Джерело: www.notarius.co.ua/204 від 27.12.12

Щодо порядку передачі документів, документи у сфері державної реєстрації прав передаються органу державної реєстрації прав - досвід колегУКРАЇНА

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

65007, м. Одеса, вул. Б.Хмельницького, 34, тел. 705-18-00, факс 705-18-01

 

 

26.12.2012 № 07-23305

на № _____________________                                    

                                                                           Державним та приватним

          нотаріусам Одеської області

 

Інформаційний лист

 
       З метою організації належної взаємодії між органами нотаріату та реєстраційними 
службами Одеської області доводимо до Вашого відома наступне.
       Відповідно до ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» на кожний об’єкт нерухомого майна, право власності на 
який заявлено вперше, за рішенням державного реєстратора відкривається реєстраційна 
справа. 
       Згідно із ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» реєстраційна справа включає документи, в яких містяться відомості 
про нерухоме майно, право власності на нього,
 інші речові права та їх обтяження.
       До функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно відноситься ведення 
реєстраційних справ щодо об’єктів нерухомого майна. Реєстраційна справа підлягає довічному
 зберіганню в архіві, який створюється в органі державної реєстрації прав.
        Відповідно до  п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» нотаріус як спеціальний суб’єкт здійснює функції державного
 реєстратора, крім ведення реєстраційних справ щодо об’єктів нерухомого майна та видачі свідоцтва
 про право власності на нерухоме майно.
       Постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1156 «Про внесення змін до 
деяких  постанов Кабінету Міністрів України», яка набирає чинності з 01 січня 2013 року, внесено
 зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 «Про затвердження Порядку
 державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».
       Відповідно до п. 22 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (зі змінами, які
 набирають чинності з 01 січня 2013 року), у разі прийняття нотаріусом рішення про державну 
реєстрацію заяву про державну реєстрацію, копії поданих заявником для проведення 
державної реєстрації  прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за 
надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита, а також 
інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації 
прав, нотаріус у день прийняття такого рішення передає органові державної реєстрації 
прав за місцем розташування нерухомого майна у порядку, встановленим Мін’юстом, для 
долучення їх до реєстраційної справи.
       Наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1841/5 «Про внесення змін до
 деяких наказів Міністерства юстиції України у зв’язку із запровадженням державної реєстрації
 речових прав на нерухоме майно та  їх обтяжень», який набрав чинності 24.12.2012, внесено 
зміни до Порядку передачі документів між органами державної реєстрації прав, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 20.01.2012 № 111/5 (далі – Порядок передачі документів).
       Порядок передачі документів визначає процедуру передачі документів у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень між органами 
державної реєстрації прав або між органами державної реєстрації прав та нотаріусами.

Відповідно до п. 3 Порядку передачі документів, документи у сфері державної реєстрації

прав передаються  ргану державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна

нарочно з описом вкладення або шляхом надіслання рекомендованого листа з описом вкладення.

Опис вкладення має містити повний перелік документів, які передаються, із зазначенням кількості

аркушів  кожного окремого документа, прізвища, імені та по батькові державного реєстратора

прав на нерухоме майно,який передає зазначені документи, та повної назви відповідного органу

державної реєстрації прав, найменування нотаріальної контори або назви нотаріального округу.

Опис підписується державним реєстратором та скріплюється печаткою.

       З метою встановлення єдиної практики подачі документів до реєстраційних служб 
Одеської області, наводимо порядок формування документів для передачі у наступній послідовності
 (з відповідним зазначенням в описі вкладення):

  1.  Заява про державну реєстрацію.

2. Копія документа, що посвідчує особу заявника (та уповноваженої особи - у випадках подачі заяви

представником).

3. Копія облікової картки платника податків заявника.

4. Документ, що підтверджує повноваження представника (у випадках подачі заяви представником).

5. Копії документів, поданих для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно (в тому числі,

копія правовстановлюючого документу на об’єкт нерухомого майна).

6. Документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;

7.  Документ про сплату державного мита;

8. Інші документи, що видані, оформлені або отримані під час проведення державної реєстрації прав в

хронологічному порядку (картки прийому заяви, рішення, витяги).

Форма опису встановлена для рекомендованої кореспонденції.

Вказану форму опису пропонуємо для застосування при передачі документів нарочно.

Крім того, доводимо до Вашого відома, що відповідно до п. 2.7 Порядку ведення архіву реєстраційних

справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.11.2011 № 3319/5, встановлена форма

внутрішнього опису до реєстраційних справ (додаток 2).

З метою забезпечення належної взаємодії  між нотаріусами та реєстраційними службами Одеської області,

просимо Вас складати такий внутрішній опис до документів, що передаються до реєстраційних служб

Одеської області при відкритті розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

 

Додаток: 1. Форма опису документів на 1 арк. в 1 прим.

2. Форма внутрішнього опису документів на 1 арк. в 1 прим.

 

 

 

Начальник Головного управління                                                   К.В. Продіус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьміч К.М., 705-18-16

 

 

Форма опису документів

 

 

_____________________________________________

(найменування об’єкту поштового зв’язку)

                                         ф.107

 

О П И С

вкладення у   ___________________________________________________________________

(найменування поштового відправлення)

 

На ім’я            ___________________________________________________________________

(прізвище одержувача або найменування підприємства)

 

Куди   _________________________________________________________________________

(докладна адреса, поштовий індекс)

 

№ з/п

Найменування предметів

Кількість предметів

Оголошена цінність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний підсумок предметів

і оголошеної цінності _____________________________________________

 

Відправник ______________________________

                                            (підпис)

 

                    Перевірив ___________________________________________________

                                                            (посада, підпис працівника зв’язку)

 

 

 

 

(відбиток календ шт. місця приймання)

 

Форма внутрішнього опису

документів справи № _______________

 

№ з/п

Індекс документа

Дата документа

Заголовок документа

Номери аркушів справи

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом _____________________________________________ документів

                                                                      (цифрами і словами)

 

                Кількість аркушів внутрішнього опису ___________________________

                                                                                                                              (цифрами і словами)

 

 

 

Посада особи, яка склала

внутрішній опис документів справи          _________                ______________

                                                                                                            (підпис)                         (розшифровка підпису)