Джерело: www.notarius.co.ua/458 від 07.11.16

Щодо витребування нотаріусами документа про грошову оцінку земельної ділянки та справляння державного мита при посвідченні правочинів щодо відчуження земельних ділянок, які належать юридичним особам 

 Лист-роз'яснення Міністерства юстиції України від 06.04.2016 року №2727/13/32-06

Начальникам головних територіальних управлінь юстиції в областях та м. Києві

Щодо витребування нотаріусами документа про грошову оцінку земельної ділянки та справляння державного мита при посвідченні правочинів щодо відчуження земельних ділянок, які належать юридичним особам

У зв'язку з надходженням до Міністерства юстиції України звернень щодо витребування нотаріусами документа про грошову оцінку земельної ділянки та справляння державного мита при посвідченні правочинів щодо відчуження земельних ділянок, які належать юридичним особам, з метою створення єдиної практики застосування нотаріусами норм чинного законодавства роз'яснюємо таке.

Відповідно до частини четвертої статті 201 Земельного кодексу України та частини сьомої статті 5 Закону України "Про оцінку земель" експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них.

Статтею 13 Закону України "Про оцінку земель" визначено підстави обов'язкового проведення грошової оцінки земельних ділянок. Так, згідно із вказаною статтею Закону України "Про оцінку земель" експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі: відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, крім випадку, передбаченого абзацом сьомим частини першої цієї статті; застави земельної ділянки відповідно до закону; визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення; визначення вартості земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, у разі якщо вони вносяться до статутного фонду господарського товариства; визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або ліквідації господарського товариства (підприємства) з державною часткою чи часткою комунального майна, яке є власником земельної ділянки; виділення або визначення частки держави чи територіальної громади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності; відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України; визначення збитків власникам або землекористувачам у випадках, встановлених законом або договором; рішення суду. У всіх інших випадках грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін та у випадках, визначених цим та іншими законами України.

Разом з тим відповідно до пункту 3 Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 N 1531 "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок", експертна грошова оцінка передбачає визначення ринкової (імовірної ціни продажу на ринку) або іншого виду вартості об'єкта оцінки (заставна, страхова, для бухгалтерського обліку тощо), за яку він може бути проданий (придбаний) або іншим чином відчужений на дату оцінки відповідно до умов угоди.

Відповідно до частини першої статті 132 Земельного кодексу України угоди про перехід права власності на земельні ділянки укладаються в письмовій формі та нотаріально посвідчуються.

За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством (частина перша статті 19 Закону України "Про нотаріат").

Відповідно до частини першої статті 31 Закону України "Про нотаріат" приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою.

Пунктом 1 Указу Президента України від 10.07.98 N 762/98 "Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій" установлено, що розмір плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не може бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.

Справляння державного мита в Україні регулюється Декретом Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 "Про державне мито" (зі змінами) (далі - Декрет).

Статтею 1 Декрету встановлено, що платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

Перелік об'єктів справляння державного мита наведено у статті 2 Декрету, а розміри ставок державного мита - у статті 3 Декрету.

Абзацом першим пункту 2 розділу I Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 N 811, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.09.2012 за N 1623/21935 (зі змінами) (далі - Інструкція), передбачено, що державне мито справляється за ставками у розмірах (частинах) неоподатковуваних(ого) мінімумів(у) доходів громадян та в процентному відношенні до відповідної суми документа (вартості відчужуваного майна тощо).

Водночас слід зазначити, що наказом Міністерства фінансів України від 09.11.2015 N 999 "Про затвердження Змін і доповнень до Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита" пункти 5, 6 глави 1 розділу V Інструкції щодо обчислення державного мита не нижче оціночної або балансової вартості нерухомого майна, що відчужується, було виключено.

Враховуючи вищезазначене, при нотаріальному посвідченні цивільно-правових угод із земельними ділянками, які перебувають у власності юридичних осіб, державне мито справляється відповідно до підпункту "д" пункту 3 статті 3 Декрету в розмірі одного відсотка від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, без урахування експертної грошової оцінки земельної ділянки.

У свою чергу експертна грошова оцінка земельної ділянки використовується для визначення імовірної ціни продажу земельної ділянки.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

О. Іванченко