Джерело: www.notarius.co.ua/420 від 16.01.16

Який порядок внесення земельної ділянки до статутного фонду унітарного товариства?Частиною першою статті 66 Господарського кодексу України визначено, що майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Відповідно до частини першої статті 113 Господарського кодексу України приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без  громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб’єкта господарювання — юридичної особи.

Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє  необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо  або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на  засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об’єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника (стаття 63 Господарського кодексу України).

Пунктом “б” частини першої статті 82 Земельного кодексу України визначено, що юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі внесення  земельних ділянок її засновниками до статутного фонду.

Підставою для внесення земельної ділянки до статутного фонду юридичної особі є рішення власника цієї земельної ділянки.