Джерело: www.notarius.co.ua/253 від 26.05.13

Організація нотаріальної діяльності. Нотаріальне діловодство. Архівна справа: практичний посібникОрганізація нотаріальної діяльності. Нотаріальне діловодство. Архівна справа: практичний посібник

У книзі розглянуто питання організації нотаріальної діяльності (реєстрація приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса, оформлення приватним нотаріусом найманого працівника тощо); 

наведено коментар щодо порядку передачі документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

здійснено правовий аналіз Правил ведення нотаріального діловодства.

Надано коментарі та поради з приводу їх практичного застосування.

Акцентовано увагу на проблемних моментах, а в окремих випадках наведено порівняльний аналіз застосування положень попередніх нормативно-правових актів.

Кожний розділ супроводжується відповідними зразками документів (договорів, документів з кадрових питань, організаційно-розпорядчих, довідково-облікових документів тощо).

Для наочності книгу проілюстровано схемами, таблицями та прикладами.

Для нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, помічників приватних нотаріусів, викладачів і студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів.ЗМІСТ


Передмова 24

РОЗДІЛ 1
ОРГАНІЗАЦІЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 26

§ 1 Реєстрація приватної нотаріальної діяльності 26

Заява про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності 26
Видача реєстраційного посвідчення 27
Початок нотаріальної діяльності 27
Зміна адреси розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса 28
Видача повторного реєстраційного посвідчення 28
Анулювання або припинення дії реєстраційного посвідчення 29
Реєстраційні справи приватних нотаріусів 29
Зразок 1
Особова картка (додаток 1 до Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса) 32
Зразок 2
Присяга нотаріуса (додаток 5 до Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса) 33
Зразок 3
Примірний наказ про початок нотаріальної діяльності 34
Зразок 4
Примірний наказ про припинення нотаріальної діяльності у відповідному нотаріальному окрузі 35
Зразок 5
Примірний наказ про встановлення графіку часу прийому громадян 36


§ 2 Оформлення заміщення приватного нотаріуса 37

Договір про заміщення приватного нотаріуса 37
Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства приватного нотаріуса під час його заміщення 39
Спеціальні бланки нотаріальних документів 39
Видання наказу про зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса відповідним головним управлінням юстиції 40
Інформація для відвідувачів приватного нотаріуса, якого заміщують 40
Вчинення нотаріальних дій під час заміщення приватного нотаріуса 41
Ведення реєстру для реєстрації нотаріальних дій під час заміщення 41
Щодо спадкових справ 41
Повернення до здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, якого заміщували 42
Зразок 1
Примірна заява на ім’я начальника головного управління юстиції щодо зупинення нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса 43
Зразок 2
Примірний договір про заміщення приватного нотаріуса 44
Зразок 3
Примірний акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства приватного нотаріуса під час його заміщення 47
Зразок 4
Примірний акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства приватного нотаріуса під час його заміщення (повернення документів) 50
Зразок 5
Заява про реєстрацію зміни місця зберігання спадкової справи (додаток 4 до Положення про Спадковий реєстр) 54

§ 3 Вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса 55

Документ, який підтверджує право власності або право користування приміщенням 55
Умови, яким має відповідати робоче місце (контора) приватного нотаріуса 56
Вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса 56
Інформаційна вивіска 59
Сертифікація робочого місця (контори) приватного нотаріуса 60
Державне регулювання 63

§ 4 Деякі аспекти оформлення приватним нотаріусом найманого працівника 63

Помічник приватного нотаріуса 64
Укладення трудового договору між працівником і приватним нотаріусом 65
Ведення трудових книжок працівників 68
Ведення приватним нотаріусом документів з кадрових питань, які передбачені Типовою номенклатурою 70
1 Накази приватного нотаріуса з кадрових питань 71
2 Особові рахунки працівників 71
3 Особові справи осіб, які перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом 71
4 Книга реєстрації наказів з кадрових питань 73
Зразок 1
Форма трудового договору згідно з наказом Мінпраці від 08.06.2001 № 260 «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою» 74
Зразок 2
Примірний зразок заповнення трудової книжки при прийнятті на роботу працівника 78
Зразок 3
Примірний зразок заповнення трудової книжки при звільненні з роботи працівника 79
Зразок 4
Примірний наказ про прийняття на роботу 80
Зразок 5
Примірний наказ про звільнення 81
Зразок 6
Примірний наказ про зміну прізвища працівника 82
Зразок 7
Примірний зразок особового листка з обліку кадрів 83
Зразок 8
Примірний зразок додатка до особового листка з обліку кадрів 85

