Джерело: www.notarius.co.ua/147 від 21.08.12

Коментовані зразки документів 2012 том 4Коментовані зразки документів 2012 том 4
03.08
У четвертому томі книги розглянуто аспекти прийняття спадщини за місцем постійного проживання, питання охорони спадкового майна, умови допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок. Висвітлено проблемні питання скасування довіреностей у нотаріальному процесі, питання посвідчення договорів купівлі-продажу предмета іпотеки, витрат нотаріуса, зокрема нюанси при закупівлях у підприємців-єдиноподатківців і використанні власного автомобіля, порядок заповнення книги обліку депозитних операцій та книги обліку особових рахунків депонентів у разі прийняття в депозит грошових сум та цінних паперів, проблеми правового та договірного регулювання сурогатного материнства, аспекти електронної звітності (податкової, пенсійної та ін.). Наведено наукові висновки щодо посвідчення спадкових договорів, щодо відмови від спадщини, щодо проблем відчуження нерухомості, пов’язаних з кадастровими номерами земельних ділянок, щодо можливості нотаріального посвідчення довіреності, що видається двома та більше особами, та вчинення інших нотаріальних дій стосовно такої довіреності та ін. Надано зразки комбінування форм посвідчувальних написів, спадкових договорів, договорів ренти, купівлі-продажу, міни, зразки свідоцтв, виконавчих написів та різноманітних бланків.
Для нотаріусів, суддів, правників, викладачів та студентів юридичних вищих навчальних закладів 
та факультетів.
Вартість книги - 95 грн
Необхідні атрибути для оплати:
Отримувач ФО-П Лисяк Л. С., ідент. номер 2903716502, п/р 260070029077 в ПАТ «РЕГІОН-БАНК» м. Харкова, МФО 351254. Призначення платежу: Оплата книги «Коментовані зразки документів т.4». У цій же графі також слід указати адресу, на яку надсилати книгу. ПДВ не передбачено.
Після оплати книга буде відправлена рекомендованим листом поштою на адресу, яку Ви вказали.
Для отримання довідок та рахунків-фактур (якщо потрібно):
(057) 733-92-05
(057) 731-87-09
(057) 714-27-89
e-mail: stride.zakaz@ukr.net
КОМЕНТОВАНІ ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ
(ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ)
Том 4
За загальною редакцією В. М. Марченка, О. Д. Чуєвої
ЗМІСТ
Володимир МАРЧЕНКО, Олена ЧУЄВА
КОМБІНУЄМО ФОРМИ ПОСВІДЧУВАЛЬНИХ НАПИСІВ 12
Форма № 37+ Форма № 40
Посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна за участю представника та за участю фізичної особи, яка не знає мови, якою викладено текст договору, з одночасним усним перекладом їй тексту договору нотаріусом 12
Форма № 45 + Форма № 47
Посвідчувальний напис на заповіті від імені особи, яка не може сама прочитати текст заповіту уголос та не може підписатися власноручно внаслідок фізичної вади, хвороби тощо 13
Форма № 62+ Форма № 64 + Форма № 66
Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису представника юридичної особи, фізичної особи, що діє за довіреністю, на документі, вчинених одночасно з перекладом тексту документа перекладачем 14
Василь КРАТ
ГАЗОПРОВІД ЯК НЕТИПОВИЙ ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 15
Володимир МАРЧЕНКО, Наталія САУТЕНКО
ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ НОТАРІУСОМ 21
Юрій КОЗЬЯКОВ
ПОВЕРНЕННЯ ОБ’ЄКТА ЛІЗИНГУ (ПУНКТ 8 ПЕРЕЛІКУ) 25
Зразок
виконавчого напису про повернення предмета фінансового лізингу 27
Тетяна ТИМЧЕНКО
СПІВПРАЦЯ ПРИВАТНИХ НОТАРІУСІВ 28
Проект
договору співпраці приватних нотаріусів 30
Інна СПАСИБО-ФАТЄЄВА
НАУКОВО-ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ПРОБЛЕМ ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОСТІ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КАДАСТРОВИМИ НОМЕРАМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 32
