Джерело: www.notarius.co.ua/43 від 23.03.12

Щодо проблемних питань, які виникають при вчиненні нотаріальних дій нотаріусами відносно земельних ділянокЩодо проблемних питань, які виникають при вчиненні нотаріальних дій нотаріусами відносно земельних ділянок

Питання № 1.

Пунктом 3 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. № 439 встановлено, що нотаріус у разі посвідчення цивільно-правового договору про відчуження земельної ділянки, видачі свідоцтва про право на спадщину на земельну ділянку, а також вилучення державного акта у передбачених законом випадках із своїх справ за наявності витягу з Поземельної книги проставляє на державному акті  відмітку про перехід права власності на земельну ділянку.

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 “Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі” визначений порядок надання відомостей з Поземельної книги.

Так, відомості з Поземельної книги надаються територіальним органом Держземагентства за місцем розташування земельної  ділянки у формі витягу чи інформаційної довідки.

Право на отримання витягу з Поземельної книги мають власник (користувач) земельної ділянки, суб'єкти права земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх спадкоємці, правонаступники або уповноважені ними особи.

Формування аркушів витягів (інформаційних довідок) здійснюється з використанням автоматизованої системи.

У разі відсутності в автоматизованій системі даних про відповідну земельну ділянку формування аркушів витягу (інформаційної довідки) здійснюється після внесення до автоматизованої системи відомостей про земельну ділянку.

У свою чергу, відповідно до Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 749 дата відкриття Поземельної книги є датою присвоєння кадастрового номера.

Поземельна книга в паперовому вигляді складається з аркушів, які формуються з використанням автоматизованої системи.

Поземельна книга вважається відкритою після зазначення кадастрового номера земельної ділянки і дати  її відкриття на титулі Поземельної книги, що завіряється підписом посадової особи, скріпленим печаткою територіального органу Держземагентства. Дата відкриття Поземельної книги є датою державної реєстрації земельної ділянки (пункти 7 та 9 Порядку ведення Поземельної книги затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 9 вересня 2009 р. № 1021.

Згідно із пунктом 16 Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, для визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення  її  державної реєстрації,  власник (користувач) такої ділянки або уповноважена ним особа подає до територіального органу Держземагентства за місцезнаходженням земельної ділянки заяву про державну реєстрацію земельної ділянки.

Главою 48 “Загальні положення про спадкування” Цивільного кодексу України визначено, що спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою.

Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя  спадкодавця  і  народжені  живими  після відкриття спадщини.

Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини.

Враховуючи наведене для проставлення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, право на які посвідчено державними актами без визначеного та присвоєного кадастрового номеру земельній ділянці у зв’язку із неузгодженістю нормативно-правової бази, що полягає у неможливості отримання витягу з Поземельної книги який вимагається нотаріусом при видачі свідоцтва про право на спадщину, на виконання вимоги пункту 3 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 № 439 для проведення процедури присвоєння кадастрового номеру, що здійснюється з відкриттям  Поземельної книги, замовником послуги з державної реєстрації земельної ділянки може бути особа, яка визначена у запиті нотаріуса, як спадкоємець, на підставі заведеної ним спадкової справи.

Питання № 2.

Відповідно до Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 749 визначення та присвоєння  кадастрового  номера земельній ділянці здійснюють територіальні органи Держземагентства протягом десяти  робочих днів.

Кадастровий номер земельної ділянки визначається за результатами складення документації із землеустрою до її погодження та прийняття рішення про надання земельної ділянки у власність (користування) в установленому порядку.

Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці після погодження документації із землеустрою та прийняття  рішення про надання  земельної ділянки у власність (користування) під час здійснення державної реєстрації земельної ділянки в Поземельній книзі в установленому порядку.

Територіальний орган Держземагентства протягом п'яти робочих днів після отримання від адміністратора автоматизованої системи обмінного файла та протоколу проведення перевірки присвоює кадастровий номер земельній ділянці з відкриттям Поземельної книги та видає витяг з  Поземельної книги із зазначенням кадастрового номера.

Датою присвоєння кадастрового номера є дата відкриття Поземельної книги.

Таким чином, для підтвердження присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, особа, що відчужує будинок, будівлю, або споруду має надати нотаріусу витяг з Поземельної книги чи копію Державного акту на право власності на земельну ділянку.

Питання № 3.

Відповідно до статті 126 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується:

а) цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою;

б) свідоцтвом про право на спадщину.

При набутті права власності на земельну ділянку на підставі  цивільно-правових угод щодо відчуження земельних ділянок чи свідоцтва про право на спадщину державний акт на право  власності  на земельну ділянку, що відчужується, долучається до документа, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку, в кожному такому випадку відчуження земельної ділянки.

На державному акті про право власності на земельну ділянку нотаріус, який посвідчує (видає) документ та територіальний орган Держкомзему за місцем  знаходження земельної ділянки  роблять відмітку про перехід права власності  на земельну  ділянку із зазначенням документа, на підставі якого відбувся такий перехід.

Проте, постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. № 439 “Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку” передбачено, що державні акти, долучені до документа, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку, можуть бути замінені у разі добровільного звернення громадян та юридичних осіб, до яких переходить право власності на земельну ділянку.

Питання № 4.

Відповідно до Інструкції  про заповнення бланків державних актів  на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування  земельною ділянкою затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 22.06.2009 № 325 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2009 р. за № 735/16751 у рядку “і на підставі” вказуються назва, дата і  номер документа, який  є  підставою набуття права на земельну ділянку; найменування органу, яким прийнято цей  документ (рішення органу місцевого самоврядування  або  органу виконавчої влади, рішення суду, договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину, рішення про внесення  земельної ділянки до статутного фонду, інші цивільно-правові угоди).

У свою чергу, згідно із Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 03.03.2004 № 20/5 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 березня 2004 р. за № 283/8882 придбання арештованого або заставленого майна з публічних торгів (аукціонів) оформляється нотаріусом  за місцем знаходження такого майна  шляхом видачі набувачу  відповідного свідоцтва.

Тобто, набувач арештованого або заставленого майна на підставі свідоцтва виданого нотаріусом про набуття ним у власність з публічних торгів (аукціону) земельної ділянки, згідно із Законом України “Про землеустрій”, Інструкції про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою, затвердженої наказом Державного комітету  України із земельних ресурсів 22.06.2009 № 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2009 р. за № 735/16751 та Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах 04.05.99 № 43, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 червня 1999 р. за № 354/3647 може звернутися до ліцензованої організації та замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документу, який посвідчують право власності на земельну ділянку.

 

 

 

Оригінальний текст за посиланням:

 

http://dazru.gov.ua/terra/control/uk/publish/article?art_id=131398&cat_id=39987