§ 5 Спеціальні бланки нотаріальних документів у нотаріальній діяльності 86

Відповідальність приватних та державних нотаріусів щодо витрачання, зберігання, обігу бланків і звітності про їх використання 88
Вимоги до зберігання бланків 89
Порядок замовлення бланків 89
Облік та звіт про витрачання бланків 90
Перевірка бланків 91
Надання інформації з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 93
Порядок передачі невикористаних бланків Постачальнику 95
Передавання бланків між нотаріусами 95
Недійсні бланки 96
Зразки актів прийому-передачі за формами, наведеними на сайті Інформаційно-видавничого центру українського нотаріату: http://center.notariat.org.ua/ua/ 98
Зразок 1
Акт приймання-передачі зіпсованих та анульованих спеціальних бланків нотаріальних документів для приватних нотаріусів 98
Зразок 2
Акт прийому-передачі невикористаних спеціальних бланків нотаріальних документів для приватних нотаріусів 99
Зразок 3
Акт прийому-передачі бланків нотаріальних документів за кількістю для приватних нотаріусів 101
Зразок 4
Акт прийому-передачі бланків нотаріальних документів за якістю для приватних нотаріусів 103
Зразок 5
Акт приймання-передачі зіпсованих та анульованих спеціальних бланків нотаріальних документів для державних нотаріальних контор 105
Зразок 6
Акт прийому-передачі невикористаних спеціальних бланків нотаріальних документів для державних нотаріальних контор 106
Зразок 7
Акт прийому-передачі бланків нотаріальних документів за кількістю для державних нотаріальних контор 107
Зразок 8
Акт прийому-передачі бланків нотаріальних документів за якістю для державних нотаріальних контор 108

§ 6 Спеціальні бланки документів інформаційної системи Міністерства юстиції України в нотаріальній діяльності 109

Вимоги до зберігання бланків 110
Відповідальність за зберігання та витрачання бланків 110
Порядок замовлення бланків 110
Приймання-передавання бланків 111
Недійсні бланки 111
Облік надходження та витрачання бланків 112
Ведення Реєстру 113
Зразок 1
Примірний акт про знищення спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України 114

РОЗДІЛ 2

ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ 115

Опис вкладення 117
Передача документів нарочно 118
Передача документів рекомендованим листом 118
Зразок 1
Супровідний лист до органу державної реєстрації прав про передачу документів щодо реєстрації права власності (виникнення) 120
Зразок 2
Опис вкладення документів щодо реєстрації права власності 121
Зразок 3
Супровідний лист до органу державної реєстрації прав про передачу документів щодо реєстрації права власності (перехід) 123
Зразок 4
Опис вкладення документів щодо реєстрації права власності 124
Зразок 5
форма № 107 «Опис вкладення до поштового відправлення з оголошеною цінністю» 126

РОЗДІЛ 3

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 127

Ведення статистичної звітності 127
Форма Звіту про роботу державних та приватних нотаріусів 128

РОЗДІЛ 4

НОТАРІАЛЬНЕ ДІЛОВОДСТВО 132

§ 1 Поняття нотаріального діловодства 132

Правова база нотаріального діловодства 134

§ 2 Особи, відповідальні за діловодство 137

Зразок 1
Примірний наказ про призначення особи, відповідальної за ведення нотаріального діловодства в державній нотаріальній конторі 139
Зразок 2
Примірний наказ про покладення організації діловодства та архіву на помічника приватного нотаріуса 140

