Джерело: www.notarius.co.ua/87 від 14.05.12

Інформаційний лист Фонду державного майна України від 02.03.2012 № 10-36-3354 щодо порядку рецензування звітів про оцінку майна 

 02.03.2012                     № 10-36-3354

                                                        Органам місцевого самоврядування

                                                        Регіональним відділенням та представництвам Фонду державного майна України 

Роз'яснення деяких положень нормативно-правового акта

Інформаційний лист 

З метою встановлення єдиного порядку і правил здійснення рецензування звітів про оцінку майна рецензентами, що працюють у державних органах приватизації, посилення контролю за додержанням законодавства суб'єктами оціночної діяльності та іншими суб'єктами під час проведення оцінки майна та використання її результатів Фонд державного майна видав наказ від 31.10.2011 № 1585/1, яким затвердив Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, який зареєстрований у Мін'юсті 25.11.2011 за №1351/20089 (далі - Положення).

Пунктами 2.2 - 2.3 Положення визначена процедура проведення рецензування звітів про оцінку майна у випадках прийняття, погодження або затвердження оцінки органом державної влади або органом місцевого самоврядування. Статтею 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі - Закон про оцінку) передбачено, що рецензування звіту про оцінку майна, якщо зазначена оцінка погоджується, затверджується або приймається органом державної влади або органом місцевого самоврядування, є обов'язковим.

Рецензування звіту про оцінку майна може виконувати оцінювачі, які мають не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна, у тому числі ті, що працюють у Фонді державного майна України, а також інших органах державної влади або органах місцевого самоврядування, а також експертні ради, що спеціально створені саморегулівними організаціями оцінювачів з метою контролю за якістю оцінки майна, яка проводиться оцінювачами - членами саморегулівної організації.

Стосовно рецензування звітів про оцінку об'єктів права комунальної власності Фонд державного майна роз'яснює таке.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно належить територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах, які згідно зі статтею 143 Конституції України безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є у комунальній власності. Як визначено частиною п'ятою статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування  в  Україні",  зазначені   органи  від  імені  та  в  інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння,  користування та розпорядження  об'єктами  права комунальної власності. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою як представницьким органом місцевого самоврядування. Сільські, селищні, міські ради вправі самостійно приймати рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління  майном,  яке належить до  комунальної власності  відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення (пункт 31 статті 26 зазначеного закону). Зокрема, до відання виконавчих органів рад належить управління з межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності.

Таким чином, органи місцевого самоврядування мають право приймати любі рішення, визначені законодавством з питань управління об'єктами права комунальної власності, у тому числі приймати рішення про передачу державним органам приватизації повноважень з приватизації (відчуження) комунального майна. У таких випадках відповідно до пункту 8 Роз'яснень деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891, наданих листом Фонду державного майна від 23.01.2004 № 10-36-835 (зі змінами), усі роботи, пов'язані з процедурою оцінки об'єктів права комунальної власності, визначені зазначеною методикою, у тому числі забезпечення рецензування звітів про оцінку таких об'єктів, здійснюються відповідними державними органами приватизації.

У разі прийняття органами місцевого самоврядування рішення про самостійне проведення приватизації (відчуження) об'єктів права комунальної власності усі роботи, пов'язані з процедурою оцінки таких об'єктів, визначені Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (далі - Методика), у тому числі забезпечення рецензування звітів про оцінку таких об'єктів, здійснюються відповідними органами місцевого самоврядування. При цьому строки проведення робіт, що виконуються під час підготовчого етапу до оцінки та під час оцінки об'єктів комунальної власності, визначені Методикою, є обов'язковими для дотримання органами місцевого самоврядування, що проводять такі роботи. Рецензування звітів про оцінку у такому випадку може бути проведено оцінювачем, який має не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна і працює в органі місцевого самоврядування, або іншими особами, які відповідають вимогам абзацу другому статті 13 Закону про оцінку, в тому числі працюють у державному органі приватизації (за умови передачі відповідних повноважень стосовно комунального майна державному органу приватизації та звернення  органу місцевого самоврядування з письмовим запитом про рецензування звіту про оцінку об'єкта права комунальної власності до державного органу приватизації).

Відповідно до статті 13 Закону про оцінку рецензування звіту про оцінку майна рецензентом, який працює з органі державної влади (державному органі приватизації), здійснюється в межах повноважень, визначених його посадовими інструкціями. У інших випадках рецензування звіту про оцінку майна здійснюється на платній основі.

 

 
   

 

Заступник Голови Фонду                         І. Хотей

 

 

 

 

 

 

 

 

Кравцова 200-33-59


/