Джерело: www.notarius.co.ua/461 від 07.11.16

Щодо засвідчення справжності підпису на заявах про згоду на виїзд за кордон неповнолітніх дітей-сирот, дітей, позбавлених батьківського піклуванняМіністерство юстиції України

Інформаційний лист від  16.05.2016 року №6009-0-26-16/13 

Г оловним територіальним управлінням юстиції в областях та м. Києві

 

З метою належного виконання нотаріусами вимог законодавства при засвідченні справжності підпису на заявах про згоду на виїзд неповнолітніх дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли шістнадцяти років, за кордон, а також у зв'язку зі зверненням до Міністерства юстиції України Міністерства соціальної політики України стосовно виїзду організованих груп дітей за кордон вважаємо за необхідне інформувати нотаріусів про таке.

Статтею 313 Цивільного кодексу України встановлено, що фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.

Процедуру виїзду організованої групи (дві і більше дитини) дітей віком від 6 до 18 років (далі - група дітей) за кордон на відпочинок та оздоровлення за попередньо визначеними та затвердженими маршрутом і програмою перебування регламентує Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1251 (далі - Порядок).

Водночас дія цього Порядку не поширюється на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення з батьками (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), у туристичну подорож та з іншою метою (участь у міжнародних заходах, освітніх, культурних, спортивних програмах тощо) (абзац другий пункту 1 Порядку).

Відповідно до пунктів 3, 4 Порядку діяльність, пов'язану з організацією виїзду груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, можуть провадити підприємства, установи, організації, у тому числі благодійні та громадські, за умови, що їх установчими документами передбачається провадження або сприяння діяльності з організації відпочинку та оздоровлення дітей за кордоном.

Координацію діяльності, пов'язаної з організацією виїзду груп дітей за кордон, та контроль за її провадженням здійснюють Мінсоцполітики, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.

Погодження списку групи дітей та надання згоди на їх виїзд за кордон на відпочинок та оздоровлення здійснюються за місцем проживання дітей Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідними структурними підрозділами з питань сім'ї, молоді та спорту обласних (за винятком районів проведення антитерористичної операції), Київської і Севастопольської міських держадміністрацій (пункт 5 Порядку).

Для отримання згоди на виїзд групи дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення до відповідного органу, зазначеного у пункті 5 Порядку, не менше ніж за 15 днів до виїзду організатором, крім тих, що провадять туристичну операторську та туристичну агентську діяльність, подаються або надсилаються поштою заява і, зокрема, такі документи, як нотаріально завірена згода обох батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) дитини на її виїзд за кордон та її копія, що завіряється організатором (підпункт 6 пункту 6 Порядку).

Згідно зі статтею 45 Закону України "Про нотаріат" (далі - Закон) нотаріально посвідчувані правочини, а також заяви та інші документи підписуються у присутності нотаріуса.

При вчиненні такої нотаріальної дії, як засвідчення справжності підпису на документах, зокрема заяві про згоду обох батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) дитини на її виїзд за кордон, нотаріус у своїй діяльності керується положеннями статей 43 - 45, 78 Закону України "Про нотаріат" та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 N 296/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за N 282/20595.

Водночас слід зазначити, що нотаріус є процесуально незалежною особою, яка самостійно надає правову оцінку поданим для вчинення нотаріальної дії документам та приймає рішення щодо вчинення нотаріальної дії чи відмови в її вчиненні.

Нотаріус має право відмовити у вчиненні нотаріальної дії з підстав, передбачених статтею 49 Закону, зокрема, якщо вчинення такої дії суперечить законодавству України; не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії; з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка не має необхідних повноважень; в інших випадках, передбачених законом.

Нотаріусу або посадовій особі, яка вчиняє нотаріальні дії, забороняється безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії.

На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус зобов'язаний викласти причини відмови в письмовій формі і роз'яснити порядок її оскарження. Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягом трьох робочих днів виносить відповідну постанову.

Нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду (частина перша статті 50 Закону).

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

Г. Онищенко