§ 3 Особливості приймання-передавання документів нотаріального діловодства в разі зміни завідувача контори чи особи, відповідальної за ведення діловодства, заміщення (зупинення нотаріальної діяльності) приватного нотаріуса 141

§ 4 Організаційно-розпорядчі документи в нотаріальному діловодстві 144

1 Бланки контори, архіву, приватного нотаріуса 146
Зразок 1
Примірний загальний бланк державної нотаріальної контори з поздовжнім розміщенням реквізитів 149
Зразок 2
Примірний загальний бланк приватного нотаріуса з поздовжнім розміщенням реквізитів 150
Зразок 3
Примірний бланк листа державної нотаріальної контори з поздовжнім розміщенням реквізитів 151
Зразок 4
Примірний бланк листа державної нотаріальної контори з кутовим розміщенням реквізитів 152
Зразок 5
Примірний бланк листа приватного нотаріуса з поздовжнім розміщенням реквізитів 153
Зразок 6
Примірний бланк листа приватного нотаріуса з кутовим розміщенням реквізитів 154
Зразок 7
Примірний бланк наказу державної нотаріальної контори з поздовжнім розміщенням реквізитів 155
Зразок 8
Примірний бланк наказу приватного нотаріуса з поздовжнім розміщенням реквізитів 156

2 Реквізити організаційно-розпорядчих документів, службових документів у нотаріальному діловодстві 157
Приклади оформлювання опрацьованих нотаріусом листів 179
Зразок 1
Лист управління юстиції з проставленням на ньому приватним нотаріусом реквізитів «Резолюція» та «Відмітка про виконання» 179
Зразок 2

Запит приватного нотаріуса державній нотаріальній конторі з проставленням на ньому державним нотаріусом реквізитів «Резолюція» та «Відмітка про виконання» 180

Приклади заповнення журналів реєстрації вхідних та вихідних документів 181

Зразок 1
Приклад реєстрації листа управління юстиції, надісланого до відома та врахування в роботі, в журналі реєстрації вхідних документів 181
Зразок 2
Приклад реєстрації запиту приватного нотаріуса щодо надання ідентифікуючих даних заповідача в журналі реєстрації вхідних документів 182
Зразок 3
Приклад реєстрації листа-відповіді щодо надання ідентифікуючих даних заповідача в журналі реєстрації вихідних документів 182
Зразок 4
Приклад реєстрації запиту щодо надання копії спадкової справи на ім’я приватного нотаріуса в журналі реєстрації вихідних документів 183
Зразок 5
Приклад реєстрації листа приватного нотаріуса (одержавної відповіді щодо направлення копії спадкової справи) в журналі реєстрації вхідних документів 183

3 Складання окремих видів організаційно-розпорядчих документів конторою, архівом, приватним нотаріусом 184

3.1 Накази контори та приватного нотаріуса 184
Накази приватного нотаріуса з кадрових питань 185
Накази державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса з адміністративно-господарських питань та з кадрових питань тимчасового строку зберігання 186
Зразок
Примірний наказ про надання відпустки помічнику 187
3.2 Плани роботи державних нотаріальних контор та звіти про їх виконання 187
Зразок
Примірна форма Плану роботи державної нотаріальної контори 188
3.3 Протоколи оперативних нарад державної нотаріальної контори 189
Зразок
Примірна форма Протоколу оперативної наради державної нотаріальної контори 192

4 Вимоги до оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів (на підставі аналізу Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, ДСТУ 4163-2003 та Правил) 193

§ 5 Складання нотаріальних документів 195

1 Вимоги до текстів нотаріальних документів 197
2 Внесення змін, доповнень, дописок та виправлень до нотаріально оформлюваного документа 198
3 Документи, які викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів 200
4 Вимоги до посвідчувальних написів та форм нотаріальних документів 200
5 Вимоги до документів, які приймаються для вчинення нотаріальної дії 202

§ 6 Відмітки, які проставляє нотаріус 202

§ 7 Порядок ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій:
практичний коментар 213

