синім кольором є «Реєстрація задоволення заяви».

 

 

5.7. РЕЄСТРАЦІЯ ІПОТЕКИ МАЙНОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО (У СПЕЦРОЗДІЛІ)

-іпотека майнових прав на об”єкт незавершеного будівництва;

-облік безхазяйного майна;

-обтяження нерухомого майна, права власності на яке не зареєстроване в цьому реєстрі.

1. Для проведення державної реєстрації іпотеки майнових прав на нерухоме майно (у спецрозділі) заявник подає нотаріусу заяву про державну реєстрацію іншого речового права.

2.Реєстрація «Заяви про державну реєстрацію іншого речового права», вид іншого речо­вого права: «іпотека», вид реєстрації: «виникнення».

Тип заяви: заява про державну реєстрацію іншого речового права.

Вид права: іпотека.

Вид реєстрації: виникнення.

Тип рішення: про державну реєстрацію прав на їх обтяжень

3.Формування картки прийому документів.

4.Перед прийняттям рішення здійснюється пошук заяв, наявності розділу в Реєстрі (при його наявності реєстрація здійсню­ватиметься в цьому розділі в закладці «Іпотека», а при відсутності — в спец­розділі «Реєстрація іпотек») та існування запису щодо цієї іпотеки.

5.Прийняття рішення (про державну реєст­рацію прав та їх обтяжень).

6.Реєстрація іпотеки — в спецрозділі «Реєст­рація іпотек».

7.Формуємо та друкуємо витяг про державну реєстрацію. Витяг друкується в двох примірниках.

8.Реєструємо задоволення заяви. Необхідно повернутися на вкладку «Заява..», де зліва синім кольором є «Реєстрація задоволення заяви».

 

 

 

5.8. РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ЗАПИСУ

1.У зв'язку з виявленням технічної помилки в записі про інше речове право (іпотека) нотаріусу подається заява «Про внесення змін до державного реєстру прав»

(Якщо помилку виявила особа, то пише заяву. Якщо виявив нотаріус, то повідомляє особу і просить звернутись із заявою. Без заяви здійснити ці дії неможливо.)

2.Реєстрація "Заяви про внесення змін до Державного реєстру прав», вид зміни: «ви­правлення технічної помилки».

Тип заяви: заява про внесення змін до Держаного реєстру прав.

Вид змін: виправлення технічної помилки.

Тип запису: номер запису про інше речове право (іпотека).

Номер запису: про право.

Опис змін: помилка в адресі нерухомого майна, а саме....(розписуємо).

Тип рішення: про внесення змін до запису.

3.Формування картки прийому документів.

4. Пошук заяв, розділу (права влас­ності, обтяжень, іпотек, іншого речового права) та в «Реєстрах до 2012 року». (за потребою)

5.Приймається рішення. «Про внесення змін до запису» (в описі змін пишемо: виправ­лення помилки: .......зазначається якої саме.

6.У відповідному розділі (записі про право/обтяження яке виправляємо) обирається опе­рація «Реєстрація змін» (виправлення технічної помилки).

7.Формуємо та друкуємо витяг про державну реєстрацію. Витяг друкується в двох примірниках.

8.Реєструємо задоволення заяви. Необхідно повернутися на вкладку «Заява..», де зліва синім кольором є «Реєстрація задоволення заяви».

 

 

5.9. РЕЄСТРАЦІЯ ЗНИЩЕННЯ ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА

Примітка! Реєстрація знищення об”єкта нерухомого майна відноситься до повноважень Укрдержреєстру. Проте при поділі, об”єднанні, виділі частини з об”єкта на підставі договору нотаріусу необхідно знати процедуру припинення права власності та закриття розділу.

 

1. Подання заяви. Для проведення державної реєстрації заявник подає нотаріусу заяву про державну реєстрацію права власності встановленого зразка та необхідні документи.

2. Реєстрація заяви.

Тип заяви - заява про державну реєстрацію права власності.

Вид реєстрації: «припи­нення».

(Об'єкт в заяві — реєстраційний номер розділу бажано.

Сканування тільки після прийняття заяви.)

Тип рішення – про закриття розділу та реєстраційної справи (шукаємо в закладці Розділи, останній запис – реєстрація рішення щодо розділу).

Підстава закриття: знищення ОНМ(наприклад).

2.Формування картки прийому документів. здійснюється автоматично. Є можливість редагування та внесення відомостей про прийняття документів, відмінних від правовстановлювальних. Нотаріус роздруковує картку прийому документів в двох примірниках. Один – заявнику.

3. Пошук заяв, розділу (права влас­ності, обтяжень, іпотек, іншого речового права) та в «Реєстрах до 2012 року». Перед формуванням рішення здійснюється пошук заяв, розділів, прав власності, обтяжень, інших речових прав, іпотек та в «Реєстрах до 2012 року» (за необхідності).

5.Припинення права власності. (знаходимо запис про право власності в розділі, припиняємо його).

Примітка! Без припинення права власності розділ закрити не вдасться.

6.Реєструємо «Рішення про закриття роз­ділу та реєстраційної справи (знищен­ня)». Це рішення реєструється в частині реєстру «Розділи, обирається операція: «Реєстрація рішення шодо розділу» та тип «Закриття розділу». Оскільки відповідної заяви не передба­чено, у полі «Реєстраційний номер заяви» вказується номер заяви про реєстрацію права власності.

7. Закриття розділу. За реєстраційним номером розділу здійснюється пошук та виконується операція «Закриття розділу».е вказується відповідна підстава.

8. Реєструємо задоволення заяви. Необхідно повернутися на вкладку «Заява..», де зліва синім кольором є «Реєстрація задоволення заяви».

 

Примітки!

 

- при здійсненні державної реєстрації права власності на житловий будинок є можливість зазначення кадастрового номера земельної ділянки, на якій він розташований. Символ „двокрапка” в кадастровому номері система ігнорує. Так що можна вказувати, а можна не вказувати (бажано від державного акта не відступати);

- адреса для листування –не обов”язкова для заповнення;

- при пошуку заяв нотаріус з”ясовує тільки про зареєстровані заяви, задоволені не являють собою перешкод для державної реєстрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Нормативна база

для допомоги нотаріусам

у спеціальних теоретичних та практичних заняттях з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

 

(Примітка!

На сайті Рівненського обласного відділення Української нотаріальної палати (unp-rivne.com) є прямі посилання на ЧИННІ редакції наведених вище нормативно-правових актів.

 

 

Для формування даного посібника використані вищевказані нормативно-правові акти, а також схеми з Навчально-методичного посібника  2011р. Укрдержреєстру та  USA