Джерело: www.notarius.co.ua/190 від 19.12.12

Інформаційне повідомлення щодо здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса 

 

Інформаційне повідомлення щодо здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

 
 

За результатами розгляду запитів, що надходять до Нацкомфінпослуг стосовно здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса, вважаємо за необхідне звернути увагу на таке.

 

Законом України від 04 липня 2012 року № 5037-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно» частину першу статті 7 Закону України «Про страхування» (далі – Закон), якою визначено перелік обов’язкових видів страхування, доповнено новим видом обов’язкового страхування як обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса (пункт 45 частини першої статті 7 Закону).

 

Порядок отримання ліцензій страховиками за добровільними та обов’язковими видами страхування, встановлено Ліцензійними умовами провадження страхової діяльності, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 28 серпня 2003 року № 40, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2003 року за № 805/8126 (далі – Ліцензійні умови).

 

Плату за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування відповідно до частини другої статті 38 Закону встановлює Кабінет Міністрів України.

 

Розмір плати за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 року № 286 «Про встановлення розміру плати за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування».

 

Враховуючи пункт 4.14 розділу 4 Ліцензійних умов та керуючись підпунктом 16 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Нацкомфінпослуг було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 року № 286» щодо доповнення переліку конкретних видів страхування на проведення яких за видачу ліцензії встановлюється розмір плати, таким видом страхування як обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.

 

Разом з тим, відповідно до частини другої статті 7 Закону для здійснення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів України, якщо інше не визначено законом, встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків.

 

На сьогодні Кабінетом Міністрів України не встановлені порядок та правила проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.

 

Частиною першою статті 28 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що для забезпечення відшкодування заподіяної внаслідок вчиненої нотаріальної дії шкоди приватний нотаріус зобов'язаний до початку зайняття приватною нотаріальною діяльністю укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності.

 

Відповідно до пункту 15 частини четвертої статті 6 Закону одним із видів добровільного страхування є страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)].

 

Звертаємо увагу, що страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса може здійснюватись в добровільній формі на підставі умов правил добровільного страхування, що розробляються страховиком з урахуванням вимог законодавства.

 

Страховий захист, пов’язаний зі страхуванням цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса, до прийняття порядку та правил проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса, які встановлюються Кабінетом Міністрів України, може бути реалізований шляхом укладання договорів добровільного страхування зі страховиками, що мають ліцензію на проведення страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] (пункт 15 частини четвертої статті 6 Закону).

 

 

http://www.dfp.gov.ua/197.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=14595&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&cHash=77b982350d