Оформлення Реєстрів 214
Особливості ведення Реєстрів державними нотаріальними конторами 216
Особливості ведення Реєстрів приватними нотаріусами 217
Загальні вимоги до ведення Реєстрів 218
Зразок 1
Акт про те, що в Реєстрі повторюються номери нотаріальних дій 221
Зразок 2
Акт про те, що в Реєстрі пропущено порядкові номери 221

Графа 1 Реєстру «Номер нотаріальної дії» 222

Графа 2 Реєстру «Дата вчинення нотаріальної дії» 223

Графа 3 Реєстру «Прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи, повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, для яких вчиняється нотаріальна дія (їх представників)» 224
Додаток 3
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (картка платника податків) 227
Додаток 9
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (форма відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, що вноситься до паспорта громадянина України) 227

Графа 4 Реєстру «Документи, за якими встановлено особу, що звернулась за вчиненням нотаріальної дії» 229
Додаток 6
до Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України (форма штампа про продовження строку перебування) 234
Додаток 7
до Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України (вкладний талон до паспортного документа) 235
Додаток
до Положення про імміграційну картку (Форма імміграційної картки) 236

Графа 5 Реєстру «Зміст нотаріальної дії. Місце вчинення нотаріальної дії. Номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено зміст вчиненої нотаріальної дії. Дата та номер перевірки спеціального бланка нотаріального документа» 238
Додаток 1
до пункту 6.1 Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном (штамп підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів) 240
Додаток 2
до пункту 6.2 Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном (штамп засвідчення справжності підписів) 240
Зразок апостиля
(додаток до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів) 241

Графа 6 Реєстру «Сума сплаченого державного мита або сума оплати за вчинену нотаріальну дію. Підстави звільнення від сплати державного мита, документ та його реквізити, на підставі якого звільнено від сплати» 243

Графа 7 Реєстру «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» 244

Зразки записів у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій 246

Зразок 1
Запис у Реєстрі про засвідчення вірності копії атестату 247
Зразок 2
Запис у Реєстрі про засвідчення вірності 5 копій довіреності, викладеної на спеціальному бланку нотаріальних документів 247
Зразок 3
Запис у Реєстрі про засвідчення вірності копії свідоцтва про народження з одночасним засвідченням справжності підпису перекладача про письмовий переклад тексту цієї копії з української на російську мову 249
Зразок 4
Запис у Реєстрі про посвідчення довіреності та засвідчення вірності копії до неї 249
Зразок 5
Запис у Реєстрі про посвідчення довіреності удома у довірителя через хворобу ніг 251
Зразок 6
Запис у Реєстрі про посвідчення довіреності з відміткою нотаріуса про скасування довіреності 251
Зразок 7
Запис у Реєстрі про посвідчення довіреності зі звільненням від сплати державного мита 253
Зразок 8
Запис у Реєстрі про посвідчення довіреності у порядку передоручення 253
Зразок 9
Запис у Реєстрі про посвідчення заповіту від імені особи, яка не може власноручно розписатися, зробленого у присутності свідків 255
Зразок 10
Запис у Реєстрі про посвідчення заповіту від імені особи, яка відмовилася від отримання ідентифікаційного номера через релігійні переконання 257
Зразок 11
Запис у Реєстрі про посвідчення заповіту з відміткою про скасування заповіту новим заповітом 257
Зразок 12
Запис у Реєстрі про посвідчення заповіту з відміткою про скасування заповіту заявою 259
Зразок 13
Запис у Реєстрі про засвідчення справжності підпису директора та головного бухгалтера на 2-х банківських картках з оплатою вчинюваної нотаріальної дії у безготівковому порядку 261
Зразок 14
Запис у Реєстрі про засвідчення справжності підпису батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх малолітньої дитини 263
Зразок 15
Запис у Реєстрі про засвідчення справжності підпису однієї особи на 3-х примірниках статуту 263
Зразок 16
Записи у Реєстрі про видачу свідоцтв про право на спадщину за законом та за заповітом 265
Зразок 17
Запис у Реєстрі про посвідчення договору купівлі-продажу квартири, де покупець — батьки та малолітня дитина, із засвідченням вірності копій цього договору 267
Зразок 18
Запис у Реєстрі про посвідчення договору купівлі-продажу квартири за участю неповнолітньої дитини, що вчиняється у присутності батьків, та засвідчення вірності копій цього договору 269
Зразок 19
Запис у Реєстрі про посвідчення договору купівлі-продажу квартири за участі представника по довіреності, із засвідченням вірності копій цього договору 271
Зразок 20
Підсумковий запис до Реєстру, який робиться у кінці робочого дня 273

