Джерело: www.notarius.co.ua/467 від 07.11.16

Розміри адміністративного збору за державну реєстрацію прав та їх обтяжень, надання інформаціїРозміри адміністративного збору

за державну реєстрацію прав та їх обтяжень, надання інформації

 

(з урахуванням змін до статей 19, 34 Закону України

 “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”,

внесених Законом України від 06.10.2016 № 1666-VIIІ,

які набули чинності 02 листопада 2016 року (далі - “Закон”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративний збір

(з урахуванням виду реєстраційної дії або надання інформації та строків)

2016 рік Мінімальна заробітна плата (МЗП)=1378,00 грн на 01.01.16

Код: 22012600

 

 

Відсотки

Округлена

сума, грн

За державну реєстрацію права власності

 (не в результаті вчинення нотаріальної дії)

 

у строк, що не перевищує 5 робочих днів

 

0,1

МЗП

(137,8 грн)

100%

140,00

60%

84,00

40%

56,00

 

у строк 2 робочі дні

1

МЗП

(1378,00 грн)

 

100%

1380,00

60%

828,00

40%

552,00

 

у строк 1 робочий день

2

МЗП

(2756,00 грн)

 

100%

2760,00

60%

1656,00

40%

1104,00

 

у строк 2 години

 

5

МЗП

(6890,00 грн)

 

100%

6890,00

60%

4134,00

40%

2756,00

За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки),

  (не в результаті вчинення нотаріальної дії)

у строк, що не перевищує 5 робочих днів

0,05

МЗП

 (68,9 грн)

100%

70,00

60%

42,00

40%

28,00

 

у строк 2 робочі дні

0,5

МЗП

(689,00 грн)

 

100%

690,00

60%

414,00

40%

276,00

 

у строк 1 робочий день

1

МЗП

(1378,00 грн)

 

100%

1380,00

60%

828,00

40%

552,00

 

у строк 2 години

 

2,5

МЗП

(3445,00 грн)

 

100%

3450,00

60%

2070,00

40%

1380,00

За державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки

 (не в результаті вчинення нотаріальної дії)

 у строк, що не перевищує 2 робочих днів

 

0,05

МЗП

(68,9 грн)

100%

70,00

60%

42,00

40%

28,00

За державну реєстрацію прав та обтяжень

у результаті вчинення нотаріальних дій

проводиться невідкладно після завершення нотаріальної дії, але не пізніше строків, встановлених абз. 1 та 2 ч. 1 ст. 19 Закону (реєстрація права власності та інших речових прав (крім іпотеки) – у строк, що не перевищує 5 робочих днів, державна реєстрація обтяжень, іпотек речових прав – у строк, що не перевищує 2 робочих днів)

0,1

МЗП

(137,8 грн)

 

100%

140,00

 

60%

84,00

 

40%

56,00

За внесення змін до записів Державного реєстру прав, що передбачено ст. 26 Закону (поза процедурою державної реєстрації прав), у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника у строк, що не перевищує 1 робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав

0,04

МЗП

(55,12 грн)

 

100%

(не розподіляється на 60% та 40%)

60,00

За отримання інформації з Державного реєстру прав, у строк, що не перевищує 1 робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав

 (ПАПЕРОВА ФОРМА)

0,025

МЗП

 (34,45 грн)

 

100%

(не розподіляється на 60% та 40%)

34,00

За отримання інформації з Державного реєстру прав, у строк, що не перевищує 1 робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав

 (ЕЛЕКТРОННА ФОРМА)

0,0125

МЗП

(17,225 грн)

 

100%

(не розподіляється на 60% та 40%)

17,00

За отримання інформації з Державного реєстру прав нотаріусами (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав (пошуки перед правочином)

0,04

МЗП

(55,12 грн)

 

100%

(не розподіляється на 60% та 40%)

55,00

За формування витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав для подальшого використання заявником в порядку статей 18, 21 Закону

Окрема плата/

адміністративний збір не стягуються. Обґрунтування в додатку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткова інформація

до таблиці щодо правильного визначення

розміру адміністративного збору

 

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (надалі в Законі державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (пп.1 ч.1 ст.2 Закону України  “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, далі - Закон).

