Джерело: www.notarius.co.ua/133 від 19.07.12

Лист ДЗК від 03.08.2011 року про договір про задоволення вимогДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 03.08.2011 р. N 11784/17/11-11

АТ "ПроКредит Банк",
м. Київ,
пр. Перемоги, 107-а,
03115

Про надання роз'яснення

Державним агентством земельних ресурсів України розглянуто Ваш лист від 08.07.2011 N 1044 та по суті порушених питань повідомляється таке.

Відповідно до Закону України "Про іпотеку" договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками, може передбачати передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов'язання у порядку, встановленому статтею 37 цього Закону.

Іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, є договір про задоволення вимог іпотекодержателя.

Статтею 126 Земельного кодексу України передбачено, що право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою.

При набутті права власності на земельну ділянку на підставі документів, визначених частиною другою цієї статті, державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується, долучається до документа, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку, в кожному такому випадку відчуження земельної ділянки. На державному акті про право власності на земельну ділянку нотаріус, який посвідчує (видає) документ, та орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, роблять відмітку про перехід права власності на земельну ділянку із зазначенням документа, на підставі якого відбувся такий перехід.

З 01.01.2011 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 N 1021 "Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі" (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 N 1404), відповідно до якої функції щодо ведення державного реєстру земель, оформлення права власності на земельні ділянки покладено на територіальні органи земельних ресурсів.

Так, пунктом 14 Порядку ведення Поземельної книги встановлено, що у разі здійснення нотаріусом у встановленому законом порядку відмітки про перехід права власності на земельну ділянку на підставі цивільно-правового договору або свідоцтва про право на спадщину вносяться відомості до розділу 3 Поземельної книги "Земельна ділянка. Права власності, постійного користування". Дата внесення відомостей є датою державної реєстрації переходу права власності на земельну ділянку.

Таким чином, укладений та нотаріально посвідчений договір про задоволення вимог іпотекодержателя, між іпотекодавцем та іпотекодержателем з долученим до нього державним актом на право власності на земельну ділянку іпотекодавця з відміткою нотаріуса, що посвідчив зазначений договір та відміткою територіального органу земельних ресурсів за місцем розташування земельної ділянки про перехід права власності на земельну ділянку, вважатиметься правовстановлюючим документом на земельну ділянку іпотекодержателя.

Також слід зазначити, що відповідно до Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 N 439, забороняється вимагати для здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку документи, не передбачені пунктом 4 цього Порядку.

 

 

 

Перший заступник Голови

А. М. Кадомський