Інна СПАСИБО-ФАТЄЄВА
НАУКОВО-ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ВІДМОВИ ВІД ПРАВОЧИНУ (СТ. 214 ЦК УКРАЇНИ) 36
Володимир МАРЧЕНКО, Олена ЧУЄВА
КОМБІНУЄМО ФОРМИ ПОСВІДЧУВАЛЬНИХ НАПИСІВ 40
Форма № 32 + Форма № 33 + Форма № 37
Зразок посвідчувального напису на договорі відчуження нерухомого майна, укладеному за участю представника по довіреності на стороні продавця та неповнолітньою та малолітньою особою та їх батьками на стороні покупця 40
Форма № 47
Зразок посвідчувального напису на заповіті від імені особи, яка не може підписатися власноручно внаслідок фізичної вади, хвороби тощо без участі свідків 41
Ірина САЯПІНА
ДОГОВІР ДАРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 42
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ, ЯКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НА УМОВАХ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 45
Володимир КРАВЧУК
ДОГОВІР ДАРУВАННЯ 48
Зразок 
договору дарування квартири (з варіантами) 81
Ірина ЖИЛІНКОВА
НАУКОВО-ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ОСОБАМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ФАКТИЧНИХ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИНАХ 84
Інна СПАСИБО-ФАТЄЄВА
НАУКОВО-ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТІ ВІД ІМЕНІ МАЛОЛІТНЬОЇ ОСОБИ 88
Інна СПАСИБО-ФАТЄЄВА
НАУКОВО-ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ВІДМОВИ ВІД СПАДЩИНИ 92
Олег Первомайський
НАУКОВО-ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК ЩОДО МОЖЛИВОСТІ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТІ, ЩО ВИДАЄТЬСЯ ДВОМА ТА БІЛЬШЕ ОСОБАМИ, ТА ВЧИНЕННЯ ІНШИХ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ СТОСОВНО ТАКОЇ ДОВІРЕНОСТІ 94
Ольга РОЗГОН
СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ТА ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 97
Додаток 1
Заява пацієнта/пацієнтів щодо застосування ДРТ 110
Додаток 2
Договір щодо виношування дитини 111
Додаток 3
Договір про надання медичних послуг (про проведення лікування за програмою екстракорпорального запліднення і перенесення ембріонів (ЕКЗ)) 114
Головне управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України
УЗАГАЛЬНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ПОСВІДЧЕННЯ СПАДКОВИХ ДОГОВОРІВ 117
Зразок
спадкового договору щодо житлового будинку, розпорядження відчужувача за яким не мають майнового характеру 121
Зразок
спадкового договору щодо квартири, розпорядження відчужувача за яким мають 
майновий характер 123
Зразок 
спадкового договору щодо квартири, яка є власністю подружжя 125
Андрій АСАУЛЮК
ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР У НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 127
Попередній договір 141
Додаток 1 144
Додаток 2 146
Додаток 3 150
Додаток 4 153
Додаток 5 156
Додаток 6 159
Додаток 7 162
Додаток 8 163
Головне управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України
УЗАГАЛЬНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ 165
Ганна ОЖЕГОВА
ВІДМІТКИ НОТАРІУСА НА ДОКУМЕНТАХ 169
Людмила ЛИСЯК
ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ (ПОДАТКОВА, ПЕНСІЙНА ТА ІНШІ) ДО ПОСЛУГ НОТАРІУСА 175
Василь КРАТ
НАУКОВИЙ ВИСНОВОК ЩОДО МОЖЛИВОСТІ СТОРІН ДОГОВОРУ ВСТАНОВИТИ ПЕНЮ ЗА ПОРУШЕННЯ НЕГРОШОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 185
Вікторія ГОЛОБОРОДЬКО
ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ У НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 188
Додаток 191
Наталія САУТЕНКО
ПЕРЕДАЧА ЗАЯВ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 193
Олена ЧУЄВА