Згідно з ч. 4 ст. 19 Закону строк, визначений у днях, обраховується з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав. Строк, визначений у годинах, обраховується з часу реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

Відповідно до ч. 7 ст. 34 Закону адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому Законом на 1 січня календарного року, в якому проводяться реєстраційні дії чи надається інформація, та округлюється до найближчих 10 гривень при проведенні реєстраційних дій та до найближчої гривні при отриманні інформації з Державного реєстру прав.

 Адміністративний збір справляється за одну надану послугу у сфері державної реєстрації прав.

У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав одночасно усім співвласникам нерухомого майна адміністративний збір справляється один раз у повному обсязі.

У разі якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені ст. 19 Закону (реєстрація права власності та інших речових прав (крім іпотеки) – у строк, що не перевищує 5 робочих днів, державна реєстрація обтяжень, іпотек речових прав – у строк, що не перевищує 2 робочих днів), особи, визначені п.п. 1-9 ч. 8 ст. 34 Закону, не звільняються від сплати адміністративного збору.

Адміністративний збір не справляється за внесення змін до записів Державного реєстру прав, пов’язаних із приведенням у відповідність до законів України у строк, визначений цими законами (абз.12 ч.8 ст.34 Закону).

Згідно з п.3 ст. 35 Закону фінансове забезпечення приватних нотаріусів та акредитованих суб’єктів здійснюється за рахунок 60 відсотків коштів адміністративного збору, що залишається у приватних нотаріусів або акредитованих суб’єктів, які здійснили державну реєстрацію прав.  Перерахування 40 відсотків коштів адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав здійснюється в установленому законодавством порядку.

Адміністративний збір за надання інформації/витягу (за заявою осіб в порядку ст. 32 Закону) та адміністративний збір за внесення записів до Державного реєстру прав, змін до них та їх скасування (поза процедурою державної реєстрації в порядку ст. 26 Закону), не пов'язаний з державною реєстрацію прав, а тому зазначений адміністративний збір сплачується в повному обсязі до бюджету (розщеплення збору на 60% та 40 % не відбувається).

Розмір плати (адміністративний збір) за надання інформації з Державного реєстру прав передбачено п. 6 ст. 34 Закону. Даною нормою визначено розмір адміністративного збору лише за отримання інформації/витягу в паперовій формі з Державного реєстру прав у порядку, передбаченому ст. 32 Закону. Статтею 32 Закону встановлено, що надання інформації з Державного реєстру прав здійснюється на підставі Порядку надання інформації з Державного реєстру прав, який визначається Кабінетом Міністрів України. Згаданим Порядком, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, передбачено, що він не поширюється на надання інформації з державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Згідно з ст. 18 Закону формування витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав є одним із завершальних етапів порядку державної реєстрації прав. Даний витяг формується за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав (ст.21 Закону). Норма, яка передбачала, що розмір плати за надання інформації з Державного реєстру прав та порядок її використання встановлюються Кабінетом Міністрів України вилучена з чинної редакції ст. 34 Закону.

Част. 5 статті 11 Закону України "Про адміністративні послуги" передбачає, що плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) вноситься суб’єктом звернення одноразово за весь комплекс дій та рішень суб’єкта надання адміністративних послуг, необхідних для отримання адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертиз, здійснюваних суб’єктом надання адміністративної послуги, отримання витягів з реєстрів тощо).

Враховуючи вищенаведене, Закон не передбачає окремого розміру плати/адміністративного збору за витяг, який реєстратор формує за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав. Такий витяг є результатом наданої адміністративної послуги і входить у вартість сплаченого адміністративного збору за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень.