Джерело: www.notarius.co.ua/177 від 06.11.12

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар Том 7. Загальні положення про зобов,язання та договір.Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар Том 7. Загальні положення про зобов,язання та договір.
 

ЗМІСТ
КНИГА П’ЯТА
ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО 11
Розділ I
Загальні положення про зобов’язання 11
Глава 47
Поняття зобов’язання. Сторони у зобов’язанні 11
Стаття 509. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення 11
Стаття 510. Сторони у зобов’язанні 16
Стаття 511. Третя особа у зобов’язанні 20
Стаття 512. Підстави заміни кредитора у зобов’язанні 24
Стаття 513. Форма правочину щодо заміни кредитора у зобов’язанні 45
Стаття 514. Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у зобов’язанні 50
Стаття 515. Зобов’язання, в яких заміна кредитора не допускається 51
Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов’язанні 54
Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов’язанні 55
Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов’язанні 58
Стаття 519. Відповідальність первісного кредитора у зобов’язанні 59
Стаття 520. Заміна боржника у зобов’язанні 61
Стаття 521. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов’язанні 62
Стаття 522. Заперечення нового боржника у зобов’язанні проти вимоги кредитора 62
Стаття 523. Правові наслідки заміни боржника у зобов’язанні,
 забезпеченому порукою або заставою 63
Стаття 524. Валюта зобов’язання 64
Стаття 525. Недопустимість односторонньої відмови від зобов’язання 65
Глава 48
Виконання зобов’язання 68
Стаття 526. Загальні умови виконання зобов’язання 68
Стаття 527. Виконання зобов’язання належними сторонами 72
Стаття 528. Виконання обов’язку боржника іншою особою 78
Стаття 529. Виконання зобов’язання частинами 86
Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов’язання 91
Стаття 531. Дострокове виконання зобов’язання 98
Стаття 532. Місце виконання зобов’язання 104
Стаття 533. Валюта виконання грошового зобов’язання 114
Стаття 534. Черговість погашення вимог за грошовим зобов’язанням 122
Стаття 535. Збільшення суми, що виплачується фізичній особі за грошовим зобов’язанням 130
Стаття 536. Проценти 132
Стаття 537. Виконання зобов’язання внесенням боргу в депозит нотаріуса,
нотаріальної контори 136
Стаття 538. Зустрічне виконання зобов’язання 141
Стаття 539. Виконання альтернативного зобов’язання 156
Стаття 540. Виконання зобов’язання, в якому беруть участь
 кілька кредиторів або кілька боржників 165
Стаття 541. Солідарне зобов’язання 169
Стаття 542. Солідарна вимога кредиторів 176
Стаття 543. Солідарний обов’язок боржників 178
Стаття 544. Право боржника, який виконав солідарний обов’язок, на зворотну вимогу 183
Стаття 545. Підтвердження виконання зобов’язання 186
Глава 49
Забезпечення виконання зобов’язання 194
§ 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов’язання 194
Стаття 546. Види забезпечення виконання зобов’язання 194
Стаття 547. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання 198
Стаття 548. Загальні умови забезпечення виконання зобов’язання 203
§ 2. Неустойка 207
Стаття 549. Поняття неустойки 207
Стаття 550. Підстави виникнення права на неустойку 225
Стаття 551. Предмет неустойки 228
Стаття 552. Правові наслідки сплати (передання) неустойки 233
§ 3. Порука 235
Стаття 553. Договір поруки 235
Стаття 554. Правові наслідки порушення зобов’язання, забезпеченого порукою 243
Стаття 555. Права та обов’язки поручителя у разі пред’явлення до нього вимоги 245
Стаття 556. Права поручителя, який виконав зобов’язання 246
Стаття 557. Повідомлення поручителя про виконання зобов’язання боржником 247
Стаття 558. Оплата послуг поручителя 248
Стаття 559. Припинення поруки 249
§ 4. Гарантія 260
Стаття 560. Поняття гарантії 260
Стаття 561. Строк дії гарантії 269
Стаття 562. Незалежність гарантії від основного зобов’язання 272
Стаття 563. Правові наслідки порушення боржником зобов’язання, забезпеченого гарантією 273
Стаття 564. Обов’язки гаранта під час розгляду вимоги кредитора 277
Стаття 565. Право гаранта на відмову в задоволенні вимоги кредитора 279
Стаття 566. Обов’язок гаранта 282
Стаття 567. Оплата послуг гаранта 283
Стаття 568. Припинення гарантії 284
Стаття 569. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника 287
§ 5. Завдаток 288
Стаття 570. Поняття завдатку 288
Стаття 571. Правові наслідки порушення або припинення
 зобов’язання, забезпеченого завдатком 299
§ 6. Застава 305
Стаття 572. Поняття застави 305
Стаття 573. Забезпечення майбутньої вимоги 307
Стаття 574. Підстави виникнення застави 310
Стаття 575. Окремі види застав 315
Стаття 576. Предмет застави 323
Стаття 577. Нотаріальне посвідчення договору застави та реєстрація застави 332
Стаття 578. Застава майна, що є у спільній власності 336
Стаття 579. Заміна предмета застави 338
Стаття 580. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави 340