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СКАСУВАННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ У НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 195
Зразок
заяви про повідомлення нотаріуса про скасування довірителем довіреності 197
Зразок
заяви про повідомлення нотаріуса про відмову представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю 198
Інна СПАСИБО-ФАТЄЄВА
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ЄДИНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 199
Ганна ОЖЕГОВА
КНИГИ, ЖУРНАЛИ І РЕЄСТРИ ЗГІДНО З ТИПОВОЮ НОМЕНКЛАТУРОЮ СПРАВ ДЕРЖАВНОЇ НОТАРІАЛЬНОЇ КОНТОРИ ТА ПРИВАТНОГО НОТАРІУСА 209
Олена ЧУЄВА
ПРОДАЖ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЕМ В ПОРЯДКУ СТ. 38 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ІПОТЕКУ» 223
Зразок
договору купівлі-продажу предмета іпотеки іпотекодержателем від свого імені 226
Василь КРАТ
ЕКВІВАЛЕНТ ЦІНИ ДОГОВОРУ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ: НЕТИПОВІ ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ 228
Ірина САЯПІНА
ДОГОВІР МІНИ 233
Зразок
договору міни квартири на земельну ділянку з розташованим на ній житловим будинком 233
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 237
Зразок
договору купівлі-продажу земельної ділянки з розташованим на ній житловим будинком 237
УЗАГАЛЬНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ПО ОФОРМЛЕННЮ СПАДКОВИХ ПРАВ ПРИВАТНИМИ НОТАРІУСАМИ(ЗА ПЕРІОД З 01.01.2010 ПО 30.06.2010) 241
УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРАКТИКИ З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНИМИ ТА ПРИВАТНИМИ НОТАРІУСАМИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРИ ВЧИНЕННІ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ ЩОДО ДОКУМЕНТІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ ЗА ПЕРІОД З 1 СІЧНЯ ПО 1 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ 246
Ганна ОЖЕГОВА
ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ В НОТАРІАЛЬНОМУ ДІЛОВОДСТВІ. ЧАСТИНА 1 251
Олена ЧУЄВА
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ ЗА МІСЦЕМ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ 254
Олена САМОЩЕНКО
ВИДИ ТА ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ЗА ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 256
Державна податкова адміністрація України
ВІДПОВІДІ ДПА ЩОДО ПОРЯДКУ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ СТАВОК ДЕРЖАВНОГО МИТА 259
Головне управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України
УЗАГАЛЬНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ВИНЕСЕННЯ НОТАРІУСАМИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОСТАНОВ ПРО ВІДМОВУ У ВЧИНЕННІ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ 268
Зразок
постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії 271
Володимир КРАВЧУК, Роман КЕРОД, Олена ЧУЄВА
ДОГОВІР РЕНТИ 272
Зразок
договору ренти 294
Василь КРАТ
НАУКОВИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ЗАСВІДЧЕННЯ ВІРНОСТІ ФОТОКОПІЇ ПАСПОРТА 299
Головне управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України
УЗАГАЛЬНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ВИДАЧІ НОТАРІУСАМИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ СВІДОЦТВ ПРО ПРИДБАННЯ МАЙНА З ПРИЛЮДНИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНІВ) ТА СВІДОЦТВ ПРО ПРИДБАННЯ МАЙНА З ПРИЛЮДНИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНІВ), ЯКЩО ПРИЛЮДНІ ТОРГИ НЕ ВІДБУЛИСЯ 302
Зразок свідоцтва
про придбання арештованого нерухомого майна з прилюдних торгів 306
Зразок свідоцтва
про придбання нерухомого майна, що було предметом іпотеки, з прилюдних торгів 307
Зразок свідоцтва
