Джерело: www.notarius.co.ua/394 від 24.09.15

Роз`яснення щодо застосування положень Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів. (07.05.2015)Роз`яснення щодо застосування положень Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів. (07.05.2015)

 

Начальникам
головних територіальних управлінь юстиції
в областях та м. Києві

У зв’язку із запитами від нотаріальної спільноти щодо застосування положень Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2014 № 1422/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2014 за № 1046/25823 (далі – Порядок), Міністерство юстиції України з метою встановлення однакового розуміння нотаріусами його вимог роз’яснює таке.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон) нотаріус − це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Враховуючи, що нотаріус − це особа, яка виконує делеговані державою функції, держава, в свою чергу, здійснює державне регулювання її нотаріальної діяльності.

Так, статтею 5 Закону передбачено обов’язок нотаріуса постійно підвищувати свій професійний рівень, а у випадках, передбачених пунктом 3 частини першої статті 291 Закону, проходити підвищення кваліфікації.

Міністерство юстиції, діючи в межах повноважень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, зокрема, встановлює порядок підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату, нотаріусів та помічників нотаріусів.

Слід звернути увагу на те, що підвищення кваліфікації є безперервним процесом і здійснюється на принципах доступності, ґрунтовності, системності й послідовності навчання.

Відповідно до пункту 4 Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів здійснюється за такими видами, як:

самостійне навчання;

навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації та за програмами тематичних короткострокових семінарів, які організовуються Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції за дорученням Міністерства юстиції та Нотаріальною палатою України.

Разом з тим Порядком не встановлено обмежень щодо вибору нотаріусом виду підвищення кваліфікації.

Нотаріус на власний розсуд та виходячи з власних потреб оновлює, поглиблює та розширює свої професійні знання, уміння і навички.

Однак у випадках, передбачених пунктом 3 частини першої статті 291 Закону, а саме, якщо приватний нотаріус при вчиненні нотаріальних дій неодноразово порушував правила нотаріального діловодства, нотаріальна діяльність приватного нотаріуса тимчасово зупиняється до закінчення строку проходження підвищення кваліфікації.

При цьому пунктом 5 Порядку зазначено, що такий нотаріус зобов’язаний пройти навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації або за програмою тематичного короткострокового семінару, які організовуються Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації (далі – Центр) або Нотаріальною палатою України.

Центр є вищим навчальним закладом післядипломної освіти, що входить до сфери управління Міністерства юстиції України.

Пунктом 9 Порядку передбачено, що підвищення кваліфікації за програмами тематичних короткострокових семінарів, які організовуються Центром, проводяться відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, нотаріусів державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів, які щороку затверджуються Міністерством юстиції.

Враховуючи наведене, наказом Міністерства юстиції України від 13.03.2015 № 81/7 було затверджено План-графік підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів на квітень – грудень 2015 року.

Зазначений план-графік розроблено та затверджено з метою забезпечення можливості проходити підвищення кваліфікації нотаріусами з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 291 Закону, а також організації заходів з підвищення професійного рівня нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, нотаріусів державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів за власним бажанням.

Міністерство юстиції України просить довести вказану інформацію до відома державних та приватних нотаріусів.

Заступник Міністра –
керівник апаратуОксана ІВАНЧЕНКО