Стаття 581. Страхування предмета застави 342
Стаття 582. Оцінка предмета застави 344
Стаття 583. Сторони у договорі застави 346
Стаття 584. Зміст договору застави 350
Стаття 585. Момент виникнення права застави 354
Стаття 586. Користування та розпоряджання предметом застави 356
Стаття 587. Обов’язки володільця предмета застави 359
Стаття 588. Наступна застава 361
Стаття 589. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою 365
Стаття 590. Звернення стягнення на предмет застави 368
Стаття 591. Реалізація предмета застави 378
Стаття 592. Дострокове виконання зобов’язання, забезпеченого
 заставою 388
Стаття 593. Припинення права застави 391
§ 7. Притримання 405
Стаття 594. Право притримання 405
Стаття 595. Обов’язки кредитора, який притримує річ у себе 425
Стаття 596. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор 427
Стаття 597. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор 427
Глава 50
Припинення зобов’язання 430
Стаття 598. Підстави припинення зобов’язання 430
Стаття 599. Припинення зобов’язання виконанням 439
Стаття 600. Припинення зобов’язання переданням відступного 441
Стаття 601. Припинення зобов’язання зарахуванням 443
Стаття 602. Недопустимість зарахування зустрічних вимог 449
Стаття 603. Зарахування у разі заміни кредитора 450
Стаття 604. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін 452
Стаття 605. Припинення зобов’язання прощенням боргу 455
Стаття 606. Припинення зобов’язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі 456
Стаття 607. Припинення зобов’язання неможливістю його виконання 457
Стаття 608. Припинення зобов’язання смертю фізичної особи 459
Стаття 609. Припинення зобов’язання ліквідацією юридичної особи 461
Глава 51
Правові наслідки порушення зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання 470
Стаття 610. Порушення зобов’язання 470
Стаття 611. Правові наслідки порушення зобов’язання 475
Стаття 612. Прострочення боржника 480
Стаття 613. Прострочення кредитора 485
Стаття 614. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов’язання 488
Стаття 615. Одностороння відмова від зобов’язання 495
Стаття 616. Правові наслідки порушення зобов’язання з вини кредитора 499
Стаття 617. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання 504
Стаття 618. Відповідальність боржника за дії інших осіб 511
Стаття 619. Субсидіарна відповідальність 513
Стаття 620. Правові наслідки невиконання обов’язку передати
 річ, визначену індивідуальними ознаками 518
Стаття 621. Виконання зобов’язання за рахунок боржника 532
Стаття 622. Відповідальність і виконання зобов’язання в натурі 533
Стаття 623. Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов’язання 536
Стаття 624. Збитки і неустойка 541
Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового зобов’язання 546
Розділ II
Загальні положення про договір 556
Глава 52
Поняття та умови договору 556
Стаття 626. Поняття та види договору 556
Стаття 627. Свобода договору 591
Стаття 628. Зміст договору 595
Стаття 629. Обов’язковість договору 600
Стаття 630. Типові умови договору 600
Стаття 631. Строк договору 603
Стаття 632. Ціна 605
Стаття 633. Публічний договір 614
Стаття 634. Договір приєднання 616
Стаття 635. Попередній договір 621
Стаття 636. Договір на користь третьої особи 628
Стаття 637. Тлумачення умов договору 638
Глава 53
Укладення, зміна і розірвання договору 640
Стаття 638. Укладення договору 640
Стаття 639. Форма договору 651
Стаття 640. Момент укладення договору 653
Стаття 641. Пропозиція укласти договір 654
Стаття 642. Прийняття пропозиції 663
Стаття 643. Укладення договору за пропозицією, в якій вказаний строк для відповіді 667
Стаття 644. Укладення договору за пропозицією, в якій не вказаний строк для відповіді 668
Стаття 645. Відповідь про прийняття пропозиції, яка одержана із запізненням 670
Стаття 646. Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах 673
Стаття 647. Місце укладення договору 675
Стаття 648. Договір та правові акти органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування 678
Стаття 649. Вирішення переддоговірних спорів 689
Стаття 650. Укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах 693
Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору 698
Стаття 652. Зміна або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин 706
Стаття 653. Правові наслідки зміни або розірвання договору 716
Стаття 654. Форма зміни або розірвання договору 721

Вартість - 147 грн

Необхідні атрибути для оплати:
Отримувач ФО-П Лисяк Л. С., ідент. номер 2903716502, п/р 260070029077 в ПАТ «РЕГІОН-БАНК» м. Харкова, МФО 351254. Призначення платежу: Оплата книги «Цивільний кодекс України. Том 7». У цій же графі також слід указати адресу, на яку надсилати книгу. ПДВ не передбачено.
Після оплати книга буде відправлена рекомендованим листом поштою на адресу, яку Ви вказали.

Для отримання довідок та рахунків-фактур (якщо потрібно):
(057) 733-92-05
(057) 731-87-09
(057) 714-27-89
e-mail: stride.zakaz@ukr.net