Джерело: www.notarius.co.ua/378 від 20.03.15

Лист ДФС від 17.03.2015 р. № 8870/7/99-99-17-03-01-17ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ЛИСТ 

від 17.03.2015 р. № 8870/7/99-99-17-03-01-17 

Головні управління 
ДФС в областях, м. Києві


Про граничний термін подання звітності особами, які провадять незалежну професійну діяльність

Державна фіскальна служба України щодо граничного терміну подання Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно з Додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.2013№ 454 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.09.2013 за № 1628/24160 (далі – Порядок), особами, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особами, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність (далі – особи, які провадять незалежну професійну діяльність) та отримують дохід від цієї діяльності, та терміну сплати єдиного внеску повідомляє таке. 

Платниками єдиного внеску відповідно до пункту 5 частини першої статті 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) є особи, які провадять незалежну професійну діяльність. 

Абзацами четвертим та п’ятим частини восьмої статті 9 Закону № 2464 визначено, що особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року. 

Звітним періодом, за який такі платники подають звітність до фіскальних органів (звітним періодом), є календарний рік. 

Відповідно до пункту 3.3 розділу ІІІ Порядку особи, які провадять незалежну професійну діяльність, самі за себе формують та подають до фіскальних органів звіт один раз на рік до 1 травня року, наступного за звітним періодом. 

Отже, граничний термін подання звіту особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2014 рік – 30 квітня 2015 року. 
Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий день чи інший неробочий день, то останнім днем подання звіту вважається перший після нього робочий день. При цьому сплатити єдиний внесок такі платники зобов’язані до 1 травня 2015 року, відповідно граничний строк сплати єдиного внеску – 30 квітня 2015 року. 

В.о. Голови 
М.В. Мокляк