§ 8 Реєстрація документів, робота з кореспонденцією та виконання документів 274

1 Відмітка про виконання документа 277
2 Контроль за виконанням документів 278

§ 9 Дотримання нотаріального діловодства при видачі дублікатів документів, посвідчених або виданих нотаріусом 279

Загальні вимоги щодо видачі дублікатів документів, посвідчених або виданих нотаріусом 280
Відмітка про видачу дубліката 281
Дублікат заповіту 281
Дублікат довіреності 282
Зразок
Запит до державного нотаріального архіву на видачу дубліката документа спадкоємцю 283

РОЗДІЛ 5

АРХІВНА СПРАВА 284

§ 1 Формування справ (нарядів) 284

Зміни у складі документів справи 286
Приклад змін у складі документів справи 02-12 «Заповіти (у тому числі секретні заповіти)» при скасуванні заповіту заявою 289
Зразок 1
Примірний внутрішній опис, складений приватним нотаріусом, документів справи 02-12 «Заповіти (у тому числі секретні заповіти)» з примітками про скасування заповіту заявою 290
Зразок 2
Примірний засвідчувальний напис, складений приватним нотаріусом, справи 02-12 «Заповіти (у тому числі секретні заповіти)» у разі зміни складу документів справи (при скасуванні заповіту заявою) 292

§ 2 Оформлення справ для архівного зберігання 292

1 Нумерація аркушів справи 293
2 Складання внутрішнього опису 293
Зразок 1
Форма внутрішнього опису відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5 (чинна з 01.01.2011) 295
Зразок 2
Форма внутрішнього опису відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2008 № 2368/5, зі змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 16.11.2009 № 2151/5 (діяла з 01.01.2010 до 31.12.2010) 296
Зразок 3
Форма внутрішнього опису відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2008 № 2368/5 (діяла з 11.01.2009 до 31.12.2009) 297
Зразок 4
Форма внутрішнього опису відповідно до Інструкції про порядок передачі нотаріальних документів на тимчасове зберігання до державного нотаріального архіву, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 09.07.2002 № 63/5, зі змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 25.11.2002 № 101/5 (діяла з 25.11.2002) 298
3 Складання засвідчувального напису справи 299
Зразок
Примірний засвідчувальний напис справи 300
4 Підшивання документів у справи 300
5 Оформлення обкладинок справ (нарядів) 301
Зразок 1
Обкладинка справи № 02-12 «Заповіти (у тому числі секретні заповіти)», коли в діловодному році заведено 1 справу 304
Зразок 2
Обкладинка справи № 02-12 «Заповіти (у тому числі секретні заповіти)», коли в діловодному році заведено кілька томів справи 305

§ 3 Особливості формування спадкових справ та оформлення їх для архівного зберігання 306

Зразок 1
Примірний внутрішній опис спадкової справи приватного нотаріуса 310
Зразок 2
Примірний внутрішній опис до наряду (архівної папки) приватного нотаріуса 312
Зразок 3
Примірний внутрішній опис спадкової справи, складений приватним нотаріусом у разі зміни складу документів спадкової справи (надходження додаткової заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину) 313
Зразок 4
Примірний засвідчувальний напис, складений приватним нотаріусом, справи 02-14 «Спадкові справи» у разі зміни складу документів спадкової справи (надходження додаткової заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину) 316
Зразок 5
Примірний внутрішній опис спадкових справ (нарядів), складений приватним нотаріусом у разі зміни складу документів спадкової справи (надходження додаткової заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину) 317
Зразок 6
Обкладинка справи № 02-14 «Спадкові справи» 318
Щодо видачі свідоцтва про право на спадщину у тих випадках, коли спадкову справу передано на зберігання до державного нотаріального архіву 319
Зразок 1
Замовлення на видання спадкових справ з державного нотаріального архіву 320
Зразок 2
Картка замінник спадкової справи 321
Зразок 3
Примірний акт видавання справ у тимчасове користування 322
Зразок 4
Додаток № 1 до внутрішнього опису спадкової справи 324