про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, якщо прилюдні торги не відбулися 308
Зразок свідоцтва
про придбання нерухомого майна, що було предметом іпотеки, з прилюдних торгів, якщо прилюдні торги не відбулися 309
Головне управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України
УЗАГАЛЬНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ НОТАРІУСАМИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 310
Зразок виконавчого напису
на нотаріально посвідченому договорі позики 318
Зразок виконавчого напису
про звернення стягнення на передане в іпотеку майно за іпотечним договором 319
Зразок виконавчого напису
про стягнення заборгованості за опротестованим векселем 320
Дмитро ЖУРАВЛЬОВ
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ) МІЖ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ — ПРИВАТНИМ НОТАРІУСОМ ТА СТАЖИСТОМ НОТАРІУСА 321
Олена ЧУЄВА
ПРИДБАННЯ МАЙНА З ПРИЛЮДНИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНІВ). РОЛЬ НОТАРІУСА 325
Ганна ОЖЕГОВА
ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ В НОТАРІАЛЬНОМУ ДІЛОВОДСТВІ. ЧАСТИНА 2 328
Зразок 1
Загальний бланк державної нотаріальної контори з поздовжнім розміщенням реквізитів 330
Зразок 2
Загальний бланк приватного нотаріуса з поздовжнім розміщенням реквізитів 331
Зразок 3
Бланк листа державної нотаріальної контори з поздовжнім розміщенням реквізитів 332
Зразок 4
Бланк листа державної нотаріальної контори з кутовим розміщенням реквізитів 333
Зразок 5
Бланк листа приватного нотаріуса з поздовжнім розміщенням реквізитів 334
Зразок 6
Бланк листа приватного нотаріуса з кутовим розміщенням реквізитів 335
Зразок 7
Бланк наказу державної нотаріальної контори з поздовжнім розміщенням реквізитів 336
Зразок 8
Бланк наказу приватного нотаріуса з поздовжнім розміщенням реквізитів 337
Олена САМОЩЕНКО
УМОВИ ДОПУСКУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ВИЇЗНИХ ТА ФАКТИЧНИХ ПЕРЕВІРОК 338
Василь КРАТ
НАУКОВИЙ ВИСНОВОК ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВКАЗІВКИ РОЗМІРУ ТА КАДАСТРОВОГО НОМЕРА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПРИ ВІДЧУЖЕННІ ЧАСТКИ В ПРАВІ СПІЛЬНОЇ ЧАСТКОВОЇ ВЛАСНОСТІ 341
Володимир МАРЧЕНКО
ВИТРАТИ НОТАРІУСА: НЮАНСИ ПРИ ЗАКУПІВЛЯХ У ПІДПРИЄМЦІВ¬ЄДИНОПОДАТКІВЦІВ І ВИКОРИСТАННІ ВЛАСНОГО АВТОМОБІЛЯ 344
Олена САМОЩЕНКО
ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ 348
Зразок
відповіді на повідомлення щодо проведення перевірки правильності нарахування та сплати єдиного внеску 351
Зразок
відповіді на повідомлення щодо проведення перевірки дотримання платником законодавства з питань правильності обчислення, повноти нарахування сплати збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 352
Ганна ОЖЕГОВА
ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ З АРХІВУ НОТАРІУСА ТА ДОВІДОК ПРО ВЧИНЕНІ НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ 354
Головне управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України
УЗАГАЛЬНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ НОТАРІУСАМИ СПАДКОВИХ ПРАВ 356
Ірина СВЯТЕЦЬКА
УПРАВЛІННЯ СПАДЩИНОЮ (СТАТТЯ 1285 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ) 358
Додаток 1
Договір на управління спадщиною 362
Додаток 2
Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.02.2010 р. № 1492 «Про надання роз’яснень [щодо укладення договору на управляння майном фермерського господарства]» 365
Додаток 3
Лист Міністерства юстиції України від 04.10.2005 р. № 31-32/1694 [Щодо практики укладання договорів на управління спадщиною] 367
Андрій АСАУЛЮК
ОКРЕМІ ДУМКИ ЩОДО ФІНМОНІТОРИНГУ В НОТАРІАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 371
Олена САМОЩЕНКО
ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ОСКАРЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ (РІШЕННЯ) ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ 396
Ольга ДЯЧУК
ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНІЙ ПОДАТКОВІЙ СЛУЖБІ В МЕЖАХ ВИМОГ СТ. 8 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НОТАРІАТ» 399
Володимир МАРЧЕНКО
ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 403
Олександр ДЗЕРА, Мирослава ДЯКОВИЧ
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН ЩОДО ПОШИРЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ НА ПРИВАТИЗОВАНЕ МАЙНО (ЖИТЛО ТА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ) 408
Олег ПЕЧЕНИЙ
НАУКОВО-ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У СПІЛЬНІЙ СУМІСНІЙ ВЛАСНОСТІ 412
Андрей СИДОРЕНКО
ЕСТЬ У МЕНЯ ПРИЯТЕЛЬ, И РЕШИЛ ОН СТАТЬ НОТАРИУСОМ 415
Катерина ЧИЖМАРЬ
ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ТИМЧАСОВОГО ПОРЯДКУ ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНОЧНОЇ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ ТА ОБ’ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА, ЩО ПРОДАЮТЬСЯ (ОБМІНЮЮТЬСЯ), В НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 419
Ірина СВЯТЕЦЬКА
ОХОРОНА СПАДКОВОГО МАЙНА 423
Зразок 1
Заява про вжиття заходів 428
Зразок 2
Акт опису спадкового майна 429
Зразок 3
Акт про не пред’явлення майна до опису 432
Зразок 4
Акт про неможливість вжиття заходів щодо охорони спадкового майна з підстав його повного вивезення невстановленими особами 433
Зразок 5
Акт про те, що майно, яке має цінність та щодо якого необхідно складати опис, у зазначеній квартирі відсутнє 434
Володимир МАРЧЕНКО
ЄДИНИЙ ВНЕСОК З НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПІДСУМКАМИ 2011 РОКУ 435
Вікторія ГОЛОБОРОДЬКО
НОТАРІУС У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 442
Зразок 1
Заява про заміну неналежного відповідача 448
Зразок 2
Заява про допуск до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору 449
Зразок 3
Заява про ознайомлення з матеріалами справи 450
Зразок 4
Клопотання про вжиття заходів для недопущення порушення нотаріальної таємниці 451
Зразок 5
Заява про розгляд справи за відсутністю особи 452
Зразок 6
Заперечення на позовну заяву про визнання кредитного договору, договору іпотеки недійсними 453
Головне управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України
УЗАГАЛЬНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ВЧИНЕННЯ ПРОТЕСТІВ ВЕКСЕЛІВ НОТАРІУСАМИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 456
Зразок 1
Вимога нотаріуса про вчинення платежу за векселем 463
Зразок 2
Протест простого векселя в неплатежі 464
Зразок 3
Відмітка на векселі про протест 464
Ганна ОЖЕГОВА
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ДЕРЖАВНОЇ НОТАРІАЛЬНОЇ КОНТОРИ ТА ПРИВАТНОГО НОТАРІУСА 465
Зразок
Примірна історична довідка приватного нотаріуса 467
Ольга МАНГУШЕВА
ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ КНИГИ ОБЛІКУ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА КНИГИ ОБЛІКУ ОСОБОВИХ РАХУНКІВ ДЕПОНЕНТІВ У РАЗІ ПРИЙНЯТТЯ В ДЕПОЗИТ ГРОШОВИХ СУМ ТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ 469
Приклади заповнення Книг
Книга обліку депозитних операцій 471
Книга обліку особових рахунків депонентів 473
УХВАЛА ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРО ВІДХИЛЕННЯ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА І ЗАЛИШЕННЯ БЕЗ ЗМІН РІШЕННЯ МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ПРО ВИЗНАННЯ ЗА ПРИВАТНИМ НОТАРІУСОМ ПРАВА НА ОПЛАТУ ЗА СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА ТАРИФАМИ, ВСТАНОВЛЕНИМИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 474