§ 4 Складання документів розділу 03 – Архів Типової номенклатури 326

1 Номенклатура справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса 326
Вимоги до складання Номенклатури 326
Зразок 1
Індивідуальна номенклатура справ державної нотаріальної контори та прватного нотаріуса (додаток 31 до Правил) 328
Зразок 2
Типова Номенклатура (додаток 32 до Правил, у редакції наказу Міністерства юстиції України 20.12.2012 № 1909/5) 330
Справа № 01-10 Номенклатури «Документи з грифом / «Для службового користування» 341
Відмітка «Доки не мине потреба» 341
Позначка «ЕПК» 342
Відмітка «До ліквідації» 342
Заповнення граф Номенклатури 342
Справи, які передбачені в Типовій номенклатурі, але мають заводитися лише державними нотаріальними конторами або лише приватними нотаріусами 345
Підсумковий запис до Номенклатури справ приватного нотаріуса та державної нотаріальної контори (на прикладі 2012 року) 345
Зразок 1
Номенклатура справ приватного нотаріуса на 2012 рік із заповненим підсумковим записом 348
Зразок 2
Номенклатура справ державної нотаріальної контори на 2012 рік із заповненим підсумковим записом 357
2 Паспорт архіву 366
Зразок 1
Примірний паспорт № 1 архіву приватного нотаріуса 367
Зразок 2
Примірний паспорт № 2 архіву приватного нотаріуса 369
3 Історична довідка державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса 372
Зразок
Примірна історична довідка приватного нотаріуса 373
4 Описи справ (нарядів) 376
Вимоги до заповнення описів справ (нарядів) 377
5 Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до національного архівного фонду 378
Зразок 1
Примірний опис справ постійного зберігання приватного нотаріуса (діяльність розпочато 2012 року) 380
Зразок 2
Примірний опис справ тривалого (понад 10 років) зберігання приватного нотаріуса (діяльність розпочато 2011 року) 381
Зразок 3
Примірний опис спадкових справ тривалого (понад 10 років) зберігання приватного нотаріуса (діяльність розпочато 2012 року) 383
Зразок 4
Примірний опис справ з особового складу (діяльність розпочато 2012 року) 384
Зразок 5
Примірна передмова до описів справ приватного нотаріуса 385
Зразок 6
Примірний акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, приватного нотаріуса 386

§ 5 Архівне зберігання та архів приватного нотаріуса 389

§ 6 Особливості передавання справ до державного нотаріального архіву 390

§ 7 Виїмка (вилучення) нотаріальних документів 392

Додатки 396

Додаток 1
Перелік книг, журналів і реєстрів, заведення яких передбачено Типовою номенклатурою 396

Додаток 2
Форми книг, журналів і реєстрів, заведення яких передбачено Типовою номенклатурою 399

Вартість - 115 грн

Необхідні атрибути для передплати:
Отримувач ФО-П Лисяк Л. С., ідент. номер 2903716502, п/р 260070029077 в ПАТ «РЕГІОН-БАНК» м. Харкова, МФО 351254.
Призначення платежу: Оплата книги "Організація нотаріальної діяльності. Нотаріальне діловодство. Архівна справа: практичний посібник ". У цій же графі також слід указати адресу, на яку надсилати книгу. ПДВ не передбачено.
Після оплати книга буде відправлена рекомендованим листом поштою на адресу,
яку Ви вказали.

Тел./факс: (057) 733-92-05; 731-87-09; 714-27-90
e-mail: stride.zakaz@ukr.net
http://yurradnik.com.ua/